NOx-päästöjen vähentäminen Yaran SNCR-järjestelmän avulla – ainutlaatuinen tekniikka ei vaadi suuria investointeja

Selektiivisen ei-katalyyttisen pelkistystekniikan (SNCR) avulla typpioksidipäästöjä (NOx) vähennetään ruiskuttamalla reagenssia suoraan palotilan yläpuolelle, jossa lämpötila on 850–1 050 °C. SNCR-tekniikkaa käytetään yleisesti sementin valmistuksessa, jätteenpoltossa, biomassakattiloissa sekä perinteisten polttoaineiden pelkistyksessä.

Yaran SNCR-järjestelmä on sekä kilpailu- että suorituskykyinen.

Tärkeimmät tekijät SNCR-tekniikan kustannustehokkaaseen käyttöön:

  • ruiskujen muotoilu ja suorituskyky
  • ohjaimen optimointi ja ohjelmointi
  • ruiskutuspisteiden sijainti
  • ruiskutuspisteen lämpötila 
  • oikean reagenssin valinta 
  • vaikutusaika järjestelmässä.

Yara on suunnitellut teollisille käyttökohteille optimoidun SNCR-järjestelmän. Yrityksen SNCR-järjestelmiä on asennettu maailmanlaajuisesti yli 200 eri toimipaikkaan.

Yaran SNCR-tekniikan avulla voidaan parhaissa mahdollisissa käyttöolosuhteissa poistaa jopa 80 % NOx-päästöistä.

Yara on SNCR-järjestelmien sekä SNCR-asennusten markkinajohtaja

Lokakuussa 2011 Yara hankki omistukseensa alan johtavan yrityksen, Petro Miljön. Yritys on asennuttanut yli 200 SNCR-järjestelmää eri puolille maailmaa. Yara nimesi yrityksen uudelleen, mutta säilytti sen asiantuntevan henkilökunnan ennallaan. Näin tehtiin, koska Petro Miljön henkilökunta tuntee perinpohjaisesti asiakkaidensa prosessit ja tarpeet eri teollisuuden aloilla, kuten sementtiteollisuudessa ja jätteenpolttolaitoksilla. Yrityksellä oli myös paljon lämpökäsittelyä, biomassakattiloita sekä lasia koskevaa asiantuntemusta.

 

If you are interested by the installation or maintenance of SCR / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.

2 miestä

Miksi kannattaa valita SNCR-järjestelmä?

Selektiivisen ei-katalyyttisen pelkistystekniikan (SNCR) kustannukset ovat erittäin alhaiset SCR-tekniikkaan (selektiivinen katalyyttinen pelkistys) verrattuna. SNCR-järjestelmä koostuu paikallaan koottavista elementeistä, jotka on testattu etukäteen työpajoillamme. Siksi järjestelmän asennus on helppoa ja vie vain muutaman päivän.

SNCR-järjestelmän suorituskyky

Yaran SNCR-järjestelmä perustuu tehokkaisiin moduuleihin, jotka voidaan sovittaa yrityksesi NOx-päästöjen hallintaprosessiin. Näin voit täyttää esimerkiksi IPPC-direktiivin tai teollisuuden päästödirektiivin vaatimukset.

Asennamme käyttövalmiita järjestelmiä, jotka perustuvat vakiomoduuleihin tai räätälöityihin moduuleihin. Yara voi myös tehdä yhteistyötä yrityksesi kanssa ja optimoida, muuttaa tai päivittää yrityksesi olemassa olevan SNCR-järjestelmän tarkalleen tarpeidesi mukaiseksi.

Yaran asiantuntemus ja pitkällä aikavälillä hankittu kokemus ovat tehneet SNCR-järjestelmästä optimaalisen tehokkaan, varsinkin PLC:n ja ruiskujen tehokkuuden osalta, mikä saa aikaan poikkeuksellisen hyvät tulokset NOx-päästöjen vähentämisessä.

Yaran SNCR-tekniikka takaa 

  • jätteenpolttimen NOx-päästöjen vähentymisen (jopa 80 mg/Nm3) 
  • NOx-päästöjen vähenemisen 80 prosentilla sementtitehtaiden klinkkerivalmistuksen kuivaprosesseissa 
  • kattiloiden NOx-päästöjen vähenemisen noin 60 prosentilla.

Yaralla on liikkuva SNCR-testilaitos, joka voi olla mukanasi projekteissa. Laitoksella voidaan testata toimipaikkasi tekninen ja ympäristönsuojelullinen kelpoisuus täysimittaisesti. Jos yrityksesi prosessit ovat epätavallisia tai NOx-päästöjen vähentämisvaatimukset ovat erittäin yksityiskohtaisia, suosittelemme kokeiluvaihetta. Tiimimme voi järjestää muutaman päivän mittainen testauksen, jossa testilaitostamme käytetään yrityksesi toimipaikassa – olipa se missä päin maailmaa tahansa. Yaran kokemus tällä alalla on erittäin tärkeä: se takaa, että NOx-päästöjen taso, reagoimattoman NH3:n karkaamisen estäminen ja reagenssien kulutus ovat oikeita jokaisessa projektissa.

Lue englanninkielinen tapaustutkimus: 14 sementtitehdasta