joulukuuta 08, 2021

Yara BIOTIITTI nosti nurmilohkon viljavuuskaliumia ja ylläpiti maan pH:ta

Yara BIOTIITTI on maanparannusaine, joka sisältää 5 % kaliumia, 4 % kalsiumia ja 9 % magnesiumia. Sillä on lisäksi maan pH:ta ylläpitävä vaikutus.
Yara BIOTIITTI vapauttaa kaliumia nurmen käyttöön 30–40 kg/ha vuodessa.
Yara BIOTIITTI vapauttaa kaliumia nurmen käyttöön 30–40 kg/ha vuodessa.

Luken pitkäaikaisissa kokeissa Yara BIOTIITIn kaliumista vapautui 52 %, kalsiumista 45 % ja magnesiumista 3 %. Yara BIOTIITTIä suositellaankin nurmen perustamisvaiheen yhteydessä lohkoille, joilla viljavuuskalium on huono–välttävä.

Yara BIOTIITTI vapauttaa kaliumia nurmen käyttöön 30–40 kg/ha vuodessa. Suositeltava käyttömäärä nurmien perustamisvaiheessa on 5–10 t/ha.

Korkeimmilla käyttömäärillä (20 t/ha) pystytään nostamaan myös maan viljavuuskaliumpitoisuutta, mutta tällöin riski nurmirehun korkeasta kaliumpitoisuudesta voi lisääntyä erityisesti.

  pH
Yara BIOTIITTI 0 tn/ha 5,9
Yara BIOTIITTI 5-10 tn/ha 6,1
Yara BIOTIITTI 20 tn/ha 6,2

Yara BIOTIITTI lisättiin nurmen perustamisvaiheessa vuonna 2018 (Luke Ruukki 2019-2021). Maan viljavuuskalium määritettiin kolmivuotisen kokeen jälkeen syksyllä 2021. Lähtötilanteessa maan viljavuuskalium oli huononlainen. Yara BIOTIITTI lisäys 20 tn/ha nosti maan viljavuuskaliumin välttävälle tasolle, mutta tällöin nurmirehun kaliumpitoisuus voi kuivina keväinä nousta liian korkeaksi.

Lue myös uutinen Yara BIOTIITTI-käsittelyn vaikutuksesta nurmisadon määrään – sadonlisää 800–1330 kg ka/ha.