YaraMila Y 5

YaraMila Y 5

YaraMila Y 5

Jaettuun lannoitukseen suunniteltu tuote viljoille ja öljykasveille. Tasapainoinen ravinnesuhde turvaa kasvien alkukehityksen myös viljavuudeltaan välttävillä lohkoilla. Korkea kaliumpitoisuus on eduksi korkeilla typpitasoilla ja kevyillä mailla, joissa kaliuminlannoitukseen pitää erityisesti panostaa. Sisältää myös rikkiä ja seleeniä. Sopii syysviljojen syyslannoitukseen.

Nurmien kevätlannoitukseen matalan fosforiluokan maille (välttävä-huono) sekä eloperäisille maille. Soveltuu hyvin myös karjanlannan täydentämiseen sekä nurmen perustamiseen karjanlannan kanssa tai ilman, jaettuun lannoitukseen ja apilapitoisten nurmien lannoitukseen.

Pakkaukset: suursäkki 700 kg

Yara Uusikaupunki ja Siilinjärvi, Suomi