helmikuuta 07, 2022

Pitkäaikainen tutkimustieto auttaa sopeutumaan erilaisiin kasvukausiin

Lannoituskustannusten merkittävä nousu vaatii nurmirehun tuotannon uudelleenarviointia tulevalle kasvukaudelle. Muutokset tulevan kasvukauden lannoituskäytänteissä vaikuttavat ruokinnan suunnitteluun seuraavalla sisäruokintakaudella.
Pitkäaikainen tutkimustieto auttaa sopeutumaan erilaisiin kasvukausiin
Pitkäaikainen tutkimustieto auttaa sopeutumaan erilaisiin kasvukausiin

Yaran lannoitusohjelmat perustuvat pitkäaikaiseen tutkimustyöhön sekä yhteistyöhön pilottitilojen kanssa. Esimerkikisi kolmen viime kesän aikana Yaran lannoitusohjelmia on testattu 50 pilottitilalla. Äärevinäkin vuosina mitattu nurmisato oli keskimäärin 9 t/ha ja rehun laatu hyvä. Suunnitteluun kannattaakin panostaa!

Lannoituksen optimointi siten, ettei lannoituskustannuksissa tehdyt säästöt siirry ostorehujen tarpeen lisääntymiseen tai johda liian suureen satoriskiin, vaatii osaamista. Yaran asiakkaana saat neuvontaa myös näihin kysymyksiisi Yaran lannoiteasiantuntijat.

1) Satsaa ensimmäisen nurmisadon riittävään lannoitukseen hyvillä nurmilohkoilla ja varmista, että kaikki lannoitteen ravinteet hyödynnetään sadonmuodostukseen.
• Hyödynnä nurmien suuri satopotentiaali keväällä ja tarjoa tasapainoisesti ravinteita. Nurmet tarvitsevat 100 kg N/ha ensimmäisen nurmisadon muodostumiseen. Maasta vapautuva typpi tukee toisen ja kolmannen sadon muodostumista. Typpilannoituksen alentaminen näkyy ensimmäisenä alentuneena raakavalkuaispitoisuutena.
• Vältä karjanlannan käyttöä ensimmäisen sadon lannoituksessa. Mikäli käytät karjanlantaa, tulee yli puolet typestä tulla YaraMila- tai YaraBela-lannoitteesta, jotka täydentävät karjanlannan puuttuvat ravinteet kuten liukoinen typpi, rikki ja seleeni.
• Tehosta ravinteiden käytön tehokkuutta ja varmista tasainen nurmirehun laatu YaraVita-lehtilannoitteilla: YaraVita THIOTRAC 5 L/ha + YaraVita AMAZINC tai YaraVita MANCOZIN 1 L/ha.

2) Älä hukkaa arvokkaita ravinteita!
• Rikkiä tai seleeniä tulee tarjota sopivasti kullekin satokerralle varmistamaan suuri ja laadukas nurmisato. YaraMila- ja YaraBela-lannoitteet sisältävät sopivasti rikkiä ja seleeniä nurmisadon muodostumiseen. Ne sisältävät myös apilanurmien tarvitsemaan booria.

• Tehosta karjanlannan ravinteiden hyödyntämistä tasapainoisella täydennyslannoituksella.

Kun pelkkä typpilannoitus YaraBela-lannoitteella vaihdettiin Hankkijan kasvuohjelman kokeessa Siikajoella YaraMila-lannoitteeksi, parani typenkäytön tehokkuus. Tasapainoisella lannoituksella pystyttiin lannoitetypestä hyödyntämään noin 30 kg N/ha enemmän! Myös nurmisato oli melkein 3t/ha suurempi.


3) Nurmien perustamisvaiheessa
• Suuren kevätsadon varmistat, kun monilajisessakin nurmiseoksessa on timoteitä yli 50 %.
• Käytä karjanlantaa ja hyödynnä perustamisvaiheen korkeampi fosforilannoitusmahdollisuus. Tarkista fosforilannoitusmahdollisuus: Hyytyykö säilörehunurmien kasvu satovuosien myötä? – Tarkista fosfori! | Yara Suomi.

• Kaliköyhille maille perustamisvaiheessa Yara BIOTIITTI, joka vapauttaa 30 – 40 kg K/vuosi. Yara BIOTIITTI nosti nurmilohkon viljavuuskaliumia ja ylläpiti maan pH:ta | Yara Suomi.