SCR- ja SNCR-järjestelmissä käytettävät reagenssit

SCR- tai SNCR-järjestelmää valitessa ensimmäisiä päätöksiä on NOx-päästöjen hallinnassa käytettävän pelkistimen valinta.

Se voi olla monimutkaista, koska seuraavat seikat on otettava huomioon:

  • toimipisteen sijainti 
  • reagenssin toimituskustannukset 
  • lähellä olevat reagenssin toimittajat sekä mahdolliset varatoimittajat

Yaralla on yli vuosisadan mittainen kokemus ammoniakin ja urean tuotannosta, logistiikasta, varastoinnista ja käsittelystä. Tänään olemme maailman johtava ammoniakin tuottaja ja jakelija. Yaralla on yli 30 tuotantolaitosta ja 200 terminaalia ympäri maailmaa. Tuomme tämän kokemuksen yrityksesi käyttöön ja autamme valitsemaan oikean reagenssin NOx-päästöjen vähentämiseen.

Parhaiten sopivan reagenssin valinnassa on otettava huomioon muutamia tärkeitä seikkoja:

  • Mikä on NOx-reagenssin arvioitu vuosikulutus yrityksessäsi?
  • Voidaanko ammoniakkia toimittaa toimipisteeseesi helposti?
  • Kuinka hyvin yrityksesi henkilökunta osaa käsitellä kemikaaleja?
  • Voidaanko henkilökuntaa kouluttaa kemikaalien varastointiin ja käsittelyyn?
  • Onko varastointipaikka asuinalueella tai vilkkaalla alueella?
  • Mitkä ovat näiden kemikaalien käsittelyä säätelevät normit tai paikallinen tai kansallinen lainsäädäntö?
Rikhard Blomqvist
Rikhard Blomqvist
Myyntipäällikkö, Noxcare, Nitrates ja elektroniikkakemikaalit