YaraVita MAGTRAC nostaa nurmisatoa ja magnesiumpitoisuutta sekä parantaa eläinten terveyttä

Magnesiumpitoinen YaraVita Magtrac on lehtilannoite, joka nostaa säilörehu- ja laidunnurmen satoa ja magnesiumpitoisuutta. Magnesium on erittäin tärkeä ravinne lehmille ja hevosille.

YaraVita Magtrac parantaa nurmisatoa

Sen käyttösuositus säilörehunurmelle on 5 litraa/ha 10–14 päivää ennen sadonkorjuuta ja laitumelle 5 litraa/ha 7–14 päivää ennen laiduntamista. YaraVita Magtrac -lehtilannoite kannattaa levittää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun nurmi on lähtenyt kasvuun. Ensisijaisesti lannoite kannattaa levittää ensimmäiselle sadolle, koska keväällä ja alkukesällä nurmen magnesiumin tarve on suurin ja puutetta esiintyy eniten.

Yhdessä litrassa YaraVita Magtracia on 300 grammaa magnesiumia. Viiden litran käyttömäärällä nurmi saa magnesiumia 1,5 kg/ha. Nurmisadossa lähtee magnesiumia pellosta 20–25 kg/vuosi, josta ensimmäisessä sadossa 10–14 kg/ha.

YaraVita Magtrac -lehtilannoite sopii tankkiseoksiin monien nurmen kasvinsuojeluaineiden ja YaraVita-lannoitteiden kanssa. Tankmix-palvelussa voit selvittää YaraVita-lehtilannoitteiden sekoitettavuuden useiden kasvinsuojeluaineiden kanssa.

Selvitä sekoitettavuus Tankmixista

 

Magnesiumin merkitys nurmelle

Nurmi tarvitsee magnesiumia erityisesti yhteyttämiseen sekä hiilihydraattien, valkuaisaineiden ja rasvojen muodostumiseen. Sen tärkeimmät tehtävät on toimia lehtivihreämolekyylien keskusatomina, osallistua fosforin kuljetukseen kasvissa ja toimia entsyymien aktivaattorina sekä niiden osana. Magnesiumin puutteessa yhteyttäminen heikkenee, sato laskee ja nurmirehun magnesiumpitoisuus jää alhaiseksi. Tavoitearvo nurmen magnesiumpitoisuudelle on ≥ 2,0 g/kg ka.

Magnesiumin puute on yleinen ongelma erityisesti Etelä-Suomen nurmilla, ja se esiintyy yleensä piilevänä. Vakavassa magnesiumin puutteessa vanhojen lehtien lehtisuonten väliin muodostuu kellertäviä, kloroottisia alueita. Lehtisuonten ympärille jää yleensä kapea vihreä alue. Puutetta lisääviä tekijöitä ovat muun muassa kevyet maalajit, raiviot, eloperäiset maat, alhainen pH, maan korkea kaliumpitoisuus sekä viileä ja sateinen sää.

Magnesiumin merkitys eläimille

Magnesium on erittäin tärkeä ravinne nautakarja- ja hevostiloilla. Puute aiheuttaa lehmille laidunhalvausta ja altistaa poikimahalvaukselle. Hevosilla puutosoireita ovat levottomuus, lihaskrampit ja alentunut suorituskyky.

Eläinten on saatava magnesiumia koko ajan rehusta, koska ne eivät pysty käyttämään luuston magnesiumvarastoja, toisin kuin kalsiumin. Se on välttämätön entsyymien ja hermosolujen toiminnalle, luuston ja pehmytkudosten kehitykselle, hapensaannille sekä kalsiumin ja D-vitamiinin hyväksikäytölle.