Hyvä viljavuusfosfori ja aikainen lannoitus ovat edellytyksiä nurmen kasvuunlähdölle

Hyvä kasvuunlähtö keväällä ei ole mahdollista, ellei nurmen fosforin saanti ole kunnossa. Nurmenviljelijän kannattaa panostaa viljavuusfosforin ylläpitoon ja fosforipitoisen YaraMila-lannoitteen aikaiseen levitykseen.

Nurmi tarvitsee fosforia ensimmäisen sadon kasvuun enemmän kuin vilja koko kesän aikana. Toukokuun alussa (10.5. mennessä) aikaisin lannoitettu nurmikasvusto on korkeudeltaan 15-senttistä ja se on ottanut fosforia maasta yli 6 kiloa/hehtaari. Sen jälkeen fosforinotto lisääntyy tasaisesti nousten korjuuseen mennessä 20 kiloon.

Juuriston kehitys riippuu fosforinsaannista

Nurmen juuriston kehitys alkaa aikaisin, maalis-huhtikuussa, paljon aikaisemmin kuin minkäänlaista kasvua on maan päällä havaittavissa. Fosforin puutteessa juuriston kehitys kärsii ja sitä kautta kaikkien ravinteiden otto. Hyvissä olosuhteissa nurmen juuri kasvaa 2 millimetriä tunnissa.

Nurmen ikääntyessä fosforinotto heikkenee

Ensimmäisen ja toisen vuoden nurmet ottavat fosforia maasta tehokkaammin kuin kolmannen vuoden nurmi. Vanhemmilla nurmilla YaraMila-lannoitteen fosforipitoisuus korostuu entisestään. Mitä enemmän fosforia, sitä parempi on nurmen kasvuunlähtö, sadon määrä ja laatu.

Nurmen ensimmäisen sadon fosforinotto

Parhaimmat YaraMila-lannoitteet keväällä 

Kevätlannoitukseen sopivimmat lannoitteet ovat Keski- ja Pohjois-Suomessa YaraMila Y 3 ja YaraMila Y 4, ja Etelä-Suomessa YaraMila Y 5 ja YaraMila Y 2.

Katso nurmen lannoitusohjelmat