tammikuuta 12, 2023

Tarkkaa typenkäyttöä nurmilla – katseet kaliumiin

Nurmet tarvitsevat sadonmuodostukseen yhtä paljon typpeä ja kaliumia. Nurmilohkoilla, joilla viljavuuskalium on matala, voi kaliuminpuute muodostua myös typenkäyttöä rajoittavaksi tekijäksi. Yara on mukana yritysrahoittajana Luke Maaningan Kestävyyttä nurmista-hankkeessa, jossa tutkitaan karjanlannan jälkivaikutusta ja optimoidaan täydennyslannoitusta.
Tarkkaa typenkäyttöä nurmilla – katseet kaliumiin
Tarkkaa typenkäyttöä nurmilla – katseet kaliumiin

Hankkeen yhdessä työpaketissa toteutetaan myös demokokeita pilottitiloilla. Yaran pilottitilalla Suomussalmella testattiin kaliumlannoituksen vaikutusta nurmisatoon yhteistyössä ProAgria Kainuun kanssa.

Kaliumtäydennys lisäsi nurmisatoa ja paransi typenkäytön tehokkuutta

Nurmilohkolle perustettiin viisi kaistaa, josta otettiin ennen sadonkorjuuta ruutunäytteet sadon määrän ja laadun mittaamiseksi (Kuva 1). Nurmilohkon maalaji oli multavat HtMr ja viljavuuskalium välttävällä tasolla, 53 mg K/l. Varastokalium-määritystä ei peltolohkolta oltu tehty.

KALIUMSUOLA-lisäys nosti satoa 500 kg ka/ha ja lisäsi typenottoa 30 kg N/ha. Ylimääräinen typpi (140 kg N/ha) ei johtanut sadonlisään, sillä kalium rajoitti typen hyödyntämistä.

Nollaruudulla typpeä vapautui maasta 38 kg N/ha eikä KALIUMSUOLA:n lisääminen lisännyt lannoittamattoman ruudun satoa tai typenottoa. Kasvukaudella 2022 maasta vapautui Yaran testaamilla nollaruuduilla huomattavan paljon typpeä, niin myös Suomussalmella. Maa oli keväällä kostea ja lämmin, mikä suosi ravinteiden vapautumista.

Runsas maasta vapautunut typpi näkyi nurmilohkolla runsaana lakoutumisena (Kuva 2). Myös kaliuminpuute heikentää kortta ja lisää lakoontumisherkkyyttä. KALIUMSUOLA:lla lannoitetuilta kaistoilta ei tehty erikseen lakoutumishavaintoja eikä kaliumlisän vaikutusta lakoisuuteen voida tulosten perusteella todentaa.

Kuva 1. Nurmilohkolle perustettiin viisi kaistaa; nollaruutu, KALIUMSUOLA 100 kg/ha, talousviljelmä YaraMila Y2 93 kg N/ha, talousviljelmä + kali YaraMila Y2 93 kg N/ha + 100 kg KALIUMSUOLA ja Ylilannoitus 140 kg N/ha. KALIUMSUOLA-lisäys paransi nurmisato noin 500 kg ka/ha ja lisäsi typenottoa 30 kg N/ha. Ylimääräinen typpi ei parantanut satoa, sillä kalium oli typenkäyttöä rajoittava tekijä. Suomussalmi, 2022.

 

Riittävästä kaliumista huolehdittava

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että nurmilohkon varastokalium-pitoisuus on matala samalla tapaa kuin viljavuuskaliumin ja siksi riittävästä kaliumlannoituksesta on huolehdittava nurmien perustamisen yhteydessä ja vuosittaisessa lannoituksessa. Kaliumin puute havaitaan ensimmäiseksi karjanlannan ja mineraalilannoitteiden typen heikkona hyväksikäyttönä.

Perustamisvaiheessa karjanlanta ja Yara BIOTIITTI 5t/ha ovat hyviä kaliuminlähteitä nurmille. Hyville nurmilohkoilla tuleekin kohdentaa karjanlantaa vuosittain. Nurmilohkon viljavuus- ja varastokalium ovat molemmat matalia, jolloin ensimmäisen nurmisadon lannoituksessa kannattaa YaraMila-lannoitteiden kaliumia täydentää Yara KALIUMSUOLA:lla tai Yara KALIUMSULFAATTI:lla 50 – 100 kg/ha.

Kuva 2. Kasvukaudella 2022 vapautui maasta runsaasti typpeä, mikä näkyi pilottilohkolla runsaana lakoutumisena. Myös kaliumin puutos lisää lakoutumisriskiä. (Kuva: Maarit Partanen, ProAgria Kainuu)