Rikin puutos pahentaa

  • Happamat maat
  • Kevyet, hiekkaiset maat (huuhtoutuminen)
  • Matala orgaanisen aineen määrä
  • Huonorakenteiset, veden vaivaamat maat
  • Alueet, joissa on vähän teollisuuden päästöjä

Rikki on tärkeä

  • Entsyymien ja muiden proteiinien ainesosa
  • Välttämäton lehtivihreän muodostumiselle ja tehokkaalle typen hyväksikäyttölle