AdBlue® dieselvetureille

AdBlue vähentää SCR-järjestelmällä varustettujen dieselvetureiden typpioksidipäästöjä. Useat moottorivalmistajat, kuten Siemens, Alstom ja Bombardier, ovat valinneet tämän tekniikan uusiin veturimalleihinsa. Osa Euroopan junayhtiöistä käyttää jo nyt AdBlue-liuosta ja täyttää näin etuajassa junien typpioksidipäästöjä koskevien paikallisten ja kansallisten säädösten vaatimukset.

Vetureiden AdBlue-kulutus

  • Polttoainetta kuluu noin 1 litra kilometriä kohti.
  • AdBlue-kulutus on noin 3–5 prosenttia dieselin kulutuksesta ja vaihtelee nopeuden ja sääolosuhteiden mukaan.

Laskelmassa on käytetty junaa, joka liikkuu 800 kilometriä päivässä ja kuljettaa vuosittain noin 400 000 matkustajaa.

Miten AdBlue-liuoksen toimitus järjestetään? Mitä varastointivälineitä tarvitaan?

Yaran tarjoamat palvelut:

  • AdBlue-säiliöiden tai pienien varastosäiliöiden toimittaminen varikollesi tai mihin tahansa rautatieverkoston pisteeseen, jossa junat voi täyttää.
  • Suurten irtoerien toimittaminen suoraan toimipaikkaasi tarpeidesi mukaan. Yara voi myös asentaa etämittausjärjestelmän, joka valvoo varaston nestetasoa ja jonka ansiosta varasto voidaan täyttää ajoissa eikä sinun tarvitse pelätä nesteen loppumista.

Asiantuntemuksemme SCR-dieselvetureissa käytettävän AdBlue-liuoksen toimittajana

Yaran AdBlue-tuotemerkkiä Air1 on valmistettu vuodesta 2004 alkaen ja toimitettu vetureihin vuodesta 2010 alkaen.

Yara on maailman johtava AdBlue-liuoksen valmistaja. AdBlue-liuosta tuotetaan maailmanlaajuisille markkinoille Euroopassa useilla Yaran tehtailla, joista Sluiskilin-tehdas Alankomaissa on maailman suurin AdBlue-liuoksen tuotantolaitos. Yara on ollut johtoasemassa vuodesta 1993 alkaen ja pyrkinyt yhteistyössä laitevalmistajien kanssa määrittelemään AdBlue-liuoksen ominaisuuksia.

Jos haluat varmistaa SCR-veturin hyvän suorituskyvyn, käytä vain luotettavan valmistajan AdBlue-liuosta, joka on valmistettu puhtaasta ureasta, kuten Yaran Air1-liuos.

Yaralla on AdBlue-liuoksen jakelua varten oma logistiikkaverkosto, joka varmistaa Air1-tuotemerkillä markkinoitavan AdBlue-liuoksen laadun ja vaatimustenmukaisuuden. Yaran myymän AdBlue-liuoksen laatua valvotaan tehtaiden ja toimitusketjun säännöllisillä tarkastuksilla.

Kokenut ja ammattitaitoinen myyntitiimimme auttaa mielellään rautatieyhtiöitä AdBlue-liuoksen käytössä.

Lainsäädäntö

Maailmassa on tällä hetkellä vain muutamia dieselvetureita, joissa on AdBlue-liuosta tarvitsevat SCR-järjestelmät. EU:ssa keskustellaan parhaillaan junien NOx-päästöjen rajoittamisesta. Tämä liittyy liikkuvia työkoneita koskevan direktiivin muita kuin tiellä ajettavia ajoneuvoja käsittelevän kohdan muuttamiseen.

Joissakin Euroopan maissa, kuten Ruotsissa, kansallinen lainsäädäntö rajoittaa NOx-päästöjä. Maa onkin tässä asiassa erityisen edistyksellinen. Ruotsin rautatieyhtiön on varmistettava, että kaikissa uusissa dieselvetureissa on NOx-päästöjä hillitsevä SCR-järjestelmä.

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Air1® AdBlue®
Sami Ruisma
Sami Ruisma
Tuotepäällikkö, Air1®, AdBlue®, Jälleenmyyjät
Juha Sarlund
Juha Sarlund
Liiketoimintapäällikkö, Environmental Solutions

Lue lisää AdBluesta