Kaliumin vaikutus nurmisatoon

Nurmikasvustot ottavat kaliumia maasta lähes yhtä paljon, tai jopa enemmänkin kuin typpeä. Kaliumilla on laaja-alainen merkitys kasvissa vaikuttaen ravinteiden ottoon, yhteyttämiseen, kasvunopeuteen ja ruokinnalliseen arvoon.

Kalium parantaa korrenlujuutta, helteen, kuivuuden ja talvenkestävyyttä sekä lisää satoa. Kaliumlannoitus on erityisen tärkeää toisella ja kolmannella sadolla sekä vanhoilla nurmilla. Sen puutteesta on tulossa yhä suurempi ongelma, varsinkin länsirannikolla ja Lapissa.

Jos kaliumia ei ole riittävästi saatavilla, niin kasvu hidastuu ja sato alenee. Kun taas liiasta kaliumista voi olla haittaa eläinten terveydelle, esimerkkinä laidunhalvausriskin lisääntyminen.

Kaliumin satovaste eri kaliumluokan mailla

Nurmen käytöllä on suuri vaikutus kaliumin tarpeeseen. Säilörehu- ja heinäsadon mukana poistuu paljon kaliumia, joka täytyy korvata. Laidunnurmella kaliumin tarve on alhaisempi, koska suuri osa kaliumista palautuu karjanlannassa takaisin maahan.