Ota ilmainen Atfarm käyttöösi ja tarkenna typenkäyttöä nurmilla

Järkevä ravinteiden käyttö on tulevalla kasvukaudella yksi tärkeimmistä päätöksistä nurmirehun tuotannossa. Mille peltolohkoille ravinteita kannattaa satsata? Mikä on satotaso- tai raakavalkuaistavoite? Miten parantaa ravinteiden käytön tehokkuutta?

Päätökset tarkennetusta ravinteiden käytöstä tulee pohjautua tutkittuun tietoon. Ensi kasvukaudella Yaran asiakkailla on mahdollisuus käyttää Atfarm satelliittipalvelua ilmaiseksi. Atfarm tuo N-Sensor-täsmälannoitusteknologian myös nurmiviljelijän ulottuville.
Nurmikasvustot ovat hyvin erilaisia eri tilojen ja eri peltolohkojenkin välillä. Ne koostuvat nurmiseoksista, joiden ravinteidenotto poikkeaa toisistaan. Atfarmin nurmialgoritmin tuottamat levityskartat ja suosittelemat ravinnemäärät pohjautuvat yli kymmenen vuoden tutkimustuloksiin. Yaran laadukkaat lannoitusrakeet puolestaan varmistavat sen, että nurmialgoritmin suosittelemat ravinnemäärät toteutuvat levityskarttoja tehtäessä.

Hyödynnä Atfarm levityskartat ensimmäisen nurmisadon lannoituksessa

Nurmilla Atfarm-levityskartat ja lannoitteiden tarkempi annostelu peltolohkon sisällä kannattaa erityisesti ensimmäiselle nurmisadolle. Ensi kasvukaudella ’Kaikki peliin’ ensimmäinen nurmisato on ehdottoman tärkeä parhailla lohkoilla. Tällöin ensimmäisen sadon lannoitteeksi valitaan sopiva YaraMila- tai YaraBela-lannoite, jonka ravinteita täydennetään kasvukauden aikana YaraVita Thiotrac-lehtilannoituksella.
Tilakokeiden tulosten perusteella nurmilohkolla, jolla esiintyy Atfarm biomassakartoissa merkittävää vaihtelua, saavutetaan Atfarm levityskarttojen käytöllä merkittäviä hyötyjä etenkin raakavalkuaispitoisuuden nostamisessa. Samalla typpilannoitusmäärällä on saavutettu keskimäärin jopa 20 g/kg ka korkeampi raakavalkuaispitoisuus. Typen tarjonnan tasoittaminen nurmilohkolla vähentää myös lakoontumisen riskiä.

Määränsäätöautomatiikka tai ei

Parhaat tulokset Atfarm levityskartoista saadaan, jos käytössä on määränsäätöautomatiikalla varusteltu lannoitteenlevitin. Mikäli tällaista ei ole käytössä, voi Atfarm levityskartat siirtää mobiilisovellukseen ja säätää lannoitemäärää nopeuden tai virtausnopeuden mukaan.
Lue lisää Atfarm – tee täsmälannoitus tilallasi helpoksi | Yara Suomi
sekä katso video levityskarttojen teosta nurmilla