Lannoitusratkaisu kasvillesi

YaraBela-typpilannoitteet

YaraBela-typpilannoitteet sisältävät sekä ammoniumtyppeä että nitraattityppeä. Ne ovat helposti levitettäviä sekä turvallisia käyttää ja varastoida. Tutustu YaraBela-lannoitevalikoimaamme!

YaraBela-lannoitteet

YaraBela-typpilannoitteet

YaraBela®-typpilannoitteet sisältävät sekä ammonium- että nitraattityppeä.

Ammoniumnitraattipohjaiset typpilannoitteet turvaavat kasvin tasapainoisen typen saannin. Nitraattityppi on nopeasti kasvin käytettävissä heti levityksestä alkaen, sillä se ei pidäty maahiukkasiin. Ammoniumtyppi puolestaan pidättyy löyhästi maahiukkasiin. Se tulee kasvin käyttöön pienellä viiveellä ja on käytettävissä pidempään, eikä ole altis huuhtoutumiselle.

Yaralla on kattava lannoitevalikoima maatalouteen, metsätalouteen ja kasvihuoneviljelyyn

Lannoitevalikoima

Yaran monipuolinen lannoitevalikoima sopii niin peltoon, metsään kuin kasvihuoneviljelyynkin. 

 

Katso tästä kaikkien lannoitteiden ravinnesisällöt 

N-Sensor

Työkalut

Yaran lannoiteratkaisuilla saavutetaan korkea ja laadukas sato ympäristöystävällisellä tavalla, sillä ravinteet käytetään tehokkaasti, eikä ravinteita kerry maahan tai huuhtoudu vesistöön.  Yara N-Sensor ja N-Tester tarkentavat typpilannoituksen kasvukaudella. Yara Megalab-kasvianalyysillä selvitetään piilevät ravinnepuutokset.

Työkalut

Lannoiteturvallisuus

Lannoiteturvallisuus

Yaran lannoitteita on turvallista kuljettaa, varastoida ja käyttää. Puhtaustakuu takaa, että Yara Suomessa valmistetuilla lannoitteilla on lainsäädännön raja-arvoja tiukemmat raskasmetallivaatimukset.

Lannoiteturvallisuus

Luonnonmukainen viljely

Luonnonmukainen viljely

Luomuviljelyssä voidaan käyttää täydennyslannoitusta, jos riittävää ravinnemäärää ei saavuteta viljelykierrolla tai omasta tai muusta luomuyksiköstä peräisin olevalla eloperäisellä aineksella. 

Yaran luomulannoitevalikoima

YaraBelan hyödyt
YaraBelan hyödyt

YaraBela-lannoitteet typpilannoitukseen

  • Tasapainoinen typenlähde - Typpi on nitraatti- ja ammoniummuodossa, jolloin kasvi saa tarvitsemaansa nopeaa ja hidasta typpeä.
  • Rikki -YaraBela-lannoitteet sisältävät myös kasveille tärkeää rikkiä.
  • Seleeni - Kotieläintilan valinta on Seleenisalpietari.

Yaran lannoitelaatuun voi luottaa

  • Laatutakuu - Lannoitteet vastaavat tuoteselostetta, kestävät vähintään yhden vuoden varastoinnin ja ovat hyvin levitettäviä.
  • Puhtaustakuu - Yara Suomessa valmistetuilla lannoitteilla on pienet raskasmetallipitoisuudet. Esimerkiksi kadmiumpitoisuus on eninteään 0,5 mg/kg, kun lainsäädännön raja-arvo on 1,5 mg/kg.
  • Matala hiilijalanjälki - Yaran kehittämän katalyyttiteknologian ansiosta lannoitteiden valmistuksen hiilijalanjälkeä on vähennetty merkittävästi.
  • Suosi suomalaista - YaraBela Suomensalpietari ja YaraBela Seleenisalpietari -lannoitteet valmistetaan Uudenkaupungin ja Siilinjärven lannoitetehtailla, ja niille myönnetään Avainlippu-tunnus.