YaraBela-typpilannoitteet

YaraBela-lannoitteet

YaraBela®-typpilannoitteet sisältävät sekä ammonium- että nitraattityppeä. Ammoniumnitraattipohjaiset typpilannoitteet turvaavat kasvin tasaisen typen saannin koko sadonmuodostuksen ajan. Nitraattityppi on heti kasvin käytettävissä ja varmistaa nopean kasvuun lähdön keväällä tai niittojen jälkeen. Ammoniumtyppi muuntuu kasville käyttökelpoiseksi viiveellä ja turvaa typentarpeen myöhemmin kasvukaudella. Ammoniumnitraattipohjaisilla lannoitteilla varmistetaan Suomen oloissa suuri sato ja tehokas ravinteiden käyttö.

Tilaa lisälannoitusviesti 2023

Tilaa lisälannoitusviesti 2023

Mittaamme viljan typenottoa ympäri Suomea jälleen kasvukaudella 2023. Mittaustulokset kertovat kevätlannoituksen riittävyydestä, lisälannoituksen tarpeesta ja maasta vapautuvan typen määrästä. Lisälannoitusviestillä saat ajankohtaiset tulokset viikoittain ja voit seurata kanssamme typenottoa kasvukauden edetessä.

Voit tilata lisälannoitusviestin alla olevalla lomakkeella tai lähimmältä asiakkuuspäälliköltäsi.

Tilaa lisälannoitusviesti

Lannoitevalikoima

Yaralla on kattava lannoitevalikoima maatalouteen, metsätalouteen ja kasvihuoneviljelyyn

Yaran monipuolinen lannoitevalikoima sopii niin peltoon, metsään kuin kasvihuoneviljelyynkin. 

 

Katso tästä kaikkien lannoitteiden ravinnesisällöt (pdf)

Työkalut

N-Sensor

Yaran lannoiteratkaisuilla saavutetaan korkea ja laadukas sato ympäristöystävällisellä tavalla, sillä ravinteet käytetään tehokkaasti, eikä ravinteita kerry maahan tai huuhtoudu vesistöön.  Yara N-Sensor ja N-Tester tarkentavat typpilannoituksen kasvukaudella. Yara Megalab-kasvianalyysillä selvitetään piilevät ravinnepuutokset.

Työkalut

Lannoiteturvallisuus

Lannoiteturvallisuus

Yaran lannoitteita on turvallista kuljettaa, varastoida ja käyttää. Puhtaustakuu takaa, että Yara Suomessa valmistetuilla lannoitteilla on lainsäädännön raja-arvoja tiukemmat raskasmetallivaatimukset.

Lannoiteturvallisuus