NOx-päästöjen hallinta voimalaitoksissa ja muissa teollisuuden toimipisteissä

Mies tehtaan edessä

Voimalaitokset ja monet muut teollisuuslaitokset, kuten sementtitehtaat, polttolaitokset, lasitehtaat tai jalostamot tarvitsevat toimintaansa varten yhä useammin NOx-pelkistysjärjestelmiä. Järjestelmät ovat yleensä joko SNCR- (ei-katalyyttinen menetelmä) tai SCR-järjestelmiä (katalyyttinen menetelmä), joissa ruiskutetaan joko ammoniakki- tai ureareagenssia. Euroopassa otetaan käyttöön IPPC-direktiivin mukainen, teollisuuden päästöjä koskeva direktiivi. Direktiivissä määritetään teollisuuslaitosten uudet kaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät päästörajat. Nämä tekstit liittyvät erityisesti typpioksidipäästöihin. Tämän Euroopan unionin direktiivin lisäksi on noudatettava paikallisia, maan omia säädöksiä.

Vähennä NOx-päästöjä ja pidä kustannukset pieninä – hyödynnä Yaran yli 20-vuotinen kokemus

1990-luvusta asti olemme tarjonneet valikoiman ajantasaisia ratkaisuja typpioksidipäästöjen (NOx) estämiseen teollisuuslaitoksissa. Näitä ratkaisuja markkinoidaan NOxCare-tuotemerkillä.

Myyntitiimillämme on useita ratkaisuja NOx-päästöjen vähentämiseen:

  • SNCR-tekniikka
  • SCR-tekniikka
  • SNCR/SCR-hybriditekniikka
  • Reagenssit päästöjen vähentämiseen
  • Huoltopalvelut

Asiantuntemuksemme on monipuolista: se kattaa muun muassa järjestelmien suunnittelun ja rakennuksen, NOx-päästöjen vähentämisen sekä päivittäisessä NOx-päästöjen hallinnassa tarvittavan tuen ja nykyisen NOx-pelkistysjärjestelmäsi päivittämisen tai optimoinnin. Olemme aina valmiina tarjoamaan apua järjestelmäsi optimoinnissa seuraavin tavoin: 

  • Oikean tekniikan valitsemisessa auttaminen 
  • Vähähuoltoisen ja laadukkaan laitteiston kehittäminen
  • Toimipaikassasi tarvittavan reagenssin määrän laskeminen 
  • Toimipaikkaasi parhaiten sopivan reagenssin varastointiratkaisun ja laitteiston valitsemisessa auttaminen.

Ota yhteyttä

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Kemikaalit
Rikhard Blomqvist
Rikhard Blomqvist
Myyntipäällikkö, Nitrates
Klaus Kurki
Klaus Kurki
Myyntipäällikkö, Base Chemicals