Nurmen laatu

Säilörehu- ja laidunnurmen laatutekijöitä ovat kasvuston laatu, ruokinnallinen laatu ja eläinten terveys.

Nurmikasvuston laatu

Nurmikasvuston laatuun vaikuttaa eniten erilaiset hoitokäytännöt. Hyvän viljavuuden ylläpitäminen peltomaassa ja tasapainoinen lannoitus ovat tärkeä osa nurmien hoitokäytäntöä.

Useat ravinteet, kuten kalium, molybdeeni, boori, sinkki ja mangaani, vähentävät kasvitauteja viljoilla. Todennäköisesti ne vaikuttavat myös nurmikasvien taudinkestävyyteen.

Miten ravinteet vaikuttavat nurmen laatuun?

 

Ruokinnallinen laatu

Nurmirehun ruokinnallisen laadun tärkeimpinä mittareina pidetään sulavuutta, raakavalkuais- ja kuiva-ainepitoisuutta. Eläinten ruokintaan vaikuttaa oleellisesti myös nurmirehun kivennäis- ja hivenainepitoisuudet. Kaikkiin ruokinnallisiin laatuominaisuuksiin voidaan vaikuttaa lannoituksella.

Sulavuus

Nurmen sulavuuteen vaikuttaa kasvuaste, kasvilaji ja sääolot. Nuoressa lehtevässä kasvustossa on korkeampi D-arvo kuin kuin tähkällä olevassa tai paljon kuollutta kasvimateriaalia sisältävässä kasvustossa. Tasapainoisesti lannoitettu nurmi tuottaa suuren, sulavan sadon. Se on myös maittavampaa kuin lannoittamaton.

Raakavalkuaispitoisuus

Raakavalkuaispitoisuuteen vaikuttaa kasvuaste, kasvilaji ja lannoitus, erityisesti typpilannoitus. Nurmen valkuaispitoisuus laskee sadon lisääntyessä ja kasvuston vanhetessa. Valkuaisen muodostus riippuu ensisijaisesti kasvin typen saannista, mutta siihen vaikuttaa myös rikin ja kaliumin saanti sekä maan pH. Nurmen typen ja muiden ravinteiden riittävä saanti turvataan tasapainoisella ja oikea-aikaisella lannoituksella. Alhainen raakavalkuaispitoisuus johtuu useimmiten riittämättömästä typpilannoituksesta.

Kuiva-ainepitoisuus

Kuiva-ainepitoisuus vaikuttaa nurmisadon määrään ja laatuun sekä nurmirehun käyttöön eläinten ruokinnassa. Kuiva-ainepitoisuus jää yleensä alhaiseksi märissä sääolosuhteissa. Märällä rehulla on suuri virhekäymisriski ja sen päivittäinen syönti on alhaisempi. Kuiva rehu jälkilämpenee tai homehtuu herkästi. Myös korkea kuiva-ainepitoisuus (> 400 g/kg) alentaa rehun syöntiä.

Eläinten terveys

Eläinten terveys ja hivenaineiden saanti ruokinnassa ovat tärkeä osa nurmirehun laatua. Eläimillä on erilaiset hivenaineiden saantivaatimukset kuin nurmella. On tärkeää varmistaa, että nurmirehu sisältää eläinten ruokinnallisia tarpeita vastaavan määrän hivenaineita. Tämä on erityisen tärkeää laiduntavilla eläimillä. Natrium ja seleeni ovat välttämättömiä eläinten terveydelle, kasvulle ja tuotokselle, mutta eivät niinkään kasveille. Myös magnesiumia, sinkkiä ja kuparia eläimet tarvitsevat enemmän kuin nurmi.

 

Muut nurmen laatuun vaikuttavat tekijät
 • Oikean pH:n ja hyvän viljavuuden ylläpito maaperässä
 • Maan rakenteen ylläpito ja maan tiivistymisen välttäminen
 • Pellon kuivatuksen parantaminen ja ylläpito
 • Olosuhteisiin, maalajeihin ja ruokintaan parhaiten sopivat lajit, lajikkeet ja lajikeseokset ruokinnallisen arvon ja sadon maksimoimiseksi
 • Täydennyskylvö
 • Kasvinsuojelu
 • Nuoret nurmet (1–3 v.)
 • Huolellinen perustaminen: pinnanmuodot, kemiallinen vanhan nurmen lopetus ja rikkojen torjunta, suojaviljan laontorjunta
 • Kolme satoa ja kaikkien satojen lannoitus
 • Karjanlannan ravinteiden hyödyntäminen ja niiden oikea täydennys NPKS- ja hivenlannoitteilla
 • Aikainen lannoitus, tasainen levitys
 • Laadukkaan lannoitteet, joilla tasainen levitysjälki
 • Syksyisen jälkikasvun välttäminen ja tarvittaessa sen niitto ja poistaminen haraamalla versomisen nopeuttamiseksi/edistämiseksi
 • Tehokas laiduntaminen ja laitumen hoito hylkylaikkujen välttämiseksi