NOx-päästöjen hallinnan optimointi

Yara on kehittänyt liikuteltavan SNCR-testilaitteiston, jolla voimme testata NOx-päästöjen hallinnan tekniset ja ympäristövalmiudet toimipaikassasi.

Testin voi tehdä

  • ennen järjestelmän asennusta: näin voit selvittää, täyttääkö SNCR-laitteistomme toimipaikkasi NOx-päästöjen hallinnan tekniset ja ympäristövaatimukset. Suosittelemme tätä kokeiluvaihetestiä erityisesti, jos toimipaikkasi käytännöt poikkeavat yleisistä tai jos päästöjen vähentämisen vaatimukset ovat erityisen tarkkaan määritetyt.
  • jo käytössä olevassa järjestelmässä oikean annostelun optimointia ja järjestelmän diagnostiikkaa varten. Tämän jälkeen voimme suositella SNCR-järjestelmän säätöä NOx-päästöjen vähentämistarpeesi mukaan.

Tiimimme tekee testin muutamassa päivässä testilaitoksemme avulla toimipaikoissa kautta maailman. Yaralla on kattava asiantuntemus aiheesta, joten voimme taata NOx-päästöjen ja reagoimattoman NH3:n karkaamisesta aiheutuvien päästöjen vähenemisen ja oikean reagenssin käytön projektikohtaisesti.

 

If you are interested by the installation or maintenance of SCR / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.