Turvallisuusmittaukset ja koulutuspaketit

Turvallisuus on toimintamme ydin. Yara on maailman suurin ammoniakin myyjä. Yritys on tuottanut ja käsitellyt ammoniakkia yli vuosisadan ajan omien ammoniakkitehtaidemme turvin.

Asemamme markkinajohtajana perustuu esimerkillisiin turvallisuuskäytäntöihimme, jotka kulkevat nimellä Tietoisesti turvallinen. Sovellamme käytäntöä sekä omissa tuotantolaitoksissamme että asiakkaidemme toimipaikoissa. Pyrimme antamaan suoria turvallisuusneuvoja ammoniakin käyttöön, jotta voit käyttää niitä toimipaikassasi ja NOx-päästöjen hallintatoimenpiteissä.

Jos henkilökuntasi tarvitsee koulutusta ammoniakkiliuosten varastoinnissa ja käsittelyssä vähäisten NOx-päästöjen järjestelmissä, meillä on ratkaisu. Tarvittaessa voimme myös järjestää koulutuksia, jotka keskittyvät NOx-päästöjen hallinnassa käytettävän ammoniakin käsittelyyn ja varastointiin.

NOxCare ammonia unloading station

Valikoimaamme kuuluu useita turvallisuuteen liittyviä palveluja, jotka räätälöidään NOx-päästöjen vähentämisen tarpeesi mukaan. Näitä ovat muun muassa seuraavat:

  • Henkilökunnan turvallisuuskoulutus. NOx-päästöjen vähentämiseen käytettävän ammoniakin vääränlaisella käsittelyllä voi olla vakavia seurauksia, joten nämä koulutukset ovat erittäin tärkeitä:
    • Työntekijöille: toimipaikkasi NOx-järjestelmän käyttö erityisesti, jos järjestelmä käyttää ammoniakkia. Tähän koulutukseen kuuluu turvallisuusvinkkejä ammoniakin käyttöön Yaran oman turvallisuusmenettelyn pohjalta.
    • Esimiehille: ammoniakkia koskevat turvallisuusvaatimukset, tapaturmien ehkäisy, tapaturmariskin tunnistaminen ja toimenpiteet tapaturman sattuessa
  • Ammoniakin turvallisuusmittaukset toimipaikassasi sekä selvät toimintaohjeet ja suositukset. Tähän voi kuulua esimittaus tai valmistelut viranomaisten tekemää tarkistusta varten
  • Ennen toimitusta tehtävät toimipaikan tarkistukset, joissa varmistetaan, että kaikki on valmiina ammoniakin toimitusta varten.

Turvallisuusvaatimuksemme pätevät myös omiin toimipaikkoihimme ja toimitusketjuumme tuotantolaitoksilta tuotteen loppukäyttöön asti. Koulutamme jatkuvasti sekä henkilökuntaamme että kuljettajia, jotka toimittavat tuotteemme turvallisesti toimipaikkaasi.

 

If you are interested by the installation or maintenance of SCR / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.