SNCR/SCR-hybridijärjestelmät NOx-päästöjen vähentämiseen

Viime vuosina NOx-päästöjen vähentämiseen on kehitetty hybridijärjestelmiä, jotka käyttävät sekä SCR- että SNCR-tekniikkaa. Nämä hybridijärjestelmät vähentävät typen oksidien (NOx) määrää savukaasuissa kaksivaiheisella hiilivetykäsittelyllä: selektiivisellä ei-katalyyttisellä pelkistyksellä (SNCR) ja sen jälkeen selektiivisellä katalyyttisellä pelkistyksellä (SCR).

Power plant

Miksi valita SNCR/SCR-hybridijärjestelmä?

Hybridijärjestelmä voi olla mielenkiintoinen vaihtoehto pelkän SCR-järjestelmän asemesta. Hybridijärjestelmien avulla voidaan etsiä tasapaino investointikustannusten (CAPEX) ja käyttökustannusten (OPEX) välillä. Tämä on erittäin kätevää tapauksissa, joissa

  • edellytetään merkittävää vähennystä NOx-päästöissä samalla, kun toiminnot halutaan säilyttää joustavina
  • katalysaattorin asennukselle on vain rajoitetusti tilaa
  • suurempi paineen aleneminen on ratkaisevaa tai aiheuttaa kasvaneita käyttökustannuksia ja merkittäviä investointeja.

Tällaisissa tapauksissa hybridiratkaisu on paras valinta: asennettavan katalysaattorin koko on pienempi, jolloin toimipaikassa tarvitaan vähemmän investointeja ja tilaa.

 

If you are interested by the installation or maintenance of scr / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.