Nurmisadot kestävästi kymppitonnista neljääntoista

Nurmikasvien jalostus on edennyt harppauksin viime vuosien aikana ja uudet lajikkeet ovat hyvin satoisia. Ota taulukosta talteen vinkit nurmen satopotentiaalin hyödyntämiseen.

 

MUISTA! MIKSI?
Huolehdi pellon kasvukunnosta kuten kalkituksesta ja vesitaloudesta. Suuri sato on mahdollista, kun pellon kasvukunnosta on huolehdittu. Tällöin myös käytetyt ravinteet ohjautuvat tehokkaimmin sadon muodostumiseen.
Valitse oikeat nurmikasvilajit ja -lajikkeet Satoisat lajit ja lajikkeet hyödyntävät tehokkaasti ravinteita. Uudet timoteilajikkeet pystyvät hyödyntämään sadonmuodostuksessa jopa 350 kg N/ha typpitaseen pysyessä alhaisena.
Valitse YaraMila-lannoitteet Pienennä lannoitevalinnalla tilasi hiilijalanjälkeä noin puolella.
Aikainen lannoitus keväällä ja heti niiton jälkeen Juurten kasvu alkaa varhain keväällä, ja typenotto on suurta. Myös niittojen jälkeen ravinteiden otto on intensiivistä. Mineraalilannoitteiden ravinteet ovat kasveille heti käyttökelpoisia, sen sijaan karjanlannan tai muiden kierrätyslannoitteiden sisältämien orgaanisten aineeseen sitoutuneiden ravinteiden vapautuminen tapahtuu ympäristöoloista riippuen jossakin vaiheessa vuotta.
Kevätlannoituksessa fosforia Riittävä määrä liukoista fosforia kevätkasvun aikaan varmistaa laajan juuriston kasvun. Myös rehun fosforipitoisuus on tyypillisesti alhainen ensimmäisessä sadossa ja fosforilannoituksen kohdentamisella keväälle parannetaan myös rehun ruokinnallista laatua.
Karjanlannan täydennyslannoitus aina YaraMilalla Pelkkä typpi ei riitä karjanlannan täydennyslannoitteeksi. Kun käytetään YaraMila NPK-lannoitteita pelkän typpilannoituksen sijaan, sadonlisä on merkittävä - jopa yli 3 000 kg/ha kokeesta riippuen. Samalla typpitase eli typenkäytön tehokkuus paranee huomattavasti.
YaraVita-lehtilannoitus ja Megalab-kasvustoanalyysit YaraVita-lehtilannoitteilla saavutetaan sadonlisää jopa 800 kg ka/ha kokeesta riippuen. Nurmilla parhaat tulokset on saavutettu yhdistämällä lehtilannoituksessa YaraVita Thiotrac 300 joko YaraVita Gramitrel, YaraVita Mantrac Pro tai YaraVita Coptrac. Megalab-kasvustoanalyysin tulos kertoo nurmen ravinnetilasta ja auttaa valitsemaan oikean YaraVita-lehtilannoitteen. Samalla varmistetaan nurmirehun hyvä ravitsemuksellinen laatu tuotantoeläimille. 
Yaran satelliittipalvelu ja Yara N-Sensor Yara N-Sensor ja satelliittipalvelun lannoituskarttojen avulla voit tarkentaa lannoitusta peltolohkon ominaisuuksien mukaan. Voit myös tasoittaa karjanlannan tai muiden kierrätyslannoitteiden sisältämien ravinteiden epätasaista jakautumista pelloilla.