Uutta NOx-päästöjen hallintajärjestelmää rakennettaessa voit valita SNCR- tai SCR-tekniikan

Jos yrityksesi on vähennettävä NOx-päästöjä laitoksessa, johon ei ole vielä asennettu NOx-päästöjen hallintajärjestelmää, Yara voi auttaa sinua valitsemaan parhaan mahdollisen tekniikan, kun seuraavat seikat tiedetään: 

 • Palamisprosessi
 • Käyttöparametrit 
 • Savupiippujen hormien NOx-tasot 
 • Tavoiteltu NOx-päästöjen vähennys, IPPC-direktiivin tai teollisuuden päästödirektiivin mukaan

Yrityksesi prosessiin parhaiten sopivan NOx-reagenssityypin valinnassa opastamisen lisäksi Yara voi auttaa yritystäsi valitsemaan NOx-päästöjen vähennystekniikan (SNCR-, SCR- tai hybridi) sen mukaan, mikä niistä parhaiten sopii NOx-päästöjen vähennystavoitteisiisi.

 

 

If you are interested by the installation or maintenance of SCR / SNCR system:

please contact our expert of NOx reduction system.

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Kemikaalit

NOx-päästöjen hallintajärjestelmää rakennettaessa on valittava joko SNCR- tai SCR-järjestelmä

Typen oksidien (NOx) päästöjen toissijainen hallinta voidaan toteuttaa selektiivisellä ei-katalyyttisellä pelkistyksellä (SNCR) tai selektiivisellä katalyyttisellä pelkistyksellä (SCR). Sekä SNCR- että SCR-tekniikkaa käytetään NOx-päästöjen hallintaan. Ratkaisun valitseminen ei ole aina helppoa.

Jos yrityksesi on vähennettävä olemassa olevan laitoksen NOx-päästöjä, eikä laitoksessa ole NOx-päästöjen hallintajärjestelmää, Yara voi auttaa sinua valitsemaan parhaan tekniikan palamisprosessin, savukaasujen NOx-tasojen ja vaadittavan NOx-päästöjen vähennyksen mukaan.

Yaran asiantuntijat voivat arvioida laitoksesi tekniikan ja suunnitella, rakentaa ja asentaa yrityksellesi räätälöidyn SNCR-, SCR- tai hybridijärjestelmän ottaen huomioon järjestelmän investointikustannukset ja käyttökustannukset. Voimme myös neuvoa pelkistysaineen valinnassa.

Yara on globaali markkinajohtaja, joka on asentanut NOx-päästöjen hallintajärjestelmiä yli 200 eri laitokseen. Siksi olemme erinomainen kumppani laitoksille, jotka tarvitsevat SNCR- tai SNCR/SCR-hybridijärjestelmiä.

Kysy lisätietoja asiantuntijoiltamme.

Tutustu SNCR- ja SCR-järjestelmissä käytettyihin reagensseihin sekä niiden varastointiin ja käsittelyyn.

Vähennä kustannuksia ja paranna järjestelmäsi tehokkuutta

Kasvavatko käyttökustannuksesi käyttäessäsi NOx-päästöjen hallintajärjestelmää? Tämä voi johtua seuraavista tekijöistä:

 • NOx-pelkistysaineen liiallinen kulutus
 • savukaasujen riittämätön käsittely
 • huoltotoimenpiteiden ja varaosien usein toistuva tarve

Olipa nykyinen NOx-päästöjen vähentämisstrategiasi mikä tahansa, kyseisten ongelmien ratkaiseminen on mahdollista. Yara voi auttaa yritystäsi arvioimaan NOx-pelkistysprosessin tehokkuuden ja antaa neuvoja siitä, miten voit vähentää järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia ja parantaa sen tehokkuutta.

NOx-pelkistysjärjestelmän palamisprosessin, savukaasujen ja NOx-päästöjen mittaus

Asiantuntijamme arvioivat asiakkaan nykyisen pelkistysjärjestelmän ja analysoivat palamisprosessin sekä NOx-päästötason. Siirrettävän testausyksikön avulla voidaan

 • kerätä tietoja asiakkaan pelkistysjärjestelmän palamisprosessista
 • arvioida järjestelmän nykyinen päästötaso ja mitata savupiipun savukanavan virtaus
 • tehdä korjaavia toimenpiteitä olemassa olevaan NOx-pelkistysjärjestelmään

Kyseisillä toimenpiteillä voidaan määrittää parhaat mahdolliset toimintatavat, joilla järjestelmä saadaan toimimaan luotettavasti sekä siten, että se vastaa parhaiten asiakkaan vaatimuksia. Tämä tarkoittaa muun muassa alhaisempia NOx-päästöarvoja ja käyttökustannuksia.

Erilaisten simulaatioiden ja arviointitulosten perusteella Yaran asiantuntijat voivat optimoida asiakkaan olemassa olevan typpioksidipäästöjen vähennysjärjestelmän. NOx-päästötasot vähenevät tehokkaasti ja pysyvät taatusti saavutetuilla tasoilla. Järjestelmän paras mahdollinen suorituskyky voidaan taata NOx-pelkistysaineen kulutuksen optimoinnilla. Tällöin yliruiskutuksen vaaraa ei ole, ja samalla vähenevät myös käyttökustannukset.

Jos olet kiinnostunut teettämään teknisen analyysin NOx-pelkistysjärjestelmäsi optimoimista varten, ota yhteyttä NOx-ammattilaisiimme.

Lue lisää SNCR- ja SCR-järjestelmistä täältä.

Päivittämällä yrityksesi NOx-päästöjen hallintajärjestelmän voit optimoida kustannukset ja täyttää uuden lainsäädännön vaatimukset

NOx-päästörajojen tiukentuessa yrityksesi nykyiset NOx-päästöjen vähennysmenetelmät eivät ehkä riitä täyttämään näitä uusia vaatimuksia. Teollisuuden päästödirektiivi tulee voimaan vuonna 2016. Ehkä yrityksesi nykyinen NOx-päästöjen hallintajärjestelmä ei enää täytä uusia päästörajoja? Ehkä järjestelmään on vaikeaa saada varaosia tai ne ovat kallistuneet? Nämä ongelmat voi ratkaista päivittämällä nykyisen järjestelmän uusimpaan tekniikkaan.

Yara on maailman johtava SNCR-järjestelmien toimittaja. Voimme arvioida ja mitata yrityksesi järjestelmien NOx-pelkistyskyvyn ja suositella sen perusteella, miten järjestelmän voi päivittää tehokkaammaksi. Järjestelmän päivittäminen tarkoittaa

 • alkuperäisen järjestelmän osien vaihtamista tai päivittämistä, jotta pelkistinaineen virtaus saadaan optimoitua
 • ohjelmistojen päivittämistä, jotta järjestelmän suorituskyky paranee
 • alkuperäisten ohjausjärjestelmien vaihtamista uuteen tekniikkaan, jos alkuperäinen valmistaja ei enää tue kyseistä järjestelmää

Jos haluat lisätietoja NOx-päästöjen hallintajärjestelmän teknisestä ohjauksesta ja mahdollisesta päivityksestä, ota yhteys NOx-päästöjen vähennystekniikan asiantuntijoihimme.

Yaran tuotantolaitokset Suomessa

Yara Porsgrunn
 • Kokkola
 • Siilinjärvi
 • Uusikaupunki
 • Valkeakoski (Movere)