Nurmisato

Tärkeimmät nurmi- ja laidunsadon osatekijät ovat versojen lukumäärä pinta-alayksikköä kohti sekä kuiva-ainepitoisuus. Korkeammat nurmisadot saadaan optimoimalla versojen, korsien ja lehtien lukumäärää ja maksimoimalla kuiva-aineen määrää. Tasapainoinen kasvinravitsemus sisältäen sekä pää- että hivenravinteet on välttämätöntä, kun nurmesta tavoitellaan hyvää ja laadukasta satoa.

Nurmen pääravinteiden otto

Typpi on tärkein nurmisadon määrään vaikuttavista ravinteista. Kaliumin, fosforin, rikin, kalsiumin ja magnesiumin tarve riippuu typen saannista. Pääravinteiden tarve on suuri aikaisin keväällä ja korjuun jälkeen. On siis erittäin tärkeää, että kaikkia ravinteita on riittävä määrä tarjolla, kun kasvi niitä tarvitsee. Nurmen ravinteiden otto riippuu tuotantointensiteetistä ja siitä, korjataanko nurmi säilörehuksi vai laidunnetaanko.

Nurmen hivenravinteiden otto

Tasapainoinen kasvinravitsemus on perusedellytys hyvien nurmisatojen saavuttamiselle. Hivenravinteita tarvitaan selvästi pääravinteita vähemmän, mutta ne ovat välttämättömiä sadon muodostukselle ja niitä täytyy olla oikeassa suhteessa kasvin saatavilla. Tärkeimpiä nurmisadon määrään vaikuttavia hivenravinteita ovat kupari, mangaani ja sinkki.

Kaikki hivenravinteet eivät ole niin välttämättömiä nurmelle, mutta eläimet tarvitsevat niitä suurempia määriä. Niitä ovat esimerkiksi seleeni ja natrium. Myös kuparia ja sinkkiä eläimet tarvitsevat enemmän kuin nurmi.

 

Muut nurmisatoon vaikuttavat tekijät
 • Oikean pH:n ja hyvän viljavuuden ylläpito maaperässä
 • Maan rakenteen ylläpito ja maan tiivistymisen välttäminen
 • Pellon kuivatuksen parantaminen ja ylläpito
 • Olosuhteisiin, maalajeihin ja ruokintaan parhaiten sopivat lajit, lajikkeet ja lajikeseokset ruokinnallisen arvon ja sadon maksimoimiseksi
 • Täydennyskylvö
 • Kasvinsuojelu
 • Nuoret nurmet (1–3 v.)
 • Huolellinen perustaminen: pinnanmuodot, kemiallinen vanhan nurmen lopetus ja rikkojen torjunta, suojaviljan laontorjunta
 • Kolme satoa ja kaikkien satojen lannoitus
 • Karjanlannan ravinteiden hyödyntäminen ja niiden oikea täydennys NPKS- ja hivenlannoitteilla
 • Aikainen lannoitus ja tasainen levitys
 • Laadukkaat lannoitteet, joilla on tasainen levitysjälki
 • Syksyisen jälkikasvun välttäminen ja tarvittaessa sen niitto ja poistaminen haraamalla versomisen nopeuttamiseksi/edistämiseksi
 • Tehokas laiduntaminen ja laitumen hoito hylkylaikkujen välttämiseksi