Ravinteiden vaikutus nurmen laatuun

Useat ravinteet, kuten kalium, molybdeeni, boori, sinkki ja mangaani, vähentävät kasvitauteja viljoilla. Todennäköisesti ne vaikuttavat myös nurmikasvien taudinkestävyyteen.

Nurmen laatu

Fosfori

Fosforilla on tärkeä rooli kasvien aineenvaihdunnassa ja entsyymien toiminnassa. Sen tarve on matalampi verrattuna typpeen, mutta sen riittävä saanti on kasveille aivan välttämätöntä. Fosfori liikkuu erittäin huonosti maassa ja sen saantia rajoittaa pH ja etäisyys kasvin juurista.

Jos fosforin puutetta on tai sen saatavuus on heikko, niin rehun ruokinnallinen laatu ja sulavuus heikkenee.

Kalium

Nurmikasvustot ottavat maasta kaliumia yhtä paljon kuin typpeä, joskus jopa enemmänkin. Kaliumilla on laaja-alainen merkitys kasvissa vaikuttaen muun muassa ravinteiden ottoon, yhteyttämiseen, kasvunopeuteen ja ruokinnalliseen laatuun.

Nurmi ottaa erittäin tehokkaasti kaliumia maasta. Jos sitä ei ole riittävästi saatavilla, kasvu hidastuu, sato jää pienemmäksi ja korsi heikommaksi. Kasvusto on lakoherkkä ja nuutuu helteellä herkästi, joskus jopa kuolee. Kasvustoon muodostuu enemmän kuollutta kasvimassaa, joka alentaa nurmirehun sulavuutta. Jos kaliumia on tarjolla liikaa, rehun kaliumpitoisuus voi nousta liian korkeaksi ja esimerkiksi lehmien laidunhalvausriski kasvaa. 

Rikki

Rikkiä tarvitaan valkuaisaineiden ja entsyymien muodostuksessa, joten se on välttämätön nurmen kasvulle ja kehitykselle. Se parantaa myös muiden ravinteiden ottoa maasta. Nurmen kasvu tarvitsee samanaikaisesti sekä rikkiä että typpeä. Sen vuoksi rikin puute alentaa typen hyväksikäyttöä.

Rikin vaikutus nurmirehun raakavalkuais- ja sokeripitoisuuteen

Rikkilannoituksen vaikutus nurmen sokeripitoisuuteen

Hivenravinteet

Natrium on tärkeä ravinne eläimille. Natriumlisä on ruokinnassa pakollinen, koska säilörehu- ja laidunnurmessa sitä on liian vähän. Sen puute aiheuttaa ruokahalun ja hedelmällisyyden heikkenemistä ja maitotuotoksen alentumista. Natriumpitoiset lannoitteet lisäävät nurmen natriumpitoisuutta, joka on tutkimuksissa lisännyt esimerkiksi rehun maittavuutta, lypsylehmien kuiva-aineensyöntiä ja maitotuotosta.

Natriumpitoisen lannoitteen vaikutus nurmen natriumpitoisuuteen

Natriumlannoituksen vaikutus nurmen kuiva-aineen syöntiin ja maitotuotokseen

Seleeni

Seleenilannoituksen vaikutus säilörehun seleenipitoisuuteen

On tärkeää, että ensimmäiselle ja toiselle sadolle käytetään seleenipitoista lannoitetta vähintään 200 kg/ha/sato. Karjanlannan täydentämisessä voi käyttömäärä jäädä alhaisemmaksi, joten täydennyslannoitteeksi kannattaa valita YaraBela Seleenisalpietari -lannoite. 

 

Seleenilannoituksen vaikutus säilörehun seleenipitoisuuteen. Tavoite ≥ 0,20 mg/kg ka

  Seleenitön lannoite tai pelkkä karjanlanta Seleenipitoinen lannoite 200 ≤ kg/ha/sato Seleenipitoinen lannoite > 200 kg/ha/sato
Näytteitä (kpl) 39 9 29
Lannoitus (kg/ha)   155 365
Säilörehun seleenipitoisuus (mg/kg ka) 0,04 0,16 0,32

Seleenin puute lähes kaksinkertaisti utaretulehdusten ja hedelmällisyyshäiriöiden määrän. Tutkimus kesti 15 kuukautta ja siinä oli mukana yhteensä 104 lehmää. 

Ravinteet

Lue lisää jokaisesta ravinteesta ja niiden merkityksestä kasveille ja eläimille.

Ravinteet