Tule-hanke

Yaran Siilinjärven kaivoksen nykyisin tunnetut malmivarat mahdollistavat kaivostoiminnan jatkumisen vuoteen 2035. Toiminnan jatkuminen tämän jälkeen vaatii uusia malmivaroja. Yara on perustanut hankkeen nimeltä Tulevaisuudessakin leipää (Tule), jonka tavoitteena on selvittää toiminnan jatkumisen mahdollisuuksia.

Yara on käynnistänyt uusien malmivarojen kartoitukset useilla alueilla, joista potentiaalisin tällä hetkellä on Laukansalon alue. Jos kaivos laajenisi ja toiminta jatkuisi, olisi sillä merkittäviä vaikutuksia lähialueeseen. Haluamme siksi pohtia kaivoksen mahdolliseen laajentamiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä siilinjärveläisten kanssa.

Perustimme vuonna 2015 yhteistoimintaryhmän parantaaksemme vuoropuhelua tärkeiden sidosryhmiemme kanssa Siilinjärvellä. Yhteistoimintaryhmän lisäksi perustimme vuonna 2019 neljän keskeisen asuinalueen ryhmät, joissa keskustellaan toiminnastamme sekä kuullaan asukkaiden näkemyksiä ja huolenaiheita. Naapurustot, joiden ympärille ryhmät muodostettiin, ovat Kolmisoppi, Leppäkaarre, Kuuslahti ja Sulkavanniitty.

Yara Siilinjärven kaivokselta saadaan maailman puhtainta fosforia, jossa ei ole raskasmetalleja tai muita haitta-aineita. Fosfori kulkeutuu lannoitteiden kautta viljaan ja sitä kautta ruokapöytiimme. Näin olemme tehneet kivestä leipää jo 50 vuotta. Yaran tavoitteena on, että toiminta Siilinjärvellä voisi jatkua pitkälle tulevaisuuteen ja että Yara voisi olla mukana rakentamassa elinvoimaista Siilinjärveä myös tulevaisuudessa.

Tule mukaan!

Asutko Kolmisopen, Leppäkaarteen, Kuuslahden tai Sulkavanniityn alueella? Tule mukaan alueesi ryhmään pohtimaan kaivoksen mahdolliseen laajentamiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä.

llmoittaudu tästä mukaan alueryhmän toimintaan. Antamiasi tietoja ei käytetä muuhun kuin alueryhmätoimintaan liittyviin yhteydenottoihin.

Anna palautetta tästä

Yhteistoimintaryhmä Alueryhmät

Kokoontuu 3–4 kertaa vuodessa

Toiminut vuodesta 2015

Jäsenenä mm. järjestöjen ja kunnan edustajia

Saa tietoa Yaran ajankohtaisista asioista sekä kootusti kuulumiset alueryhmistä

Kokoontuu 2–4 kertaa vuodessa

Toiminut vuodesta 2019

Saavat tietoa Yaran ajankohtaisista asioista

Tuovat tietoa omasta asuinalueestaan

Alueet:

  • Kolmisoppi
  • Leppäkaarre
  • Kuusiahti
  • Sulkavanniitty

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Siilinjärven kaivoksen nykyisin tunnetut malmivarat mahdollistavat kaivostoiminnan jatkumisen vuoteen 2035. Toiminnan jatkuminen Siilinjärvellä tämän jälkeen vaatii uusia malmivaroja. Tavoitteemme on, että toiminta voisi jatkua vielä pitkälle tulevaisuuteen. Olemme käynnistäneet uusien malmivarojen kartoitukset selvittääksemme kaivostoiminnan jatkamista vuoden 2035 jälkeen.

Tavoitteemme on, että toiminta voisi jatkua vielä pitkälle tulevaisuuteen. Olemme käynnistäneet uusien malmivarojen kartoitukset selvittääksemme kaivostoiminnan jatkamista vuoden 2035 jälkeen.

Teemme malmivarojen kartoituksia useilla alueilla, joista Laukansalon alue vaikuttaa tällä hetkellä potentiaalisimmalta.

Kartoituksessa analysoidaan näytteitä, jotka saadaan kairaamalla.

Mitään päätöksiä vuoden 2035 jälkeisestä ajasta ei ole tehty, joten varmuutta toiminnan jatkumisesta ei ole.

Päätöksiä hankkeen jatkon osalta tehdään aikaisintaan vuonna 2021.

Toki on selvää, että jos kaivos laajenisi, olisi sillä merkittäviä vaikutuksia alueen elämään. Olemme kuitenkin hyvin aikaisessa vaiheessa suunnittelua kaikilta osin, eikä vaikutuksia voi vielä tämän tarkemmin arvioida.

Jos laajennusta ei tehdä, tarkoittaa se sekä tehtaan että kaivostoiminnan loppumista Siilinjärvellä vuonna 2035, mikä vaikuttaa myös Yaran toimipaikkoihin Kokkolassa ja Uudessakaupungissa.

Perustimme vuonna 2015 yhteistoimintaryhmän parantaaksemme vuoropuhelua tärkeiden sidosryhmiemme kanssa. Nyt haluamme entisestään tiivistää yhteistyötä. Yhteistoimintaryhmän lisäksi perustamme neljän keskeisen asuinalueen ryhmät, joissa keskustellaan toiminnastamme sekä kuullaan asukkaiden näkemyksiä ja huolenaiheita. Alueet ovat Kolmisoppi, Kuuslahti, Leppäkaarre sekä Sulkavanniitty/keskustaajama.

Voit liittyä oman asuinalueesi ryhmään täyttämällä yhteystietolomakkeen täällä.