maaliskuuta 27, 2023

Ajoita nurmien täsmälannoitus kevätsadolle

Yaran asiakkaana sinulla on mahdollisuus hyödyntää Atfarm-satelliittipalvelua ilmaiseksi. Atfarm tarjoaa myös nurmiviljelijälle rahanarvoisia mahdollisuuksia tarkentaa typenkäyttöä nurmilohkoilla tai esimerkiksi tarkistaa tulevien vuorokausien ennuste ruiskutussäästä.
Ajoita nurmien täsmälannoitus kevätsadolle
Ajoita nurmien täsmälannoitus kevätsadolle

Mikäli tunnistat tilallasi olevan peltolohkoja, joilla esiintyy paljon vaihtelua multavuudessa, kannattaa Atfarmin levityskartat ottaa käyttöön erityisesti näiden nurmilohkojen ensimmäisen sadon lannoituksessa. Löydät alta ohjeet Atfarmin käyttöönottoon ja hyödyntämiseen nurmilla.

Tasaisempaa nurmirehun laatua ja tarkempaa typenkäyttöä

Nurmilla täsmälannoituksen edut tulevat erityisesti esille tasalaatuisempana nurmirehuna sekä tehokkaampana typenkäyttönä. Levityskartat huomioivat maasta vapautuvan typen ja tarjoavat vähemmän typpeä näille kohdille peltolohkoa.

Typen loppuminen ensimmäisen nurmisadon kiivaimman kasvun aikaan näkyy alempana raakavalkuaispitoisuutena. Kun levityskarttojen avulla tasoitetaan typen määrää lohkolla, vältytään suurilta laatuvaihteluilta peltolohkolla ja ruokintaan tuleva rehu on tasalaatuisempaa.

Levityskartat tehostavat myös typenkäyttöä, kun yli- tai alilannoitetut alueet lohkolla vähenevät.

Säästöä yli- ja alilannoituksen vähentymisenä

Koko nurmilohkon typentarve on harvoin joka kohdassa lohkoa 100 kg N/ha. Se voi hyvinkin vaih-della 70 ja 120 kg N/ha välillä. Täsmälannoituksen hyötyjä voi laskea euroiksi hukkaan menneen typen vähentymisen kautta.

Ajatellaan tilannetta, jossa kolmasosalle peltolohkosta 100 kg N/ha on sopiva lannoitusmäärä keväällä, mutta kolmannekselle se on liikaa tai liian vähän (kuva 1).

Täsmälannoituksen edut tulevat esille silloin, kun lannoitus on tasapainosta eli mikään ravinne ei rajoita sadonmuodostusta. Edellytyksenä on myös laadukas lannoiterae. Yaran lannoitteiden tasainen levitettävyys ja kasville optimoitu ravinnekoostumus mahdollistavat täsmälannoituksesta saatujen etujen realisoitumisen.

Kuva 2
Kuva 1. Esimerkkilohkolla kevätsadon lannoitus 100 kg N/ha on optimaalinen noin kolmanneksella alasta, mutta muilla osilla lohkoa typenmäärä on joko liikaa tai liian vähän. Yaran lannoitusohjelmien tasapainosia lannoitusohjelmia ja korkealaatuista lannoiteraetta käyttämällä voidaan täsmälannoituksesta saada huomattavia säästöjä, kun ravinteet kohdennetaan peltolohkolla oikein. Tasaisella peltolohkolla täsmälannoituksen hyödyt ovat luonnollisesti pienempiä.

 

Tutkimukseen pohjautuva kehitystyö jatkuu

Yara kehittää aktiivisesti uusia ominaisuuksia, jotka tarkentavat typenkäytön tehokkuutta, nurmiviljelijöiden käyttöön. Ota Atfarm käyttöösi jo tulevana kasvukautena ja hyödynnä Yaran asiakkaana mittavan tutkimustyön tulokset ilmaiseksi.