Nurmen lannoitusohjelmat

Nurmen lannoitusohjelmat

Yaran lannoitusohjelmat auttavat saavuttamaan määrältään ja laadultaan hyvän nurmisadon.

Lannoitusohjelmat

Tutustu nurmen koetuloksiin

Tutustu nurmen koetuloksiin

Tutustu tästä nurmen lannoituskokeisiin. Koetuloksia on esimerkiksi nurmen YaraVita-lehtilannoituksesta ja tasapainoisesta lannoituksesta.

Tutustu tutkimuksiin

 

YaraVita MAGTRAC ja YaraVita THIOTRAC –lehtilannoitteet lisäsivät nurmisatoa ja tehostivat typenkäyttöä tilakokeessa

YaraVita MAGTRAC ja YaraVita THIOTRAC –lehtilannoitteet lisäsivät nurmisatoa ja tehostivat typenkäyttöä tilakokeessa

Yara on testannut kolmen kasvukauden ajan nurmirehun magnesium-pitoisuuden nostoa peltolohkolla, jonka viljavuuskalium ja -magnesium ovat tyydyttävässä luokassa, viljavuuskalsium hyvä. Koetoimintaan ryhdyttiin tilalla esiintyneiden yllättävien poikimahalvaustapausten vuoksi. Kuivina kasvukausina nurmirehun kivennäistasapaino muuttuu ja nurmet ottavat suuria määriä kaliumia, mikä puolestaan syrjäyttää magnesiumia. Tällöin myös nurmirehun ekvivalenttitasapaino nousee liian korkeaksi.

Lue koko artikkeli

 

Tarkkaa typenkäyttöä nurmilla – katseet kaliumiin

Tarkkaa typenkäyttöä nurmilla – katseet kaliumiin

Nurmet tarvitsevat sadonmuodostukseen yhtä paljon typpeä ja kaliumia. Nurmilohkoilla, joilla viljavuuskalium on matala, voi kaliuminpuute muodostua myös typenkäyttöä rajoittavaksi tekijäksi. Yara on mukana yritysrahoittajana Luke Maaningan Kestävyyttä nurmista-hankkeessa, jossa tutkitaan karjanlannan jälkivaikutusta ja optimoidaan täydennyslannoitusta.

Lue koko artikkeli

Kohti kestävää nurmentuotantoa

Yaran lannoitusohjelmissa tavoitellaan nurmiviljelyn kestävää tehostamista, hyviä satoja ja ravinteiden tarkkaa käyttöä sekä alhaista lopputuotteen hiilijalanjälkeä.

Yaran lannoitusohjelmissa tavoitellaan nurmiviljelyn kestävää tehostamista, hyviä satoja ja ravinteiden tarkkaa käyttöä sekä alhaista lopputuotteen hiilijalanjälkeä. Yara on mukana Valion koordinoimassa Carbo-hankkeessa, jossa 50:llä pilottitilalla mitataan nurmilohkojen ravinnetaloutta. Hanke tarjoaa arvokasta tietoa ravinteiden käytön tehokkuudesta tilatasolla. 

Tutustu Carbo-tiloihin ja kestävään nurmentuotantoon!

Mikä on nurmien lannoituksen taloudellinen optimi?

Mikä on nurmien lannoituksen taloudellinen optimi?

Luonnonvarakeskus julkaisi alkukesästä Maatalouden typpihaaste – raportin, jossa mallinnettiin nurmien typpilannoituksen taloudellista optimia erilaisilla lannoitetypen hintatasoilla (Luke 53/2022).

Nurmirehun arvon määrittäminen on vaikeaa, koska nurmirehun laatu vaikuttaa suuresti sen lopulliseen arvoon ruokinnassa. Liian vähäinen typpilannoitus johtaa alhaiseen raakavalkuaispitoisuuteen, mikä puolestaan nostaa ruokintakustannuksia helposti tuhansilla euroilla. Luken mallinnuksissa käytettiin säilörehun arvona 20 senttiä/kg kuiva-ainetta.

Lue koko artikkeli

Ota ilmainen Atfarm käyttöösi ja tarkenna typenkäyttöä nurmilla

Ota ilmainen Atfarm käyttöösi ja tarkenna typenkäyttöä nurmilla

Järkevä ravinteiden käyttö on tulevalla kasvukaudella yksi tärkeimmistä päätöksistä nurmirehun tuotannossa. Mille peltolohkoille ravinteita kannattaa satsata? Mikä on satotaso- tai raakavalkuaistavoite? Miten parantaa ravinteiden käytön tehokkuutta?

Lue lisää

Hyvälaatuinen nurmirehu on arvokasta – lannoittamiseen kannattaa satsata edelleen

Hyvälaatuinen nurmirehu on arvokasta – lannoittamiseen kannattaa satsata edelleen

Nurmet käyttävät typpeä tehokkaasti sadonmuodostukseen. Mikäli lannoitteena tai maasta vapautuva typpi loppuu kesken kasvukauden, näkyy se ensimmäiseksi alentuneena rehun raakavalkuaispitoisuutena.

Luken kokeissa nurmet pystyvät hyödyntämään tehokkaasti jopa 300 kg N/ha, joka on melkein puolet enemmän kuin typen keskimäärin käyttömäärä tällä hetkellä 148 – 162 kg N/ha. Merkittäviin typenkäytön alentamiseen ei ole varaa nurmiviljelyssä, mutta apilan ja karjanlannan hyödyntämisen tehostamisessa on mahdollisuuksia.

Lue lisää

Yaran pilottitiloilla tarkkaa ravinteiden käyttöä nurmiviljelyssä

Yaran pilottitiloilla tarkkaa ravinteiden käyttöä nurmiviljelyssä

Yaran ja Valion Carbo-tiloilla toteutettiin nurmiviljelyssä hyviä lannoituskäytänteitä kolmen pilottivuoden ajan. Yhteensä 46 pilottitilaa antoi arvokkaan työpanoksensa projektille ja viljelijät punnitsivat nurmilohkojen sadot ja lähettivät rehunäytteitä analysoitavaksi. Tulosten perusteella laskettiin lohkokohtaiset ravinnetaseet. Tulokset kertovat aukottomasti, kuinka tehokasta ravinteiden käyttö voi olla tavanomaisessa nurmiviljelyssä, kun ravinnehuolto toteutetaan yhdistämällä tilatasolla optimaalisesti Yaran mineraali- ja lehtilannoitteet apilapitoisten nurmien ja karjanlannan ravinteiden kanssa.

Lue lisää

Tutkitusti tehokasta ravinteiden käyttöä

Tutkitusti tehokasta ravinteiden käyttöä

Nurmirehun tuotannossa lannoituspanosten tarkka käyttö on yhä tärkeämpää. Yaran lannoitusratkaisut varmistavat ravinteiden kohdentumisen sadonmuodostukseen, jolloin typenkäytön tehokkuus on korkea. Tehokas typenkäyttö nostaa nurmirehun raakavalkuaispitoisuuden tavoitetasolle, parantaa tilan valkuaisomavaraisuutta ja vähentää täydennysvalkuaisen ostotarvetta.

Lue koko artikkeli 

Vinkkejä suureen nurmisatoon