Nurmilohkojen kaliumhuoltoon perustamisvaiheessa Yara Biotiitti

Yara Biotiittia kannattaa lisätä nurmen perustamisvaiheessa, mikäli maan viljavuuskalium on välttävä tai huononlainen.

Kalium on yksi kasvien tärkeimmistä pääravinteista. Se on välttämätön vesitalouden säätelylle, ja kaliuminpuutteen ensimmäisiä oireita onkin päiväkuihtuminen. Nurmilla kaliuminpuutos näkyy hidastuneena päiväkasvuna sekä värimuutoksina kasvustossa. Ensimmäisinä oireina on kasvuston normaalia tummempi väri, mutta kaliumpuutteen edetessä lehden kärjissä alkaa näkymään ruskettumista. Ellei vertailukohtaa ole, ei kaliuminpuutteesta kärsivän nurmen satotason alentumista huomaa silmämääräisesti.

Kymppitonnin nurmisadon myötä peltolohkolta poistuu yli 300 kg kaliumia vuodessa, ja siksi nurmien kaliumlannoitusta tulee suunnitella koko nurmikiertoa ajatellen. Yara Biotiitti on maanparannusaine, joka sisältää kaliumin lisäksi magnesiumia. Maassa vesi tunkeutuu Yara Biotiitin hilavälien sisään ja vapauttaa kaliumia noin 30–40 kg vuodessa. Siten se sopiikin mainiosti nurmien perustamisen yhteyteen. Yara Biotiitti soveltuu myös luomuviljelyyn.

Yara Biotiittia
Yara Biotiittia

 

Kalium on helposti huuhtoutuva kasviravinne eikä sitä varastoidu maahan. Karjanlanta sisältää runsaasti kaliumia (naudan liete 2,9 kg/m3) ja se soveltuukin hyvin nurmikierron kaliumtarpeen täydentämiseen. Koska nurmien kaliumintarve on suuri, ei liete yksin riitä nurmien lannoitukseen kaliuminkaan osalta.

Vinkkejä nurmen kaliumlannoituksen suunnitteluun

Kaliumin puutteesta kärsivät erityisesti turvemailla sekä vähämultaisilla karkeilla kivennäismailla kasvavat nurmet. Sen sijaan savimailla kaliumia vapautuu runsaasti nurmien käyttöön, jolloin vuosittainen kaliumlannoituksen tarve on pienempi. Yara Biotiitti nopeuttaa myös turvemaiden lämpiämistä keväällä sekä tasaa nurmilohkojen vesitaloutta kesällä.

Nurmilohkon kaliumlannoituksen suunnittelun hyviä mittareita ovat maan viljavuuskaliumin lisäksi nurmirehun kaliumpitoisuus erityisesti ensimmäisessä sadossa sekä maan varastokaliumpitoisuus. Nurmirehussa tavoitellaan 25–30 g/kg ka kaliumpitoisuutta, mutta yhtä tärkeää on seurata rehun K/(Ca+Mg)-suhdetta, johon vaikuttaa myös magnesiumin määrä. Luvun tulisi olla alle 2.2.

Yara Biotiittia kannattaa lisätä nurmen perustamisvaiheessa, mikäli maan viljavuuskalium on välttävä tai huononlainen. Vielä tarkemman tiedon peltolohkon kaliumlannoitustarpeesta saa varastokaliumin määrityksellä. Mikäli nurmilohkon varastokaliumpitoisuus on alhainen, 400–500 g/l maata, kannattaa perustamisvaiheessa ehdottomasti käyttää Yara Biotiittia (5–10 t/ha).

Savimailla sekä peltolohkoilla, joiden varastokaliumpitoisuus on korkea, yli 1000 g/l maata, voi ensimmäisen nurmisadon kaliumpitoisuus nousta helposti liian korkeaksi (yli 30 mg/kg ka). Näille nurmilohkoille suositellaan kevätlannoitukseen esimerkiksi YaraMila Y 2 -lannoitetta. Koska nurmet hyötyvät kevään fosforilannoituksesta, kannattaa maan viljavuusfosforin salliessa käyttää aina YaraMila Y -lannoitteita ensimmäiselle sadolle.

Toisen ja kolmannen nurmisadon lannoitukseen tulee käyttää YaraMila NK 1 ja YaraMila NK 2 -lannoitteita. Tavoiteltaessa 10 000 kg ka/ha nurmisatoja, kannattaa samat lannoitelajit valita myös lietelannan täydennyslannoitukseen.

Yara Biotiitilla sadonlisää Ruukissa

Kesällä 2018 Luken Ruukin tutkimusasemalle perustettiin Yara Biotiitti -koe karkeahietaiselle ja runsasmultaiselle lohkolle, jonka viljavuuskalium oli 45 ± 10 mg/l maata (huononlainen) ja varastokalium 300 ± 40 mg/l maata. Yara Biotiittiä lisättiin joko 0, 5 tai 10 t/ha nurmen perustamisen yhteydessä. Lannoitteena käytettiin joko YaraBela (27-0-1) tai YaraMila Y 5 (20-4,6-10) -lannoitetta. Typpeä kokeessa käytettiin 240 kg N/ha.

Jo ensimmäisenä koevuonna saavutettiin tilastollisesti merkittävä (+500 kg ka/ha) sadonlisä käyttämällä sekä kaliumpitoista YaraMila Y 5 -lannoitetta että lisäämällä 10 t/ha Yara Biotiittia. Timotei-nurminata-seosnurmella saavutettiin lähes 13 000 kg ka/ha nurmisato. Nurmisadon kaliumpitoisuus oli YaraBela + YaraBiotiitti 0 t/ha -käsittelyssä vain 15 g/kg ka ja korkeimmalla biotiitin lisäystasollakin vain 23 g/kg ka.

Alhaisen viljavuus- ja varastokaliumin nurmilohkoille suositellaankin perustamisvaiheen yhteydessä 5–10 t/ha Yara Biotiittiä.

Yara Biotiitti-koe, Luke Ruukki 2019
Yara Biotiitti -koe, Luke Ruukki 2019