Nurmen tutkimukset

Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä tutkitaan lannoitteiden tehoa pellolla.

Nurmen tutkimukset

Kotkaniemessä tehdään vuosittain noin 90 peltolannoituskoetta 3 300 koeruudulla. Ravinnetutkimusta on tehty Kotkaniemessä jo vuodesta 1961. Tutkimusaseman tehtävä on kehittää lannoitevalikoimaa ja lannoitusmenetelmiä vastaamaan entistä paremmin nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita.

Lannoitetutkimusta tehdään myös eri puolilla Suomea viljelijöiden pelloilla. Yara Suomen suositukset antavat varmuuden tuotteiden toimivuudesta Suomen kasvuoloissa.

Lue kaikki nurmen tutkimukset

YaraBela SELEENISALPIETARI karjanlannan täydennyslannoitukseen

YaraBela SELEENISALPIETARI karjanlannan täydennyslannoitukseen

Suomessa mineraalilannoitteiden rikastaminen seleenillä aloitettiin 40 vuotta sitten kansanterveydellisistä syistä. Ruokinnan kautta karjanlantaan päätyy seleeniä, mutta se ei ole kasveille käyttökelpoisesta. Siksi karjanlannan täydennyslannoitukseen...
Nyt on hyvä aika suunnitella toisen ja kolmannen nurmisadon lannoitus

Nyt on hyvä aika suunnitella toisen ja kolmannen nurmisadon lannoitus

Kaikki nurmisadot tarvitsevat ravinteita. Ensimmäisen nurmisadon merkitys märehtijöiden ruokinnassa on korvaamaton, mutta yhä useammalla tilalla myös toinen ja kolmas nurmisato muodostaa merkittävän osan sisäruokintakaudella käytettävästä nurmirehusta. 
Kuivuudella alkanut kasvukausi päättyy runsaisiin vesisateisiin – voiko nurmien talvehtiminen vaarantua?

Kuivuudella alkanut kasvukausi päättyy runsaisiin vesisateisiin – voiko nurmien talvehtiminen vaarantua?

Jälleen kerran on monilla paikkakunnilla takana erikoinen kasvukausi. Kasvukausi alkoi kuivuusjaksolla, joka pysähdytti nurmien kasvun ja mutta loppukesää kohden mentäessä runsaat sateet viivästyttivät nurmisatojen korjuuta. Talven tullessa monet...
Ensi vuoden maitotili tehdään kohta

Ensi vuoden maitotili tehdään kohta

Ensimmäisen nurmisadon onnistuminen määrittelee tulevan ruokintakauden maitotilin. Myös lihanautojen loppukasvatuksessa parhaan tuloksen saa huippulaatuisella nurmisäilörehulla.
Tulossa hyvä nurmivuosi?

Tulossa hyvä nurmivuosi?

Tulevan kasvukauden säätä on mahdotonta ennustaa, mutta sään vaikutuksia nurmirehun määrään ja laatuun voidaan vähentää tukeutumalla kasviravitsemuksen osalta tutkittuun tietoon. Hyvä nurmivuosi tarkoittaa myös varmuutta sille, että seuraavalle...
 Ajoita nurmien täsmälannoitus kevätsadolle

Ajoita nurmien täsmälannoitus kevätsadolle

Yaran asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää Atfarm-satelliittipalvelua ilmaiseksi. Atfarm tarjoaa myös nurmiviljelijälle rahanarvoisia mahdollisuuksia tarkentaa typenkäyttöä nurmilohkoilla tai esimerkiksi tarkistaa tulevien vuorokausien ennuste...
Laadukas rae on olennainen osa täsmälannoitusta

Laadukas rae on olennainen osa täsmälannoitusta

Tavoiteltaessa tarkkaa typenkäyttöä, on lannoiterakeen laadulla ja lannoitteen ravinnemäärillä kuin myös kemiallisella muodolla merkitystä. Laadukas rae on edellytys myös sille, että täsmälannoitustyökalujen tuomat edut voidaan hyödyntää.
Tarkkaa typenkäyttöä nurmilla – katseet kaliumiin

Tarkkaa typenkäyttöä nurmilla – katseet kaliumiin

Nurmet tarvitsevat sadonmuodostukseen yhtä paljon typpeä ja kaliumia. Nurmilohkoilla, joilla viljavuuskalium on matala, voi kaliuminpuute muodostua myös typenkäyttöä rajoittavaksi tekijäksi. Yara on mukana yritysrahoittajana Luke Maaningan Kestävyyttä...
YaraVita MAGTRAC ja YaraVita THIOTRAC –lehtilannoitteet lisäsivät nurmisatoa ja tehostivat typenkäyttöä tilakokeessa

YaraVita MAGTRAC ja YaraVita THIOTRAC –lehtilannoitteet lisäsivät nurmisatoa ja tehostivat typenkäyttöä tilakokeessa

Yara on testannut kolmen kasvukauden ajan nurmirehun magnesium-pitoisuuden nostoa peltolohkolla, jonka viljavuuskalium ja -magnesium ovat tyydyttävässä luokassa, viljavuuskalsium hyvä. Koetoimintaan ryhdyttiin tilalla esiintyneiden yllättävien...
Huoletonta karjanlannan täydennystä YaraBela RIKKISALPIETARI:lla

Huoletonta karjanlannan täydennystä YaraBela RIKKISALPIETARI:lla

Karjanlanta on erinomainen ravinnelähde nurmien lannoitukseen. Karjanlannan ravinnekoostumus ei kuitenkaan vastaa nurmikasvien ravinnetarvetta ja siksi optimoidulla täydennyslannoituksella saavutetaan monia etuja.
Nurmien ikä ja typpivaste

Nurmien ikä ja typpivaste

Ensimmäisen ja toisen vuoden nurmikasvustot tuottavat tunnetusti parhaat sadot ja siksi nurmien ikään ja satoisuuteen kannattaakin kiinnittää huomiota ja optimoida tuotantopanosten kohdentaminen. Nurmien suunnitelmallisella täydennyskylvöllä voidaan...
Hyvälaatuinen nurmirehu on arvokasta – lannoittamiseen kannattaa satsata edelleen

Hyvälaatuinen nurmirehu on arvokasta – lannoittamiseen kannattaa satsata edelleen

Nurmet käyttävät typpeä tehokkaasti sadonmuodostukseen. Mikäli lannoitteena tai maasta vapautuva typpi loppuu kesken kasvukauden, näkyy se ensimmäiseksi alentuneena rehun raakavalkuaispitoisuutena. Luken kokeissa nurmet pystyvät hyödyntämään tehokkaasti...
Mikä on nurmien lannoituksen taloudellinen optimi?

Mikä on nurmien lannoituksen taloudellinen optimi?

Luonnonvarakeskus julkaisi alkukesästä Maatalouden typpihaaste – raportin, jossa mallinnettiin nurmien typpilannoituksen taloudellista optimia erilaisilla lannoitetypen hintatasoilla (Luke 53/2022). Nurmirehun arvon määrittäminen on vaikeaa, koska...
Vinkit toisen nurmisadon lannoitukseen

Vinkit toisen nurmisadon lannoitukseen

Arvokkaiden lannoitepanosten tarkka käyttö tänä päivänä entistäkin tärkeämpää. Toisen ja kolmannen nurmisadon lannoituksessa ei tule käyttää pelkkää karjanlantaa tai korjata täysin lannoittamattomia nurmia, sillä tällöin lannoituksesta säästyneet...
YaraMila- ja YaraBela-lannoitteissa on tarjolla sopivassa suhteessa nopeasti käyttökelpoista nitraattityppeä ja hitaammin käyttökelpoista ammoniumtyppeä.

Tehot irti erilaisista nurmisiemenseoksista optimoidulla lannoituksella

Lannoituksen optimoinnissa typen eri muotojen määrä ratkaisee sen, kuinka suuria ja laadukkaita nurmisatoja voidaan tuottaa. YaraMila- ja YaraBela-lannoitteissa on tarjolla sopivassa suhteessa nopeasti käyttökelpoista nitraattityppeä ja hitaammin...
Ota ilmainen Atfarm käyttöösi ja tarkenna typenkäyttöä nurmilla

Ota ilmainen Atfarm käyttöösi ja tarkenna typenkäyttöä nurmilla

Järkevä ravinteiden käyttö on tulevalla kasvukaudella yksi tärkeimmistä päätöksistä nurmirehun tuotannossa. Mille peltolohkoille ravinteita kannattaa satsata? Mikä on satotaso- tai raakavalkuaistavoite? Miten parantaa ravinteiden käytön tehokkuutta?
Pitkäaikainen tutkimustieto auttaa sopeutumaan erilaisiin kasvukausiin

Pitkäaikainen tutkimustieto auttaa sopeutumaan erilaisiin kasvukausiin

Lannoituskustannusten merkittävä nousu vaatii nurmirehun tuotannon uudelleenarviointia tulevalle kasvukaudelle. Muutokset tulevan kasvukauden lannoituskäytänteissä vaikuttavat ruokinnan suunnitteluun seuraavalla sisäruokintakaudella.
YaraVita Magtrac nostaa nurmirehun magnesiumpitoisuutta

YaraVita Magtrac nostaa nurmirehun magnesiumpitoisuutta

Nurmirehun matala magnesiumpitoisuus on muodostunut ongelmaksi eri puolilla Suomea erityisesti kasvukauden kuivuuden seurauksena. Kuivissa oloissa kasvi tarvitsee runsaasti kaliumia vesitalouden säätelyyn. Runsas kaliumin otto puolestaan syrjäyttää...
Paranna valkuaisomavaraisuutta Yaran lannoitusratkaisuilla

Paranna valkuaisomavaraisuutta Yaran lannoitusratkaisuilla

Vuonna 2015 julkaistussa ’Tiekartta Suomen proteiiniomavaraisuuden parantamiseksi’ todetaan nurmien olevan merkittävä viljelykasvi valkuaisomavaraisuuden kannalta. Nurmirehun tuottaman rehuvalkuaisen määrä on kaksinkertainen verrattuna ohraan ja...
Yaran lannoitteilla seleeni kustannustehokkaasti nurmirehuun

Yaran lannoitteilla seleeni kustannustehokkaasti nurmirehuun

Suomen maaperä on tunnetusti seleeniköyhää ja tutkitusti paras tapa tyydyttää tuotantoeläinten seleenintarve on käyttää Yaran seleenipitoisia lannoitteita ja tuottaa seleenipitoista nurmirehua. Tarvittaessa seleeninsaantia voi täydentää erilaisin...
Tutkitusti tehokasta ravinteiden käyttöä

Tutkitusti tehokasta ravinteiden käyttöä

Nurmirehun tuotannossa lannoituspanosten tarkka käyttö on yhä tärkeämpää. Yaran lannoitusratkaisut varmistavat ravinteiden kohdentumisen sadonmuodostukseen, jolloin typenkäytön tehokkuus on korkea. Tehokas typenkäyttö nostaa nurmirehun...
Yaran lannoitusohjelmissa yhdistyy tehokas ravinteiden käyttö ja hiilitietoisuus

Yaran lannoitusohjelmissa yhdistyy tehokas ravinteiden käyttö ja hiilitietoisuus

Tule tutustumaan nurmien typenhallintaan ja samalla Yaran ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ProAgria Etelä-Suomen nurmipäivillä Tammelassa 5.8. ja Sysmässä 19.8. Nurmipäivillä esitellään muun muassa Yaran ja ProAgrian yhteistyötiloilla tehtyjen nolla-...
Varmista kotoperäinen valkuainen toisen nurmisadon lannoituksella

Varmista kotoperäinen valkuainen toisen nurmisadon lannoituksella

Nurmet tuottavat viileässä ja sateisessa säässä suuren sadon. Ensimmäisestä nurmisadosta onkin tulossa suuri, ja mikäli lannoitteena lisätyt ja maasta vapautuvat ravinteet riittävät, sato tulee olemaan myös hyvälaatuinen. Kun ensimmäinen nurmisato on...
YaraVita-lehtilannoituksella enemmän nurmisatoa ja raakavalkuaista

YaraVita-lehtilannoituksella enemmän nurmisatoa ja raakavalkuaista

YaraVita-lehtilannoitteet parantavat säilörehunurmien typenkäytön tehokkuutta täydentämällä sadonmuodostukselta ja raakavalkuaisynteesiltä puuttuvia ravinteita.
Apilanurmille YaraVita Brassitrel Pro ja YaraVita Multicrop Bio

Apilanurmille YaraVita Brassitrel Pro ja YaraVita Multicrop Bio

Apilapitoiset nurmet kiinnostavat ja niiden viljely yleistyy nopeasti. Miten huomioida apila nurmien hivenlannoituksessa? Apila ottaa noin puolet enemmän kalsiumia, magnesiumia ja booria kuin puhdas nurmiheinä. Lisäksi apila tarvitsee riittävästi...
Typen hallinta nurmilla

Typen hallinta nurmilla

Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa uudistetaan parhaillaan. Maatalouden päästövähennyksiä haetaan muun muassa tarkentamalla typen käyttöä ja lisäämällä peltojen hiilensidontaa. Viljelyn ympäristötehokkuuden parantumisen ei kuitenkaan tulisi heikentää...
Nouseeko nurmien nitraattipitoisuus?

Nouseeko nurmien nitraattipitoisuus?

Yaran lannoitteissa typpi on kasveille sekä ammonium- että nitraattimuodossa, jolloin typen käyttö sadonmuodostukseen on tehokkainta. Viime kesänä Yara Kotkaniemessä toteutettiin nurmien lisälannoituskoe, jossa myös seurattiin nitraatin kertymisriskiä.
Uusittavien nurmien fosforit kuntoon -  YaraMila Y5 ja YaraMila Y6 suojaviljan lannoitukseen

Uusittavien nurmien fosforit kuntoon - YaraMila Y5 ja YaraMila Y6 suojaviljan lannoitukseen

Viimeisten viiden vuoden aikana yli 320 000 ha suomalaisista pelloista tippui vihreästä punaiseen viljavuusfosforiluokkaan. Vaikka kotieläintiloilla käytetään nurmien lannoituksessa karjanlantaa, näkyy vähentynyt fosforinkäyttö rehun fosforipitoisuudessa,...
nurmi

Yaran lannoitusohjelmilla nurmirehun nitraattipitoisuus alle raja-arvon

Nurmien typenhallinnalla tavoitellaan resurssitehokkuutta eli mahdollisimman suurta ja laadukasta nurmisatoa mahdollisimman pienellä lannoituspanoksella.
Nurmi tarvitsee riittävästi typpeä

Uusi tutkimus osoittaa riittävän typpilannoituksen tärkeyden nurmisadolle

Nurmilajikkeiden satoisuus on noussut viime vuosikymmenen aikana hurjasti samalla, kun kasvukausi on pidentynyt ja talvet lyhentyneet sekä leudontuneet. Luken tutkimus osoittaa, että uudet nurmilajikkeet ohjaavat typen tehokkaasti sadonmuodostukseen.
Säilörehun fosforipitoisuus on laskenut

Säilörehun fosforipitoisuus on laskenut

Nurmipeltojen viljavuusfosforipitoisuus on laskenut vuodesta 1996 alkaen vauhdikkaasti. Samaa tahtia ovat laskeneet myös säilörehun fosforipitoisuus ja nurmisadot.
nurmi

Tilakokeessa Yara Y 4 Hiven ja YaraBela Seleenisalpietarilla hyvä ja laadukas sato

MTY Korpelan Maidon pilottilohkojen lannoituskokeiluilla tähdätään hyvään satoon ja tehokkaaseen ravinteiden käyttöön. Mittaamalla satotasot ja laadut lohkokohtaisesti saadaan tärkeää tietoa seuraavan vuoden viljelynsuunnitteluun.
YaraVita Mantrac Pro parantaa nurmen kasvua ja ruokinnallista laatua

YaraVita Mantrac Pro parantaa nurmen kasvua ja ruokinnallista laatua

Nurmen ja eläinten mangaanin puutetta ehkäistään mangaanipitoisilla lannoitteilla. Nurmen mangaanipitoisuus saadaan kaikkien eläinten tarpeita vastaavalle tasolle YaraVita Mantrac Pro -lannoitteella.
YaraVita Zintrac 700 on tehokas tapa nostaa nurmen sinkkipitoisuutta.

YaraVita Zintrac 700 on tehokas tapa nostaa nurmen sinkkipitoisuutta.

Nurmen sinkkipitoisuuden nosto on tehokkainta YaraVita Zintrac 700 –lehtilannoitteella. Yhden litran käyttömäärällä sinkkipitoisuus saadaan kaikkien eläinten tarpeita vastaavalle tasolle.
YaraVita MAGTRAC nostaa nurmisatoa ja magnesiumpitoisuutta sekä parantaa eläinten terveyttä

YaraVita MAGTRAC nostaa nurmisatoa ja magnesiumpitoisuutta sekä parantaa eläinten terveyttä

Magnesiumpitoinen YaraVita Magtrac lehtilannoite, joka nostaa säilörehu- ja laidunnurmen satoa ja magnesiumpitoisuutta. Magnesium on erittäin tärkeä ravinne lehmille ja hevosille.
YaraVita THIOTRAC 300 ja Starane XL toimivat tankkiseoksena erinomaisesti

YaraVita THIOTRAC 300 ja Starane XL toimivat tankkiseoksena erinomaisesti

YaraVita Thiotrac 300 + Starane XL -tankkiseos lisäsi kaikissa käsittelyissä satoa verrattuna pelkkään rikkakasvien torjunnan saaneeseen ruutuun.
Nurmien täsmälannoitus auttaa nurmien koko satopotentiaalin hyödyntämisessä.

MTY Nikolan tilalla otetiin askelia kohti nurmien typenkäytön hallintaa

MTY Nikolan tilalla Siikajoella testattiin nurmilohkolla viljojen täsmälannoituksesta tuttuja nolla- ja ylilannoitusruutuja. Ylilannoitusruudun perusteella voidaan päätellä, milloin peruslannoituksen saaneella alueella on tarvetta lisälannoitukseen.
YaraVita COPTRAC kiihdyttää nurmen kasvua

YaraVita COPTRAC kiihdyttää nurmen kasvua

Kuparipitoinen YaraVita Coptrac on lehtilannoite, joka parantaa nurmikasvien yhteyttämistä, lisää säilörehusadon määrää ja sen kuparipitoisuutta.
Talvituhoja nurmella

Tavoitteena suuri toinen nurmirehusato

Runsaat talvituhot ja hidas nurmien kasvuunlähtö ovat alentaneet ennusteita ensimmäisen nurmisadon suuruudesta. Nyt kannattaa satsata toisen sadon lannoitukseen ja pyrkiä varmistamaan riittävä nurmirehu talveksi!
Biostimulantit lisäävät nurmien kuiva-ainesatoa.

Biostimulanttikäsittely lisäsi nurmen kuiva-ainesatoa

YaraVita-biostimulantit parantavat viljelykasvien abiottisten stressien, kuten kuivuuden ja liiallisen märkyyden sietoa. Kaksi tai kolme kertaa kasvukaudessa korjattaville säilörehunurmille niiton jälkeinen kuivuus hidastaa tai jopa estää kasvuunlähdön ja...
Nadat kasvavat lämpimässä säässä myöhään syksyyn. Kuvassa ruokonatavaltainen nurmikasvusto.

Viimeisen nurmisadon korjuun ajankohta vaikuttaa kevätkasvuun

Viime keväänä nurmikasvustoissa havaittiin ennatysmäärin talvehtimistuhoja. Syitä oli monia, mutta yhdeksi yleiseksi yhdistelmäksi osoittautui viime vuoden tavanomaista myöhäisempi ja suurempi kolmas sato sekä talven leutous. Kevään pitkä pakkasjakso...
Säilörehuun reilusti lisää hiveniä YaraVita Amazinc -lehtilannoitteella

Säilörehuun reilusti lisää hiveniä YaraVita Amazinc -lehtilannoitteella

Nurmen kasvuohjelman mukaista lannoitusta testattiin erilaisilla nurmilajikkeilla ja -seoksilla. Sadonlisä kasvoi ja säilörehun hivenpitoisuudet nousivat kymmeniä prosentteja.
Tasapainoisella lannoituksella saavutetaan nurmesta huippusato

Tasapainoisella lannoituksella saavutetaan nurmesta huippusato

MTT Ruukin kokeissa nurmen ravinnetarpeisiin sopivat lannoitteet ja ympäristötuen maksimilannoitus (N 230 kg) tuotti 13 000 kuiva-ainekilon sadon hehtaarilta.
Lehtilannoitus paransi nurmen toisen sadon kasvua ja laatua

Lehtilannoitus paransi nurmen toisen sadon kasvua ja laatua

YaraVita Coptrac ja YaraVita Thiotrac 300 -lehtilannoitteiden yhdistelmä parantaa toistensa tehoa ja näin ollen nostavat nurmen toisen sadon kasvua ja laatua.
Hyvä viljavuusfosfori ja aikainen lannoitus ovat edellytyksiä nurmen kasvuunlähdölle

Hyvä viljavuusfosfori ja aikainen lannoitus ovat edellytyksiä nurmen kasvuunlähdölle

Valmistaudu kevääseen ja tutustu, miten nurmen ensimmäinen sato hyödyntää fosforiravinteensa.