YARA BIOTIITTI

YARA BIOTIITTI

Yara Biotiitti

Yara Biotiitti on hidasliukoinen kaliumia (5 %) sisältävä jauhemainen maanparannusaine, joka sopii kalium-, magnesium- ja kalsiumlannoitukseen. Tuotteella on myös kalkitusvaikutusta: se nostaa maan pH-lukua 0,2–0,4 yksikköä käyttömäärästä ja maalajista riippuen. Yara Biotiitillä voidaan lisätä vähäkaliumisten maiden varastokaliumin määrää.Yara Biotiitin sisältämästä kaliumista liukenee ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 2/3. Nurmen perustamisen yhteydessä käytettynä Yara Biotiitilla voidaan antaa lohkolle osa kaliumlannoituksesta useamman vuoden ajalle ja samalla tasapainoittaa nurmirehun kivennäiskoostumusta.

Soveltuu luonnonmukaiseen viljelyyn.

Jauhemainen tuote. Käyttömäärät: 4–10 tn/ha viljavuustutkimuksen mukaan, joka 2–4 vuosi.

Toimitetaan irtotuotteena Siilinjärven tehtaalta.
* KAIKKI PELTOKASVIT

Kaikki viljelykasvit (peltokasvit): Yara Biotiitti on hidasliukoista kaliumia (5 %) sisältävä maanparannusaine, joka sopii kalium-, magnesium ja kalsiumlannoitukseen. Tuotteella on myös kalkitus vaikutusta: se nostaa maan pH-lukua 0,2–0,4 yksikköä käyttömäärästä ja maalajista riippuen. Yara Biotiitin sisältämästä kaliumista liukenee ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 2/3. Yara Biotiitillä voidaan lisätä vähäkaliumisten maiden varastokaliumin määrää. Nurmen perustamisen yhteydessä käytettynä Yara Biotiitti tasapainottaa nurmirehun ivennäisainekoostumusta. Yara Biotiitti vaikuttaa parantavasti myös maan fysikaalisiin ominaisuuksiin, se nostaa maan ravinteiden varastointikykyä, mutta ei nosta johtolukua. Käyttömäärät: 4–10 tn/ha viljavuustutkimuksen mukaan, joka 2–4 vuosi.

Viljat

Viljat: Yara Biotiitti on hidasliukoista kaliumia (5 %) sisältävä maanparannusaine, joka sopii kalium-, magnesium ja kalsiumlannoitukseen. Tuotteella on myös kalkitusvaikutusta: se nostaa maan pH-lukua 0,2–0,4 yksikköä käyttömäärästä ja maalajista riippuen. Yara Biotiitillä voidaan lisätä vähäkaliumisten maiden varastokaliumin määrää. Käyttömäärät: 4–10 tn/ha viljavuustutkimuksen mukaan, joka 2–4 vuosi.

* KAIKKI PELTOKASVIT

Kaikki viljelykasvit (peltokasvit): Yara Biotiitti on hidasliukoista kaliumia (5 %) sisältävä maanparannusaine, joka sopii kalium-, magnesium ja kalsiumlannoitukseen. Tuotteella on myös kalkitus vaikutusta: se nostaa maan pH-lukua 0,2–0,4 yksikköä käyttömäärästä ja maalajista riippuen. Yara Biotiitin sisältämästä kaliumista liukenee ensimmäisen viiden vuoden aikana noin 2/3. Yara Biotiitillä voidaan lisätä vähäkaliumisten maiden varastokaliumin määrää. Nurmen perustamisen yhteydessä käytettynä Yara Biotiitti tasapainottaa nurmirehun ivennäisainekoostumusta. Yara Biotiitti vaikuttaa parantavasti myös maan fysikaalisiin ominaisuuksiin, se nostaa maan ravinteiden varastointikykyä, mutta ei nosta johtolukua. Käyttömäärät: 4–10 tn/ha viljavuustutkimuksen mukaan, joka 2–4 vuosi.

Viljat

Viljat: Yara Biotiitti on hidasliukoista kaliumia (5 %) sisältävä maanparannusaine, joka sopii kalium-, magnesium ja kalsiumlannoitukseen. Tuotteella on myös kalkitusvaikutusta: se nostaa maan pH-lukua 0,2–0,4 yksikköä käyttömäärästä ja maalajista riippuen. Yara Biotiitillä voidaan lisätä vähäkaliumisten maiden varastokaliumin määrää. Käyttömäärät: 4–10 tn/ha viljavuustutkimuksen mukaan, joka 2–4 vuosi.