AdBlue®-liuoksen käsittely ja varastointi

AdBlue-liuoksen varastointi ja käsittely on helppoa, koska neste on vaaratonta ja myrkytöntä.

Miten AdBlue-liuosta varastoidaan?

AdBlue®-liuoksen varastointilämpötila on 0–30°C, ja se on pidettävä poissa suorasta auringonvalosta. Pakkaukset on suljettava tiiviisti, kun ne eivät ole käytössä. AdBlue voi jäätyä –11°C:n lämpötilassa, joten varastointialueen on oltava tätä lämpimämpi. Jos AdBlue on jäätynyt, sitä voi käyttää, kun tuote on täysin sulanut värittömäksi, kiteettömäksi liuokseksi eli alkuperäiseen olomuotoonsa.

Varastointialueen on oltava puhdas ja pölytön, jotta kontaminaatiota ei tapahdu. Tämä on erityisen tärkeää lisättäessä AdBlue-liuosta ajoneuvoon.

Kun ostat AdBlue-liuoksen pakattuna, toimitamme sen sinetöidyissä pakkauksissa. AdBlue-liuosta voidaan varastoida jopa vuoden ajan, kunhan varastointiohjeita noudatetaan. Jos AdBlue-liuosta on jouduttu varastoimaan pidempään tai vaativissa olosuhteissa, esimerkiksi puimurissa, AdBlue-tankki kannattaa tyhjentää ja täyttää tuoreella AdBluella ennen koneen käyttöä. Vaihtoehtoisesti AdBlue voidaan analysoida, jotta varmistetaan sen olevan määritysten mukaista.

Miten AdBlue-liuosta käsitellään?

Älä käytä vanhoja diesel- tai öljykanistereita AdBlue-liuoksen lisäämiseen tai siirtämiseen. Myöskään öljytuotteiden siirtoon tarkoitetut laitteet (mm. pumput) eivät sovellu AdBluelle. Hanki AdBluelle omat, vain sen siirtämiseen tarkoitetut oheislaitteet. AdBlue voi kontaminoitua kaikista välineistä, joita on käytetty johonkin muuhun tarkoitukseen. Jopa pienet polttoaine-, öljy- tai voiteluainemäärät voivat vaurioittaa SCR-järjestelmää.

AdBlue-liuoksen lisäämisen aikana ei tarvitse käyttää suojavaatetusta. Suosittelemme kuitenkin käyttämään käsineitä, jotka estävät herkän ihon ärtymisen, jos AdBlueta joutuu iholle. Lue AdBlue-käyttöturvallisuustiedote, kun käsittelet suuria AdBlue-määriä.

AdBluen käsittely

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Air1® AdBlue®

Mitä tapahtuu, jos korvaan AdBlue-liuoksen vedellä tai urealiuoksella tai jos ohitan järjestelmän?

Varoitus: Veden tai huonolaatuisen urealiuoksen käyttäminen aiheuttaa helposti merkittäviä vaurioita auton järjestelmiin. Näihin kuuluu muun muassa veden ja urealiuoksen mineraaleista peräisin olevien kalkkijäämien ja suolan kerääntyminen järjestelmään. Jos SCR-järjestelmä ajan myötä vahingoittuu ja tukkeutuu, järjestelmään on hankittava kalliita varaosia ja tehtävä kalliita korjauksia.

Ajoneuvon takuu ei kata korjauksia, jotka aiheutuneet luokittelemattoman AdBluen käytöstä tai järjestelmän manipuloimisesta. Päästörajojen ylittämisestä on jatkossa luvassa Suomessakin isot sakkorangaistukset. Useat kuljetusten ostajat edellyttävät päästörajojen ehdotonta noudattamista kuljetussopimuksissaan.

 

Mitä tapahtuu, jos AdBlue-liuosta kaadetaan dieselsäiliöön tai dieselöljyä AdBlue-säiliöön?

  • Älä käynnistä moottoria
  • Älä siirrä ajoneuvoa
  • Ajoneuvo on ehdottomasti pidettävä alkuperäisellä paikallaan ja säiliö tyhjennettävä

Jos moottori käynnistetään lyhyeksikin ajaksi:

  • Liuos päätyy väärään järjestelmään, mikä voi aiheuttaa kalliita seurauksia sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä.
  • AdBlue ei ole yhteensopiva tiettyjen metallien ja materiaalien kanssa, joten se rikkoo polttoainejärjestelmän putket ja muut osat vähitellen.
  • Dieselöljy saastuttaa katalysaattorin. Katalysaattorin vaihto on kallis toimenpide, jota takuu ei kata ja joka aiheuttaa käyttökatkoksia ja huoltokuluja.

Miten voin varmistua AdBlue-toimittajan turvallisuudesta?

Osta AdBlue ainoastaan lisensoidulta VDA-toimittajalta (VDA on saksalaisten moottorivalmistajien järjestö, joka omistaa AdBlue-tavaramerkin).

Varmista, että AdBlue-toimittajallasi on käytössä laadunvarmistusprosessi AdBlue-liuoksen hankintaa ja toimitusta varten.

Yaralla on Euroopassa useita tuotantolaitoksia, joista tuotetta toimitetaan kaikille markkinoille  ja tuotantolaitokset ovat ISO-sertifioituja. Yaran Sluiskilin tehdas Alankomaissa on maailman suurin urean tuotantolaitos. Yaran tuottama AdBlue myydään käyttämällä toimitusketjua, jota Yara valvoo ja ohjaa tuotannosta aina varikolla tai jälleenmyyjän toimipisteessä tapahtuvaan tankkaamiseen saakka.

Huonolaatuiset urealiuokset tai AdBlue-liuoksen hankkiminen tuottajilta tai jälleenmyyjiltä, jotka eivät jatkuvasti arvioi tai analysoi tuotanto- ja jakeluketjuaan, voi vaurioittaa linja- tai kuorma-auton herkästi kontaminoituvaa SCR-järjestelmää.

Yara – tuottaja ja toimittaja, johon voit luottaa

Yara on AdBlue-liuoksen luotettava tuottaja. Yara valvoo ja ohjaa tuotantoprosessiaan ja toimitusketjuaan siten, että ne täyttävät aina AdBlue-liuosta koskevat ISO-standardit. Yaran AdBlue-tuotannolla on VDA:n lisenssi. Tuotteita Suomen markkinoille toimittavat Valkeakosken ja Sluiskilin liuotuslaitokset. Tätä Yara-standardien mukaisesti valmistettua ja asiakkaille toimitettavaa AdBlue-liuosta markkinoidaan ympäri maailman tuotemerkillä Air1.

Yara toimittaa analyysisertifikaatit tai tuotantoprosessejamme koskevat muut tiedot pyynnöstä.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Air1® AdBlue®
Sami Ruisma
Sami Ruisma
Tuotepäällikkö, Air1®, AdBlue®, Jälleenmyyjät
Juha Sarlund
Juha Sarlund
Liiketoimintapäällikkö, Environmental Solutions

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).