Yaran lannoitteilla seleeni kustannustehokkaasti nurmirehuun

Suomen maaperä on tunnetusti seleeniköyhää ja tutkitusti paras tapa tyydyttää tuotantoeläinten seleenintarve on käyttää Yaran seleenipitoisia lannoitteita ja tuottaa seleenipitoista nurmirehua. Tarvittaessa seleeninsaantia voi täydentää erilaisin rehulisin. Yaran lannoitteissa seleeni sijaitsee rakeen sisällä, joka varmistaa lannoitteiden turvallisen käytön ja tasaisen seleenipitoisuuden nurmirehussa. Tuotantoeläimet pystyvät hyödyntämään nurmirehuun sitoutuneen orgaanisen seleenin tehokkaasti ja siksi jokainen nurmisato tulee lannoittaa Yaran seleenipitoisella lannoitteella.Nurmirehun orgaaninen seleeni tehokkain

Nurmikasvit muuntavat lannoitteen sisältämän Na-selenaatin orgaanisiksi seleeniyhdisteiksi, jotka imeytyvät tehokkaasti ja varastoituvat lihaskudokseen myös myöhempää tarvetta varten.

Kanadalaisissa ruokintatutkimuksissa vertailtiin seleenirikastettua nurmisäilörehua ja rehulisänä annettavaa orgaanista seleenilisää. Sekä nurmisäilörehun että rehulisän sisältämä orgaaninen seleeni nosti veren seerumin ja maidon seleenipitoisuutta sekä laski muun muassa maidon solupitoisuutta.

Tulosten perusteella nurmen sisältämän orgaanisen seleenin todettiin olevan eläimille paremmin käyttökelpoista kuin selenohiiva (Seboussi ym. 2016).

Kustannustehokkain tapa huolehtia tuotantoeläinten seleenintarpeesta on käyttää Yaran seleenipitoisia lannoitteita ja täydentää ruokintaa tarvittaessa seleenipitoisilla rehulisillä.

Älä unohda nuorkarjan seleenintarvetta

Erityisesti hyvinä nurmivuosina, jolloin nurmisadon määrä ylittää tarpeen, jätetään usein säästösyistä kolmannen sadon nurmet lannoittamatta tai lannoitetaan pelkällä lietteellä.

Lannoittamaton tai pelkällä lietteellä lannoitettu nurmirehu ei sisällä seleeniä, vaikka edellinen nurmisato olisikin lannoitettu seleenipitoisella lannoitteella.

Kolmannen sadon seleenitön nurmirehu käytetään ruokinnassa yleensä nuorkarjalle. Eläinten seleeninpuutos havaintaan usein liian myöhään ja puutos on jo hidastanut kasvua tai aiheuttanut merkittäviä ongelmia eläinten terveydelle.

Nurmien lannoitus Yaran lannoitteilla on vaivaton tapa varmistaa rehun tasainen seleenipitoisuus ja sitä kautta myös nuorkarjan riittävä seleeninsaanti.

Tutkitusti seleenipitoista nurmirehua

Yaran lannoitteissa seleeni on rakeen sisällä, mikä takaa viljelijälle turvallisen lannoitteiden käsittelyn ja tuotantoeläimelle tasaisen nurmirehun seleenipitoisuuden.

Mikäli lannoituksen yhteydessä typestä yli puolet tulee karjanlannasta, on täydennyslannoitukseen paras valinta YaraBela SELEENISALPIETARI tai Yara HIVENSALPIETARI Se+. Näiden seleenirikkaiden lannoitteiden käyttö on sallittu ainoastaan karjanlannan täydennyslannoituksen yhteydessä. Ilman karjanlantaa käytettynä nurmirehun seleenipitoisuus nousee liian korkeaksi eikä suositeltua käyttömäärää tule ylittää.

Yaran pilottitiloilla seurataan erilaisten lannoitusratkaisujen vaikutusta nurmirehun seleenipitoisuuteen (Kuva 1). Yaran lannoitteilla nurmirehun seleenipitoisuus ilman lietettä oli tavoitetasolla 0,2 – 0,3 mg/kg ka. Lietettä käytettäessä tavoitetaso 0,22 mg/kg ka saavutettiin, kun täydennyslannoituksessa käytettiin YaraBela SELEENISALPIETARIa (40-50 kg N/ha).

Keskimäärin samansuuruisella lietteen täydennyslannoituksella YaraMila-lannoitteilla saavutettiin hyvä 0,17 mg/kg ka seleenipitoisuus, joka on helppo täydentää rehukivennäisillä.

Seleenilisäys tulee aina tehdä kivennäisruokinnassa todennettuun tarpeeseen ja siksi nurmirehun kivennäis- ja hivenaineanalyysin yhteydessä tulisi kaikista rehueristä tehdä myös seleenianalyysi.

Kuva 1. Nurmirehun seleenipitoisuus eri lannoitusratkaisuilla Yaran pilottitiloilla.

 

Karjanlannan täydennyslannoituksen yhteydessä YaraBela SELEENISALPIETARI nostaa nurmirehun seleenipitoisuuden tavoitetasolle. Mutta myös YaraMila-lannoitteiden käyttö täydennyslannoituksessa antaa hyvän perustason nurmirehun seleenipitoisuudelle, mikä on helppo täydentää kivennäisrehuilla. Näytemäärä n = 11 – 24 kpl.

Lue lisää Yaran nurmen lannoitusratkaisuista yara.fi/nurmi.