Tilakokeessa Yara Y 4 Hiven ja YaraBela Seleenisalpietarilla hyvä ja laadukas sato

MTY Korpelan Maidon pilottilohkojen lannoituskokeiluilla tähdätään hyvään satoon ja tehokkaaseen ravinteiden käyttöön. Mittaamalla satotasot ja laadut lohkokohtaisesti saadaan tärkeää tietoa seuraavan vuoden viljelynsuunnitteluun.

MTY Korpelan Maidon pilottilohkojen lannoitussuunnitelma tehdään tarkasti viljavuustutkimusten tulosten ja Yaran nurmen lannoitusohjelmien mukaisesti. Nurmiseokseksi on kokeilujen jälkeen valikoitunut seos, jossa on eteläistä ja pohjoista timoteita, nurminataa ja ruokonataa (70-15-15). Pilottilohkot ovat multavia, joilla ensimmäisen sadon lannoitelajiksi on vakiintunut Yara Y 4 Hiven.

Pilottilohkojen kasvunopeus oli keväällä valtava, kuiva-ainetta kertyi korrenkasvuvaiheessa jopa 250 kg ka/ha. Siksi myös typpilannoitus painotetaan keväälle ja pilottilohkoja lannoitettiinkin 110 kg N/ha.
Ensimmäisen sadon ravinnetila varmistettiin Megalab-analyysillä. Näytteet otettiin nurmikasvuston ollessa noin 15 cm korkeaa. Tulokset kertoivat nurmirehun kivennäis- ja hivenainepitoisuuden olevan optimaalinen eikä lehtilannoituskäsittelyä tarvinnut tehdä. Sadonkorjuu ajoitettiin kaksi kertaa viikossa otettujen D-arvonäytteiden tulosten perusteella.

Toiselle sadolle lisättyä lietettä täydennettiin YaraBela Seleenisalpietarilla, jolla varmistettiin nurmirehun sopiva seleenipitoisuus. Sadonkorjuun yhteydessä otettujen raaka-ainenäytteiden tulosten perusteella nurmirehun ruokinnallinen laatu oli myös kivennäis- ja hivenainepitoisuuksien perusteella hyvä. Kesän kuivuudesta huolimatta pilottilohkoilta korjattiin hyvä sato.

Pilottilohko 2:n toisen sadon lannoituksessa käytettiin lietelantaa, joka levitettiin lautaslevittimellä. Kuivuuden takia lietelanta kuorettui eikä sen ravinteet mobilisoituneet.

"Lietteen levitys näkyi selvästi nurmen kasvussa. Pilottilohkolta korjattiinkin vaatimaton toinen sato, sillä sadonmuodostus oli mineraalilannoitteen varassa" toteaa Ossi Heikkinen.

Ns. normaaleille kasvukausille satotavoite on asetettu kahden niiton taktiikalla 10 000 kg ka/ha. Satomäärän lisääntyessä nurmirehun tuotantokustannus alenee ja tuotanto on resurssitehokasta eli käytetyillä tuotantopanoksilla saadaan mahdollisimman suuri satovaste. Hyvä sato alentaa myös nurmirehun hiilijalanjälkeä tuotettua kuiva-ainekiloa kohti.

Lannoitusreseptit

Pilottilohko 1:
1.sato: Yara Y 4 Hiven (550 kg/ha)
2. sato: YaraMila NK 1 (360 kg/ha)

Pilottilohko 2:
1. sato: Yara Y 4 Hiven (500 kg/ha)
2. sato: YaraBela Seleenisalpietari (200 kg) + liete 25 m3

 

nurmen koetulos