Typen vaikutus nurmisatoon

Typpi on tärkein nurmen tarvitsemista ravinteista. Typpi saa aikaan suuren päiväkasvun ja nopean kehityksen, eli se on avainasemassa korkeiden satojen saavuttamisessa. Typpeä käytetään myös strategisesti sadon lisäämiseen. Sadon määrä ja raakavalkuaispitoisuus alenee, jos typpilannoitus ei ole riittävä.

Typplannoituksen vaikutus nurmisadon määrään

 

Typpilannoituksen määrällä vaikutetaan nurmen kuiva-ainesatoon.

Optimaalisen tehokkuuden aikaansaamiseksi täytyy lannoituksen ja säilörehun korjuun tai laidunnuksen välissä olla riittävästi aikaa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että typpilannoitusta annetaan 2,5 kg N/ha/kasvupäivä.

Typpilannoitus

Typpeä ei saa käyttää liikaa, koska sillä voi olla haitallisia vaikutuksia rehun laatuun. Korkea typpipitoisuus voi aiheuttaa ongelmia nurmirehun säilönnälle. Liiallinen nitraattipitoisuus voi haitata käymisprosessia ja samalla rehun maittavuus voi heikentyä.

Nurmi ottaa nitraattia maasta nopeammin kuin sitä sitoutuu sen valkuaisaineisiin. Se varastoi ylimääräisen nitraatin lehtiinsä odottamaan valkuaisaineiden synteesiä. Jos typpilannoituksen ja niiton väliin jää liian lyhyt aika, nurmirehun nitraattipitoisuus voi jäädä liian korkeaksi. Näin voi käydä myös huonoissa kasvuolosuhteissa, kuten viileässä säässä tai niukassa valossa. Nitraattien luksusottoa voi aiheuttaa myös se, jos lannoituksen jälkeistä hyvin pitkää ja kuivaa jaksoa seuraa sateiset kelit. Tuolloin kasvi ei ehdi riittävän nopeasti muodostaa valkuaisaineita ja nitraatti kertyy kasviin.

Suuri typpimäärä voi vähentää myös nurmen sokeripitoisuutta, koska typpi kiihdyttää sadon kasvua ja kehitystä. Sokereita kuluu kasvuun ja valkuaisen muodostukseen. Mitä nopeampaa kasvu on, sitä enemmän kuluu sokereita. Suuri kasvunopeus voi alentaa myös kuiva-ainepitoisuutta.

Liiallista nitraattipitoisuutta vältetään, jos typpilannoitusta ei käytetä enempää kuin 2,5 kg N/ha/kasvupäivä.