Mikä on AdBlue®?

AdBlue-liuosta käytetään SCR-tekniikalla varustettujen dieselautojen NOx-päästöjen vähentämiseen

AdBlue-liuos muuttaa dieselöljyä käyttävien ajoneuvojen pakokaasun haitalliset typpioksidit vaarattomaksi typeksi ja vesihöyryksi. Näin voidaan vähentää merkittävästi typpioksidipäästöjä (NOx), jotka ovat suurin syy ilman saastumiseen sekä savusumun muodostumiseen suurten kaupunkien keskustoissa. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan NOx-päästöjen tiedetään pahentavan astmaoireita.

Dieselajoneuvojen NOx-päästöjä koskeva lainsäädäntö on kiristynyt Euroopassa merkittävästi vuodesta 2005 alkaen. Ajoneuvovalmistajien on pitänyt ottaa tämä huomioon tuotannossaan ja suunnitella autoihinsa aivan uudenlaisia pakokaasujärjestelmiä. Näin on ollut varsinkin raskaiden hyötyajoneuvojen kohdalla. Yhä useammat dieselkäyttöiset autot, traktorit ja työkoneet on varustettu SCR-järjestelmällä.

Practical tips
Practical tips

Käytännön vinkkejä

AdBlue-liuos on vaaraton aine, ja sen käyttö on erittäin helppoa. Kyseessä ei ole polttoaine eikä lisäaine vaan erittäin puhdas urealiuos, jota lisätään ajoneuvon erilliseen AdBlue-säiliöön. Kojelaudassa sijaitseva ilmaisin kertoo, kun säiliö on täytettävä. AdBlue ei ole vaarallinen aine, sillä se ei ole syttyvä eikä räjähtävä neste. Jos AdBlue-liuosta läikkyy käsille, riittää, kun peset ne huolellisesti. Lue lisää AdBluen käytöstä:

Lue lisää

Mitä autoissa, kuorma- ja linja-autoissa sekä työkoneissa käytettävä SCR-tekniikka tarkoittaa?

SCR tarkoittaa dieselajoneuvoissa käytettävää jälkikäsittelytekniikkaa, jolla pienennetään ajoneuvojen haitallisia typpioksidipäästöjä (NOx). SCR on lyhenne sanoista Selective Catalytic Reduction (valikoiva katalyyttinen pelkistys). Tämän tekniikan käyttöön tarvitaan reagenssia, joka on nimeltään AdBlue. Lähes kaikki suuret moottorivalmistajat käyttävät tätä tekniikkaa, koska sen avulla ne voivat täyttää NOx-päästöjä koskevan uuden lainsäädännön vaatimukset.

Miten AdBlue ja SCR-tekniikka toimivat?

SCR-järjestelmä ruiskuttaa AdBlueta erillisestä AdBlue-säiliöstä pakoputkeen moottorin ja SCR-katalysaattorin väliin. AdBlue muuttuu pakoputkessa lämmetessään ammoniakiksi (NH) ja hiilidioksidiksi (CO). Kun pakokaasun typen oksidit (NOx) reagoivat katalysaattorissa ammoniakin kanssa, haitalliset NOx-molekyylit muuttuvat typeksi ja vedeksi, joka vapautuu ilmaan höyrynä.

Tarvitseeko ajoneuvon SCR-järjestelmää huoltaa?

Valmistajan ajoneuvoosi asentama SCR-järjestelmä toimii automaattisesti. Järjestelmää ei tarvitse huoltaa tai muokata. Järjestelmä ruiskuttaa AdBlue-liuosta automaattisesti pakoputkeen ajoneuvon moottorikuormituksen mukaan. AdBlue-kulutuksen määrittää ajoneuvon valmistaja.

Varmista SCR-järjestelmän asianmukainen toiminta käyttämällä ainoastaan laadukasta AdBlue-liuosta. Tällainen on esimerkiksi Yaran Air1-tuotenimellä myymä liuos. Näin suojaat ajoneuvoasi ja sijoitustasi, sillä huonolaatuinen reagenssi ei välttämättä ole riittävän puhdasta ja saattaa lisäksi sisältää epäpuhtauksia. Tällöin katalysaattori saattaa vaurioitua, mistä aiheutuu todella suuret korjauskulut, joita ajoneuvon valmistaja ei korvaa.

Yaran AdBlue-liuosta markkinoidaan tuotemerkillä Air1. Air1 AdBlue tuotetaan alkutuotannosta saadusta erittäin puhtaasta ureasta. Urea valmistetaan synteettisesti ammoniakista ja hiilidioksidista. Air1 AdBlue -liuoksessa käytettävä urea on otettu suoraan tästä alkutuotannosta, eli AdBlue-liuosta ei valmisteta samalla tavalla kuin lannoitteissa käytettävää ureaa. AdBlue-liuoksen valmistusprosessin laadunvarmistus takaa tarkkojen ja tiukkojen laatuvaatimusten täyttymisen ja Yaran Air1 AdBlue -liuoksen laadun ja puhtauden. Lue lisää AdBlue-liuoksen laadun merkityksestä.