Savukaasujen NOx-päästöjen käsittely selektiivisellä katalyyttisellä pelkistämisellä

Selektiivinen katalyyttinen pelkistäminen (SCR) on tekniikka, jossa typen oksidien (NOx) päästöjä vähennetään katalysaattorilla. SCR-tekniikka voi vähentää palamisprosessissa syntyviä NOx-päästöjä jopa 95 %, mikä täyttää lainsäädännön tiukat vaatimukset myös tulevaisuudessa. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan EU:n teollisuuden päästödirektiivinä vuonna 2016. SCR-prosessi on tehokkain tekniikka, koska sen muuntosuhde on paras.

SCR-tekniikan edut

  • Savukaasujen lämpötila ruiskutuskohdassa on paljon alhaisempi kuin SNCR-järjestelmässä. Sovellukselle parhaiten sopiva lämpötila on 350°C. 
  • Katalyyttiä käytetään edistämään NOx-yhdisteiden pelkistymisreaktioita valitun pelkistimen kanssa (vedetön ammoniakki, ammoniakin vesiliuos tai urealiuos), jolloin syntyy typpeä ja vettä ja hyvin vähän sivureaktioita. Järjestelmä toimii erinomaisesti, se kykenee pelkistämään NOx-yhdisteet jopa 95-prosenttisesti. 
  • Reagenssin kulutus optimoidaan säätämällä reagenssin ja pelkistettävän NOx-päästön moolisuhde lähelle arvoa 1:1.

SCR-järjestelmän paras mahdollinen toiminta edellyttää sopivaa reagenssia ja luotettavaa toimittajaa

Jos valitset SCR-tekniikan, reagenssin valinta on ratkaisevan tärkeää NOx-päästöjen hallintajärjestelmän parhaan toiminnan varmistamisen kannalta.

  • Pelkistinaineen laatu on tärkeä, koska siinä on oltava mahdollisimman vähän saasteita ja katalyyttimyrkkyjä. Katalysaattorin valmistajan asettamia vaatimuksia reagenssille on noudatettava, jotta katalysaattorin käyttöikä ja takuukelpoisuus varmistetaan. Yara varmistaa, että reagenssin laatu sopii SCR-katalysaattorillesi.
  • Lisäksi on tärkeää valita toimittaja, joka kykenee toimittamaan reagenssia – ureaa tai ammoniakkia – jatkuvasti ja luotettavasti. Jos reagenssin toimituksessa on ongelma, yrityksesi prosessiyksikkö on ehkä pysäytettävä. Tämä aiheuttaa katkoksen liiketoimintaasi, koska yrityksesi ei enää täytä toimiluvan ehtona olevia, IPPC-direktiivin ja teollisuuden päästödirektiivin mukaisia NOx-päästöjen rajoituksia.

 

If you are interested by the installation or maintenance of SCR / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.

Luotettavuus ja laatu

Heikkolaatuinen reagenssi tai epäluotettavat toimitukset voivat vaikuttaa NOx-päästöjen hallintajärjestelmään haitallisesti

Yaralla on yli 20 vuoden kokemus pelkistinaineiden valmistamisesta ja toimituksesta NOxCare-asiakkaille. Yaran ainutlaatuinen tuotantolaitosten verkosto takaa toimitusvarmuuden, laadun ja luotettavuuden. Tehtaamme toimittavat ureaa tai ammoniakkia NOx-pelkistykseen maanlaajuisesti.

Yara on tarjonnut pelkistinaineita ja -ratkaisuja SCR-järjestelmien omistajille ympäri maailmaa jo noin kahden vuosikymmenen ajan. Yara tuo asiantuntemuksensa yrityksesi käyttöön ja tarjoaa tukea kaikissa SCR-järjestelmän toteutusvaiheissa.

Pidä SCR-katalysaattori toiminnassa valitsemalla laadukas pelkistinaine

SCR-järjestelmää käytettäessä on erittäin tärkeää välttää kontaminoituneiden reagenssien käyttöä. Kontaminoitunut reagenssi voi deaktivoida katalyytin, joten on tärkeää, että käytettävä reagenssi on paitsi laadukasta myös kuljetettu ja varastoitu oikein. Katalysaattorin toiminnan estyminen voi johtaa typen oksideja (NOx) pelkistävän SCR-järjestelmän ennenaikaiseen ja kalliiseen korjaukseen. Yaran tuotteet on kehitetty taatusti yhteensopiviksi kaikkien SCR-katalysaattoreiden kanssa, ja valvomme reagenssiemme ominaisuuksia laatujärjestelmämme avulla. Kaikilla tuotantolaitoksillamme on ISO 9001-, 14001- ja 18001-sertifkaatti.

Reagenssin ruiskutus

Reagenssin annostelun tarkka laskenta on avain tehokkaaseen NOx-päästöjen pelkistämiseen

SCR-järjestelmän toiminnan optimointi edellyttää ammoniakin ja NOx-yhdisteiden jakautumista tasaisesti savukaasuvirrassa. Epätasainen jakautuminen voi johtaa tilanteeseen, jossa NOx-yhdisteet eivät pelkisty riittävästi ja reagoimatonta ammoniakkia pääsee läpi merkittäviä määriä. Lisäksi on tärkeää määrittää pelkistinaineen oikea annostelu kaikissa prosessin tilanteissa. Tavallisesti prosessin kaikki mahdolliset tilanteet tunnetaan ennen SCR-järjestelmän suunnittelua ja kehittämistä.

Estä reagoimattoman ammoniakin karkaaminen

Reagoimattoman ammoniakin karkaaminen (ammonia slip) tarkoittaa ammoniakin kulkua SCR-katalysaattorin läpi NOx-kaasun kanssa reagoimatta. Näin voi tapahtua, jos 

  • ammoniakkia on liikaa 
  • NOx-yhdisteet ja ammoniakki eivät sekoitu riittävästi ennen katalysaattoria (ammoniakin ja NOx-yhdisteiden jakauma on epäsäännöllinen) 
  • lämpötila on liian alhainen katalysaattorin riittävään aktivoitumiseen tai katalyytin toiminta on osittain tai kokonaan estynyt kulumisen seurauksena

Reagoimattoman ammoniakin karkaaminen aiheuttaa lisäkustannuksia ja on ympäristölle haitallista. Yaran kokemus varmistaa, että ammoniakin karkaaminen estyy.

Kustannusten vähentäminen

Yara: SCR-järjestelmien kustannustehokkuuden ja luotettavuuden asiantuntija

NOxCare-tuotemerkkiimme kuuluu huippulaadukkaita reagensseja NOx-päästöjen vähentämiseen. Valtaosa ammoniakistamme tuotetaan maakaasusta, mikä on tavanomaista puhtaampi prosessi. Tuotantolaitosverkostomme laajuus takaa pelkistinaineen toimitusvarmuuden. Yara takaa sekä luotettavuuden että laadun.

Haluatko vähentää yrityksesi SCR-reagenssin käyttökustannuksia?

Pelkistinaineen, annoksen ja annostelutavan valinnalla on merkittävä vaikutus SCR-järjestelmän kustannuksiin. Asiantuntijamme voivat antaa neuvoja ja teknistä tukea yrityksesi SCR-järjestelmän kustannustehokkaan toiminnan varmistamiseen. On tärkeää laskea ja säätää ruiskutus ja virtaus tarkasti, jotta reagenssia käytettäisiin vain tarpeellinen määrä. Yaran asiantuntemus ja tietämys auttavat ammoniakki- ja ureareagenssien kustannusten optimoimisessa.

Ota yhteys asiantuntijoihimme, kun haluat tietää, miten SCR-järjestelmän toiminnan voi optimoida käyttämällä oikeaa reagenssia.

NOx-päästöjen vähennystekniikkaa valittaessa kannattaa tutkia myös SNCR-tekniikan soveltuvuutta ja kustannuksia. SNCR-järjestelmän investointikustannukset ovat paljon alemmat kuin kokonaisen SCR-järjestelmän, ja sen tehokkuus voi silti olla riittävä yrityksesi tarpeisiin.

Lue lisää Yaran SNCR-järjestelmistä NOx-päästöjen vähentämiseen.