Hyytyykö säilörehunurmien kasvu satovuosien myötä? – Tarkista fosfori!

Hyväsatoisten säilörehunurmien fosforitaseet ovat satovuosina negatiivisia ympäristökorvauksen fosforilannoituksen enimmäismääriä käytettäessä. Siksi satovuosien fosforilannoituksen lisäksi nurmien perustamisvaiheen fosforilannoitukseen tulee kiinnittää huomiota.  

Perustettaessa nurmia suojaviljaan on mahdollisuus käyttää esimerkiksi välttävässä viljavuusfosforiluokassa 36 kiloa fosforia hehtaarille (kg P/ha), kun viljoille enimmäismäärä on 16 kg P/ha. Perustamisvaiheen korkeampi fosforilannoitus tasoittaa satovuosien negatiivisia fosforitaseita ja siksi tämä mahdollisuus tuleekin käyttää hyödyksi. 

Hyviä nurmisatoja tavoittelevilla kotieläintiloilla lietteen käyttö ajoitetaan perustamisvaiheeseen sekä toisen nurmisadon lannoitukseen vanhemmilla 2–4 vuoden nurmilla. Alla olevat esimerkit on optimoitu typen ja fosforin osalta siten, että niissä joko täydennetään lietettä (30–40 t/ha) YaraMila Y 5 tai YaraMila Y 6 -lannoitteilla tai perustamisvaiheessa ei käytetä lietettä. Huonossa ja huononlaisessa viljavuusfosforiluokassa on YaraMila-lannoitteen ja lietteen lisäksi käytetään Yara SUPERFOSFAATTI P20 -tuotetta, jotta fosforintarve saadaan tyydytettyä. 

YaraMila Y 6 ja YaraMila Y 5 perustamisvuosien lannoitukseen 

Alla muutamia esimerkkejä nurmien perustamisvuoden lannoituksesta runsasmultaisilla lohkolla, kun suojaviljalle käytettävissä oleva typen enimmäismäärä on 90 kg N/ha ja fosforilannoituksessa hyödynnetään ympäristökorvauksen sallima maksimimäärä. 

Malli 1: YaraMila Y 6 ja YaraMila Y 5 + Yara SUPERFOSFAATTI P20, rm 90 kg N/ha 

imagelztgp.png

Malli 2: YaraMila Y 6 ja YaraMila Y 5 + Yara SUPERFOSFAATTI P20, rm 90 kg N/ha 

imagen0ufp.png

Malli 3: Kuten malli 2, mutta hyödynnetään fosforin tasausjaksoa tyydyttävässä fosforiluokassa