Vinkit nurmien lannoitukseen

Nyt on aika tarkistaa ensi kesän lannoitussuunnitelmat nurmille! Kaksi kuivaa kesää ovat korostaneet ensimmäisen sadon merkitystä nautatilojen rehustuksessa. Ensimmäinen sato on myös tuotosvasteiltaan paras ja siksi siihen kannattaa panostaa.

Nurmet hyödyntävät tehokkaasti Yaran lannoitteiden ravinteet

Kolmen niiton taktiikalla nurmia saa lannoittaa multavilla mailla ympäristökorvauksen mukaisesti maksimissaan 240 kg N/ha. Tämä kannattaa käyttää, sillä uudet nurmilajikkeet pystyvät Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan hyödyntämään tehokkaasti jopa 350 kg N/ha.

Pelkkä typpi ei tosin takaa suurta satoa, mikäli muiden ravinteiden saati ei ole tasapainossa. YaraMila-lannoitteissa ravinteiden suhteet ovat kunnossa ja niitä käyttämällä varmistavat tasapainoisen lannoituksen. Lannoitteiden typen ja fosforin vapautuminen tukee nurmien luontaista kasvurytmiä, ja siten ravinteita riittää myös kiivaimman kasvun aikaan.

Kaikkien ravinteiden tasapainoinen saatavuus on tärkeää hyvälle nurmisadolle. Kun nurmen lannoitus optimoitiin, saatiin yli 3000 kg ka/ha sadonlisä. Lisääntyneiden lannoituskustannusten jälkeen sadon lisäarvoksi jäi 540 €/ha ja säilörehun tuotantokustannus laski lannoituskustannukset huomioiden 0,265 €/kg ka ja 0,18 €/kg ka (Säilörehun tuotantokustannuslaskuri, Luke 2018). Hankkijan kasvuohjelma, Simo 2019.
Kaikkien ravinteiden tasapainoinen saatavuus on tärkeää hyvälle nurmisadolle. Kun nurmen lannoitus optimoitiin, saatiin yli 3000 kg ka/ha sadonlisä. Lisääntyneiden lannoituskustannusten jälkeen sadon lisäarvoksi jäi 540 €/ha ja säilörehun tuotantokustannus laski lannoituskustannukset huomioiden 0,265 €/kg ka ja 0,18 €/kg ka (Säilörehun tuotantokustannuslaskuri, Luke 2018). Hankkijan kasvuohjelma, Simo 2019.

 

Lannoituksen strateginen suunnittelu

Ensimmäinen sato kannattaa varmistaa aikaisella ja riittävällä lannoituksella. Kotkaniemen kokeissa alennettu typpilannoitus (80 kg N/ha) keväällä näkyi heti ensimmäisinä kasvuviikkoina puolta alhaisempana typenottona ja hitaampana biomassan kertymisenä kuin jos typpeä oli annettu 120 kg N/ha. Kannattaakin harkita, siirtääkö käytettävissä olevia typpikiloja ensimmäisen sadon lannoitukseen ja lannoittaa 100 kg N/ha sijasta 120 kg N/ha.

Fosforilannoitus kannattaa myös ajoittaa keväälle ja valita kevätlannoitukseen sopiva YaraMila-lannoite. Keväällä annettu lannoitefosfori edesauttaa nurmen juurten kasvua ja nopeuttaa alkukehitystä.

Nurmet ottavat paljon kaliumia, ja siksi kaliumlannoituksen suunnittelu kannattaa tehdä koko nurmikiertoa ajatellen. Kaliumköyhillä mailla perustamisvaiheen Yara Biotiitti (5000 kg/ha) vapauttaa 30–40 kg kaliumia ha/vuosi ja varmistaa nurmien kaliumtaloutta. Satovuosina kalium painotetaan toiselle ja kolmannelle sadolle YaraMila NK 1 ja NK 2 -lannoitteilla. Rehuanalyysien kaliumpitoisuus toimii hyvänä ohjenuorana kaliumin määrään kevätlannoituksessa.

Apilanurmille riittävästi typpeä keväällä

Myöskään apilanurmien kevätlannoituksessa ei kannata pihistää. Apiloiden ja natojen sadonmuodostus painottuu syksyyn, ja Suomen oloissa hyvälaatuinen ja suuri ensimmäinen sato tuotetaan timoteillä. Nurmiseoksen timoteipitoisuus kannattaakin pitää korkeana, reilusti yli 50 prosentissa, jotta lypsättävän nurmirehun osuus koko tilan nurmisadosta pysyisi korkeana.

Apilanurmien ensimmäinen sato kannattaa lannoittaa kuten nurmiheinätkin, 100–120 kg N/ha. Apilan osuus huomioidaan toisen ja kolmannen sadon lannoituksessa, kun apilan kasvu on päässyt käyntiin. Apilan osuus nurmissa arvioidaan myös usein väärin, mikä johtaa alilannoitukseen. Kotkaniemen kokeissa sekä käytännön kokemusten perusteella apilan määrä arvioidaan keskimäärin kaksi kertaa suuremmaksi kuin mitä se korjatussa sadossa on. Jos apilan osuus on myöhemmissä sadoissa 15 prosenttia eli silmämääräisesti noin 30 prosenttia, on sopiva typpilannoitusmäärä apilanurmillekin 180–200 kg N/ha.

YaraVita viimeistelee hyvän ruokinnallisen laadun

Suuri sato ottaa myös runsaasti hivenaineita. Mikäli ravinteita on rajallisesti saatavilla, laimenee niiden pitoisuus rehussa. Siksi erityisesti ensimmäisen sadon kivennäis- ja hivenravinnekoostumuksesta kannattaa huolehtia YaraVita-lehtilannoituksella. Tasalaatuinen nurmirehu helpottaa ruokinnan suunnittelua.

Nurmilla parhaiksi ratkaisuiksi ovat osoittautuneet YaraVita Thiotrac 300 (5 l/ha) yhdistettynä esimerkiksi YaraVita Amazincin (2 l/ha) tai YaraVita Mancozinin (2 l/ha) kanssa. YaraVita Thiotrac 300:n sisältämä rikki tehostaa nurmen valkuaissynteesiä. YaraVita Amazinc varmistaa rehun riittävän mangaani- ja sinkkipitoisuuden ja YaraVita Mancozin vastaavasti mangaani-, sinkki- ja kuparipitoisuuden.