Suomessa Yara toimii seitsemällä paikkakunnalla ja yrityksellä on merkittävä vaikutus Suomen talouteen työllistäjänä, investoijana, veronmaksajana ja vientiyrityksenä.

Yaran työllisyysvaikutus

Työllisyysvaikutus

Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkilöä viidellä paikkakunnalla. Kokonaisvaikutus työllisyyteen on arviolta reilu 4500 htv.*

Yara Suomen suurimmat tehdastoimipaikat ovat Siilinjärvellä ja Uudessakaupungissa. Siilinjärvellä toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Lisäksi Yaralla on tehdas Kokkolassa, joka työllistää noin 70 henkilöä, myyntikonttori Espoossa ja tutkimuskeskus Vihdissä, jossa on tutkittu ja kehitetty viljelyratkaisuja jo 60 vuotta.

Yara Siilinjärven työllisyysvaikutus

Yara on Siilinjärven suurin teollinen työnantaja ja Kuopion alueella merkittävä työnantaja. Yara Siilinjärvi työllistää suoraan noin 400 htv ja toimipaikan arvioitu kokonaistyöllisyysvaikutus on reilu 2200 htv.* Urakoitsijat mukaan lukien toimipaikalla työskentelee päivittäin yli 700 henkilöä.


Yara Uudenkaupungin työllisyysvaikutus

Yaran Uudenkaupungin tehdas työllistää suoraan noin 270 htv ja toimipaikan arvioitu kokonaistyöllisyysvaikutus on lähes 1000 htv.*

*Kokonaistyöllisyysvaikutus perustuu vuoden 2018 lukuihin ja KPMG:n tekemään mallinnukseen. Kokonaistyöllisyysvaikutus koostuu välittömästä (omat työntekijät) ja välillisestä työllisyysvaikutuksesta sekä tulovaikutuksesta. Tulovaikutus kuvaa työllisyysvaikutusta, joka syntyy kun suoraan ja välillisesti työllistetyt ihmiset ostavat ansaitsemillaan rahoilla. Suora työllisyysluku sisältää vakituiset, määräaikaiset ja ulkopuoliset työntekijät.

Yaran investoinnit

Investoinnit

Yara on vuosina 2008-19 investoinut Suomeen yli miljardi euroa, josta Siilinjärvelle 715 miljoonaa euroa, Uuteenkaupunkiin 255 miljoonaa euroa ja Kokkolaan 50 miljoonaa euora.

Investointien tavoitteena on parantaa turvallisuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta. Merkittävimpiä viimeisiä investointeja ovat Siilinjärven rikastushiekan käsittelylaitos ja Uudenkaupungin lannoitetehtaan laajennus.

Verot

Yaran maksamat verot

Yaran maksamat verot ja veronluonteiset maksut Suomeen vuonna 2018 olivat noin 37 miljoonaa euroa*. Yhteisöveroa Yara maksoi Suomeen reilu 11 miljoonaa euroa, josta valtio on jyvittänyt Siilinjärvelle reilu 1,5 miljoonaa euroa ja Uuteenkaupunkiin noin miljoona euroa.

*Luku perustuu KPMG:n tekemään Yara Suomen vaikuttavuusarviointiin. Veroina on huomioitu yhtiön maksettavat verot, kuten yhteisöverot, valmisteverot, varainsiirtoverot, vakuutusmaksuverot, jäteverot, kiinteistöverot, ajoneuvoverot ja satamamaksut sekä työllistämiseen liittyvät veronluonteiset maksut kuten sosiaaliturvamaksut, eläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut.

Vienti

Yaran vaikutus vientiin

Yara Suomen viennin arvo vuonna 2018 oli noin 490 miljoonaa euroa, mikä vastaa 6 % kemianteollisuuden kokonaisviennistä. Kemianteollisuus on Suomen toiseksi suurin viejä metsäteollisuuden jälkeen. Viennillä on suuri merkitys Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Suomen kokonaisvienti vuonna 2018 oli 64 miljardia euroa, josta teollisuuden osuus oli noin 80 %.*

*Luvut perustuvat KPMG:n tekemään Yara Suomen vaikuttavuusarviointiin. Yara Suomen viennin arvo perustuu vuoden 2018 lukuihin ja Suomen tullin ulkomaankauppatilastoihin.

People

Eettinen liiketoiminta

Yara on sitoutunut vastuulliseen ja kestävään arvoketjuun, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan järjestelmiämme ja prosessejamme tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Edellytämme, että liiketoimintakumppanimme noudattavat lakeja ja asetuksia sekä Yaran liiketoimintakumppanien Code of Conduct -ohjetta. Liiketoimintakumppanien on noudatettava kansainvälisesti tunnustettuja ja sovellettavia säädöksiä, jotka koskevat esimerkiksi korruption torjuntaa, ihmisoikeuksia, työoloja, kestävää kehitystä, liiketoimintaetiikkaa ja vaatimustenmukaisuutta.

Yara on sitoutunut tekemään yhteistyötä vain nämä vaatimukset täyttävien kumppanien kanssa, ja laiminlyönneistä voi seurata liikesuhteen purkaminen.

Tutustu Code of Conduct -ohjeeseemme

Yaran työntekijöitä

Tutustu uratarinoihimme

Lue lisää

Kesäharjoittelijoita

Tule meille kesäharjoittelijaksi

Lue lisää