Tutkitusti tehokasta ravinteiden käyttöä

Nurmirehun tuotannossa lannoituspanosten tarkka käyttö on yhä tärkeämpää. Yaran lannoitusratkaisut varmistavat ravinteiden kohdentumisen sadonmuodostukseen, jolloin typenkäytön tehokkuus on korkea. Tehokas typenkäyttö nostaa nurmirehun raakavalkuaispitoisuuden tavoitetasolle, parantaa tilan valkuaisomavaraisuutta ja vähentää täydennysvalkuaisen ostotarvetta.

Ruokinnan suunnittelun perustana tulee olla hyvälaatuinen nurmirehu. Lannoitepanokset kannattaa kohdentaa ensimmäisen nurmisadon tasapainoiseen lannoitukseen ja varmistaa samalla nurmirehun riittävä seleenipitoisuus Yaran lannoitteilla.

Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää

Nurmien lannoitus on osa ruokinnansuunnittelun kokonaisuutta, ja pellolla tehtävät ratkaisut joko helpottavat tai haastavat suunnittelua. Suuri nurmisato, jonka raakavalkuaispitoisuus on alhainen, aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia ruokinnan yhteydessä.

Ongelmaa ei ratkaista lisätypellä tai karjanlannan käytön lisäämisellä, jos jokin ravinne on typenkäytölle minimitekijänä. Yara tutkii nurmien typenkäytön tehokkuutta kymmenillä pilotti- ja yhteistyötiloilla eri puolella Suomea. Yaran asiakkaana pääset hyödyntämään tätä osaamista.

Lisää valkuaisomavaraisuutta laadukkaalla nurmirehulla

Nurmirehu on merkittävä märehtijöiden valkuaislähde ja laadultaan heikon nurmirehun täydentäminen ruokinnassa tuleekin kalliiksi.

Uudet nurmilajikkeet hyödyntävät typen tehokkaasti sadon muodostukseen ja niillä ensimmäisenä oireina typen loppumisesta on matala nurmirehun raakavalkuaispitoisuus. Myös epätasapainoinen kasvinravitsemus heikentää typen käyttöä, mikä näkyy alentuneena nurmisatona ja matalana raakavalkuaispitoisuutena.

Yaran nurmen lannoitusohjelmissa typenkäyttö painotetaan ensimmäiselle nurmisadolle kaikilla nurmiseoksilla. Tavoitteena on suuri, kuitupitoinen nurmisato, jonka raakavalkuaispitoisuus on tavoitearvoissa.

Ensimmäisen nurmisadon lannoitukseen valitaan viljavuusanalyysin perusteella sopiva YaraMila- tai YaraBela-lannoite. Olennaista on tuntea minimitekijät, jotka rajoittavat ravinteiden käyttöä. Yksipuolinen typenkäyttö tai runsas karjanlannan käyttö alentavat ravinteiden käytön tehokkuutta ja arvokkaita ravinteita altistuu huuhtoutumiselle.

Talven aikana säilörehusta tulee teettää kivennäis- ja hivenaineanalyysi, joka maan viljavuusanalyysin ohella ohjaa lannoitevalinnassa. Parhailta nurmilohkoilta kannattaa teettää kasvukauden aikana myös Megalab-analyysi, jonka analyysitulosten yhteydessä saat ohjeet sopivan YaraVita-lehtilannoitteen valintaan. Ensimmäisen nurmisadon YaraVita THIOTRAC-lehtilannoitus on parantanut typenkäyttö 20 %.

Kysy lisää omien nurmilohkojen parhaista lannoitusratkaisuista Yaran asiantuntijoilta.

Nurmirehusta orgaaninen seleeni imeytyy tehokkaimmin

Suomen maaperä on tunnetusti seleeniköyhää ja tutkitusti paras tapa tyydyttää tuotantoeläinten seleenintarve on käyttää seleenipitoisia lannoitteita ja täydentää seleeninsaantia tarvittaessa erilaisin rehulisin.

Yaran lannoitteissa seleeni sijaitsee rakeen sisällä, joka varmistaa lannoitteiden turvallisen käytön ja tasaisen seleenipitoisuuden nurmirehussa. 

Tuotantoeläimet pystyvät hyödyntämään nurmirehun sisältämän seleenin tehokkaammin kuin erilaisista rehulisistä ja siksi nurmet tulee aina lannoittaa seleenipitoisella lannoitteella.

Seleeniä tulee lisätä ruokintaan todennettuun tarpeeseen, jonka vuoksi nurmirehun seleenipitoisuus tulisi määrittää ennen kivennäistäydennyksen suunnittelua.

Seleenin käytössä tulee tavoitella aina optimaalista pitoisuutta rehuseoksessa, sillä sekä liian matala että korkea seleenipitoisuus on haitallinen. Liian matalan ja korkean seleenipitoisuuden raja-arvot ovat hyvin lähellä toisiaan ja siksi tuotantoeläinten seleenitarpeen tyydyttämisessä kannattaa nojautua Yaran tutkittuihin ratkaisuihin. 

YaraBela SELEENISALPIETARI on lannoite karjanlannan täydennyslannoitukseen. 

Lisätietoa nurmen lannoittamisesta löydät yara.fi/nurmi -sivustoltamme.