YaraVita THIOTRAC 300 ja Starane XL toimivat tankkiseoksena erinomaisesti

Nurmen lehtilannoitus ja rikkakasvitorjunta onnistuu parhaiten yhdellä ruiskutuksella. YaraVita Thiotrac 300 + Starane XL -tankkiseos lisäsi nurmen kuiva-ainesatoa 5–9 % ruiskutusajankohdasta riippuen.

YaraVita Thiotrac 300 ja Starane XL numella

Kesällä 2012 testattiin Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla, miten rikkiä ja typpeä sisältävä YaraVita Thiotrac 300 -lehtilannoite ja rikkakasvien torjunta-aine Starane XL toimivat nurmella yhdessä ja erikseen levitettynä. Kokeessa selvitettiin myös, miten ruiskutuksen ajoitus vaikuttaa satoon ja rikkakasvien torjuntatehoon.

YaraVita Thiotrac 300 -lannoitteen käyttömäärä oli 5 litraa/ha ja Starane XL:n 1,8 litraa/ha. Levitysajankohtia oli kaksi:1) voikukan aikainen nuppuvaihe ja 2) myöhäisempi levitys, jolloin voikukka oli kukassa sekä nurmikasvusto yli 15 cm pitkää. Peruslannoitus tehtiin 4.5.2012 YaraMila Nurmen Hiven Y -lannoitteella 500 kg/ha. YaraVita Thiotrac 300 -lehtilannoituksella annettu rikkilisä oli 1,5 kg ja typpilisä 1,0 kg/ha.

YaraVita Thiotrac 300 + Starane XL -tankkiseos lisäsi kaikissa käsittelyissä satoa verrattuna pelkkään rikkakasvien torjunnan saaneeseen ruutuun. Paras sadonlisäys +9 % (+525 kg ka/ha) saatiin, kun tankkiseos ruiskutettiin voikukan aikaisessa nuppuvaiheessa 14.5.2012. Kun tankkiseos ruiskutettiin myöhemmin, oli sadonlisä +5 %. Tankkiseoksilla oli myös paras teho koeruuduilla kasvaneeseen voikukkaan. Sadonlisäys oli pienimmilläänkin +2 %, kun tuotteet ruiskutettiin erikseen.

Tankkiseoksena tuotteet toimivat paremmin kuin kumpikaan erikseen. Kahta ruiskutuskertaa ei siis tarvita.

Rikin merkitys nurmelle

Nurmi tarvitsee typen ohella rikkiä valkuaisen muodostukseen. Rikki parantaa myös muiden ravinteiden ottoa. Rikin puutosoireita ovat vaaleanvihreä, pahimmillaan kellertävä nurmikasvusto, jossa uusimmat, ylimmät lehdet ovat vaalenneet tai kellastuneet. Tyypillisiä oireita ovat myös heikentynyt, epätasainen kasvu, alentunut sato ja matala raakavalkuaispitoisuus.

Rikin merkitys eläimille

Rikki on tärkeä alkuaine kaikille eläimille. Se osallistuu moniin aineenvaihduntareaktioihin ja on rakenneosana useissa aminohapoissa, valkuaisaineissa ja vitamiineissa, kuten metioniini-, kystiini- ja kysteiiniaminohapoissa, tiamiinissa, biotiinissa ja keratiinissa. Märehtijät tarvitsevat rikkiä pötsimikrobien kasvuun, aminohappojen ja mikrobivalkuaisen muodostukseen.

Puutosoireita eläimillä ovat syömättömyys, painonlasku, heikkous, liikkeiden hitaus ja runsas syljeneritys. Märehtijöillä rikin puute nostaa myös ruokinnan anioni-kationitasapaino-suhdetta (DCAD), mikä taas aiheuttaa poikimahalvauksia.