Rikin, magnesiumin ja hivenaineiden vaikutukset nurmisatoon

Rikillä, magnesiumilla ja hivenaineilla on merkittävät vaikutukset nurmisatoon – rikki on muun muassa välttämätön valkuaisaineiden muodostukselle, magnesium sen sijaan vaikuttaa yhteyttämiseen.

Rikki

Rikki on välttämätön valkuaisaineiden muodostukselle ja on siten ratkaisevan tärkeä nurmen kasvulle ja kehitykselle. Nurmen kasvuun tarvitaan rikkiä ja typpeä yhdessä. Siksi rikin puute vähentää typen käytön tehokkuutta ja alentaa siten satoa.

Aikaisemmin rikkiä on tullut maaperään ilmalaskeumana, mutta teollisuuspäästöjen vähentymisen ja ilmanlaadun parantumisen seurauksena se on vähentynyt viime vuosina paljon. Siksi rikille saadaan nykyisin korkeampia satovasteita kuin aikaisemmin.

Rikkilannoituksen satovaste

Rikin vaikutus säilörehusatoon

Eri lannoituskäsittelyjen vaikutus nurmen kuiva-ainesatoon

Tutustu rikin koetulokseen

 

Magnesium

Magnesium on välttämätön ravinne, joka on huomioitava nurmen lannoituksessa. Se on lehtivihreämolekyylin keskusatomi, joten sen saanti vaikuttaa yhteyttämiseen. Magnesiumin puutteessa yhteyttäminen heikkenee ja nurmisato alenee selvästi.

Tutustu magnesiumin koetulokseen

 

Hivenravinteet

Mangaanin ja sinkin vaikutus 1. säilörehusatoon