Nurmien kevätlannoitukseen fosforipitoinen YaraMila

Maan lämpötila vaikuttaa fosforin käyttökelpoisuuteen kasveille. Nurmien kevätlannoitukseen kannattaa valita fosforipitoinen YaraMila-lannoite ja varmistaa nopea kasvuunlähtö.

Nurmet aloittavat kasvun varhain keväällä ja ensimmäisiä valkoisia juuria muodostuu maan lämpötilan ollessa lähellä nollaa. Kylmässä maassa maan mikrobitoiminta ei ole vielä aktiivista eikä maasta vapaudu typpeä tai fosforia nurmien käyttöön. 

Monet viljelijät ovat havainneet keväällä annetun mineraalifosforilannoituksen edut. Tällöin kasvuunlähtö on nopeampaa ja kevään edulliset kosteusolot pystytään hyödyntämään tehokkaammin.

Fosforin käyttökelpoisuus riippuu maan lämpötilasta
Maan lämpötila vaikuttaa kasveille käyttökelpoisen fosforin määrään maassa. Maan lämpötilan ollessa 13 astetta, vain reilu 30 % fosforista on kasvin käytettävissä. (Yara)

Maan fosforipitoisuus vaikuttaa juurten kasvuun

Yaran pitkäaikaiskokeessa tutkittiin maan viljavuusfosforiluokan vaikutusta timotei-nurminatakasvuston juurten määrään. Kun maan viljavuusfosfori oli ’hyvä’, oli juurten kuivapaino keväällä 15 prosenttia korkeampi kuin koeruuduilla, joissa viljavuusfosfori oli ’tyydyttävä’. Runsas fosforilannoitus (20 kg P/ha) lisäsi juurimassaa niin ’hyvä’ kuin ’välttävä’ viljavuusluokassa 30–40 prosenttia. Tulosten perusteella viljavuusfosforilla ja fosforilannoituksella oli selkeä yhteys nurmen juuriston kokoon.

Fosforilannoitus nostaa nurmirehun fosforipitoisuutta

Nurmirehun fosforipitoisuus antaa tarkimman tuloksen siihen, onko nurmikasvustolla ollut käytössä riittävästi fosforia (tavoite 2,8–3,5 g/kg ka). Nurmirehun fosforipitoisuutta voidaan nostaa valitsemalla kevätlannoitukseen fosforipitoinen YaraMila-lannoite.