toukokuuta 08, 2018

Yara selvittää mahdollisuuksia jatkaa toimintaa Siilinjärvellä vuoden 2035 jälkeen

Yaran kaivoksen nykyisin tunnetut malmivarat mahdollistavat kaivostoiminnan jatkumisen vuoteen 2035. Kaivostoiminnan ja lannoitetuotannon jatkuminen Siilinjärvellä tämän jälkeen vaatii uusia malmivaroja ja näin ollen Yara on päättänyt jatkaa selvityksiä Siilinjärven apatiittiesiintymän eteläosan, Laukansalon, mahdollisesta hyödyntämisestä.
Siilinjärven kaivos
Siilinjärven kaivos

Osana Siilinjärven kaivoksen malmivarojen kartoitusta on tehty malminetsintää esiintymän pohjoisilla alueilla ja vuonna 2016 Yara aloitti syväkairaukset apatiittiesiintymän eteläosassa, Laukansalossa. Tunnettujen malmivarojen loputtua Laukansalo on malmipotentiaaliltaan merkittävin alue ja sen hyödyntäminen voisi mahdollistaa kaivostoiminnan jatkumisen 2060-luvulle asti. Seuraavaksi jatketaan syväkairauksia ja täsmennetään teknis-taloudellisia laskelmia.

Yhteistyötä asukkaiden kanssa

Hankkeen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointia varten perustetaan pienryhmiä alueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kesken, jotta saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koottua tietoa suunnittelun pohjaksi. Selvitykset valmistuvat vuonna 2021. Sen jälkeen voidaan päättää, jatketaanko hanketta, jolloin edettäisiin varsinaiseen YVA-prosessiin. Hanketta varten perustetaan oma sivusto Yara Suomen nettisivuille, johon kerätään tietoa sitä mukaan kun projekti etenee. Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää Yara Siilinjärven facebook-sivustolla (facebook.com/YaraSiilinjärvi).

Merkittävä työllistäjä

Yara on toiminut Siilinjärvellä vuodesta 1969 ja on viiden vuosikymmenen ajan ollut merkittävä työllistäjä alueella. Yara Siilinjärven toimipaikka työllistää suoraan 390 henkilöä ja välillisesti arviolta noin 1600 henkilötyövuotta, joista joka päivä toimipaikalla työskentelevien toimittajien osuus on noin 400 henkilötyövuotta. Tavoitteena on, että Yara pysyy merkittävänä työllistäjänä Siilinjärvellä pitkälle tulevaisuuteen.

Toimipaikan kehittäminen

Toimipaikan kehittämisessä keskeistä ovat turvallisuuden, luotettavuuden ja tuotannollisen toiminnan rinnalla myös kestävän kaivostoiminnan, kiertotalouden ja ympäristön asioiden edistäminen.

Lisätietoja:
Teija Kankaanpää, kaivoksen johtaja, puh. 050 568 6001, teija.kankaanpaa@yara.com