Nurmen lannoituksen ajoitus

Aikaisin lannoitetut nurmet tuottavat hyvän sadon, mikä vaikuttaa myös nurmen päiväkasvuun. Keväällä lannoitus kannattaa tehdä heti kun pelto kantaa.

Yara Kotkaniemen nurmikokeet lannoitetaan yleensä huhtikuun kolmannella viikolla. Lannoitus tehdään toiselle ja kolmannelle sadolle heti korjuun jälkeen.

Lannoitusajankohdan vaikutus nurmisatoon

Lannoituksen myöhästyminen pitkittää nurmen kasvuunlähtöä – mitä kuivemmissa olosuhteissa, sitä pienemmäksi sato jää. Myös sadonkorjuun jälkeen nurmi on syytä lannoittaa välittömästi, koska nurmikasvuston tyvellä on sen verran kosteutta, mikä vauhdittaa ravinteiden liukenemista ja nurmen kasvuunlähtöä.

Lannoituksen ajankohta vaikuttaa nurmen päiväkasvuun. Viiden päivän myöhästyminen voi alentaa satoa yli 20%, kolmatta satoa jopa yli 40%.