elokuuta 22, 2022

Yara käynnistää Siilinjärven kaivoksen laajentamisen YVA-menettelyn

Yara käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Siilinjärven kaivoksen laajentamiseksi. Laajentaminen mahdollistaisi toiminnan jatkumisen vuoden 2035 jälkeen.
Yara käynnistää Siilinjärven kaivoksen laajentamisen YVA menettelyn
Yara käynnistää Siilinjärven kaivoksen laajentamisen YVA menettelyn

Yara on jättänyt YVA-ohjelman yhteisviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon ELY-keskukselle ja sen nähtävilläoloaika käynnistyy maanantaina 22.8.2022. YVA-ohjelma käynnistää kaivoksen laajentamisen YVA-menettelyn, joka kestää arviolta noin puolitoista vuotta. Prosessin aikana selvitetään eri toteutusvaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia ympäröivään luontoon, ihmisiin ja yhdyskuntarakenteeseen.  

Yaran kaivoksen nykyiset malmivarat mahdollistavat kaivostoiminnan jatkumisen noin 15 vuotta. Kaivostoiminnan ja lannoitetuotannon jatkuminen Siilinjärvellä tämän jälkeen vaatii uusien malmivarojen hyödyntämistä sekä uudet läjitysalueet sivukivelle ja rikastushiekalle. Laajennus mahdollistaisi Yaran toiminnan jatkumisen Siilinjärvellä 2060-luvulle saakka.  

Keskeinen osa YVA-prosessia on vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. YVA-ohjelman yleisötilaisuus järjestetään Kuuslahden juhlatalolla keskiviikkona 31.8.klo 17 - 19 (osoite: Nilsiäntie 919, Siilinjärvi).  

 - Kaivoksella on aina vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja sen vuoksi tiivis yhteistyö ja keskustelu lähialueiden asukkaiden kanssa on suunnittelumme keskiössä. Meille on tärkeää, että saamme sovitettua toimintamme parhaalla mahdollisella tavalla osaksi Siilinjärveä, toteaa kaivoksenjohtaja Antti Savolainen 

YVA-ohjelmaa koskevien mielipiteiden esittämiseen ja lausuntojen antamiseen ELY-keskukselle on varattu aikaa 22.8.–21.9.2022. 

YVA-menettelyn päätyttyä vuoden 2023 loppupuolella, valitaan lupavaiheeseen etenevä toteutusvaihtoehto arviointitulokset huomioon ottaen. Yhtiön lopullinen päätös kaivostoiminnan jatkamisesta tai lopettamisesta on odotettavissa 2030-luvun alussa lupaprosessien päätyttyä. 

Maailmanpoliittisen epävarmuuden lisäännyttyä Suomen ruokaturvasta pitää huolehtia ja siinä Siilinjärven fosfaattikaivoksella on tärkeä rooli. Vaihtoehtoisten fosforilähteiden talteenoton ja teknologioiden kehittäminen louhitun fosforin käytön vähentämiseksi vaatii aikaa ja suuria investointeja. 

 - Toiminnallamme on myös positiivinen vaikutus alueen elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen. Toiminnan jatkuminen Siilinjärvellä, EU-alueen ainoassa fosfaattikaivoksessa, varmistaisi suomalaisten lannoitteiden ja kotimaisen viljelyn elintärkeän fosforin saatavuuden myös tulevaisuudessa, jatkaa Savolainen. 

 Lisätietoja: 
 Antti Savolainen, kaivoksenjohtaja, Yara Siilinjärvi, puh. 050 441 2083, antti.savolainen@yara.com 

 yara.fi/tietoa-yarasta/hankkeet/tule-hanke