Mikä on nurmien lannoituksen taloudellinen optimi?

Luonnonvarakeskus julkaisi alkukesästä Maatalouden typpihaaste – raportin, jossa mallinnettiin nurmien typpilannoituksen taloudellista optimia erilaisilla lannoitetypen hintatasoilla (Luke 53/2022). Nurmirehun arvon määrittäminen on vaikeaa, koska nurmirehun laatu vaikuttaa suuresti sen lopulliseen arvoon ruokinnassa. Liian vähäinen typpilannoitus johtaa alhaiseen raakavalkuaispitoisuuteen, mikä puolestaan nostaa ruokintakustannuksia helposti tuhansilla euroilla. Luken mallinnuksissa käytettiin säilörehun arvona 20 senttiä/kg kuiva-ainetta.

Luken mallinnuksessa käytettiin kahta lannoitetypen hintaa, 2 ja 3,7 €/kg typpeä. Kahden euron typpikilohinnalla kannattaa lannoittaa ympäristötuen maksimimäärillä. Lannoitetyppikilon ollessa 3,7 €/kg N alenee taloudellinen optimi 188 kg N/ha. Tämä edellyttäen etteivät muut tekijät tai ravinteet rajoita sadonmuodostusta.

Nurmet ovat erittäin tehokkaita typen käyttäjiä ja ne ovatkin hyötyneet Luken kokeissa vielä noin 300 kg N/ha lannoituksesta. Tällä hetkellä nurmien lannoituksessa käytetään keskimäärin 147 kg N/ha eloperäisillä mailla ja 148-162 kg N/ha kivennäismailla ja siksi nurmien lannoituksessa ei ole merkittäviä mahdollisuuksia alentaa typen käyttömääriä. Lisätyppi on nurmille aina tarpeen ja siksi nurmiviljelyssä kannattaa hyödyntää myös apilan sitomaa typpeä ja optimoida karjanlannan käyttö siten, ettei mikään ravinne rajoita tehokasta typenkäyttöä.

Yara toi tulevaksi kasvukaudeksi markkinoille YaraBela RIKKISALPIETARI:n joka on suunniteltu täydentämään karjanlannan ravinteita, maksimoimaan typenkäytön tehokkuus ja varmistamaan riittävä nurmirehun raakavalkuaispitoisuus. YaraBela RIKKISALPIETARI sisältää korkeamman rikkipitoisuuden lisäksi apilan kaipaamaa booria ja tuotantoeläinten terveyden varmistamaa seleeniä.

 

Nelja oikeaa -sivustolle