Kohti kestävää nurmentuotantoa

Yaran lannoitusohjelmissa tavoitellaan nurmiviljelyn kestävää tehostamista, hyviä satoja ja ravinteiden tarkkaa käyttöä sekä alhaista lopputuotteen hiilijalanjälkeä.

Yara oli mukana Valion koordinoimassa ja Business Finlandin rahoittamassa Carbo-hankkeessa, jossa 50:llä pilottitilalla mitattiin tarkasti nurmilohkojen ravinnetaloutta. Tavoitteena oli hyvä nurmisato ja tasapainoisen lannoituksen kautta tarkka ravinteiden käyttö. Samalla kehitettiin digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat tulosten dokumentoinnin tehokkaammin.

Yaran pilottitilat toivat Carbo-hankkeen myötä ensiarvoisen tärkeää mitattua tietoa ravinteiden käytön tehokkuudesta tilatasolla. Tutkittu tieto puolestaan ohjaa Yaran lannoitusohjelmien kehittämistä yhä resurssikestävämmiksi vastaamaan maatalouden ilmastotiekartan asettamia kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita.

Tutustu lisää Carbo-tilojen tarinoihin ja kestävään nurmentuotantoon alta!

Viljelykasvit sitovat hiiltä

Nurmen juuristoa

Kaikki kasvit sitovat kasvaessaan hiiltä sekä kasvuston maanpäälliseen osaan että juuristoon. Etenkin juuriston ja kasvijätteiden kautta muodostuva hiili voi sitoutua hyvin pitkäkestoisesti maahan.

Lue lisää

Yaran pilottitiloilla tarkkaa ravinteiden käyttöä nurmiviljelyssä

Yaran pilottitiloilla tarkkaa ravinteiden käyttöä nurmiviljelyssä

Yaran ja Valion Carbo-tiloilla toteutettiin nurmiviljelyssä hyviä lannoituskäytänteitä kolmen pilottivuoden ajan. Yhteensä 46 pilottitilaa antoi arvokkaan työpanoksensa projektille ja viljelijät punnitsivat nurmilohkojen sadot ja lähettivät rehunäytteitä...
Tehokkain tapa pienentää lopputuotteen, tässä tapauksessa nurmisäilörehun hiilijalanjälkeä, on hyvä ja laadukas nurmisato, joka on hyödyntänyt tehokkaasti lannoituksessa lisätyt ravinteet.

Yaran ravinneratkaisut nurmille hiiliviljelyn periaatteita noudattaen

Yaran kasviravitsemusratkaisujen tarkoituksena on vähentää nurmiviljelystä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä sekä optimoida hiiliviljelyä, eli hiilen sitoutumista peltomaahan.
Kivelän Carbo-pilottitilalla viljelyvuorossa 13. sukupolvi

Kivelän Carbo-pilottitilalla viljelyvuorossa 13. sukupolvi

Viljely Kivelän tilalla Sysmässä aloitettiin jo vuonna 1680 ja Anni ja Matti Kivelä ovat jo 13. sukupolvi tilalla. Kivelän tila on ollut yksi Yara Suomen pilottitiloista ensimmäisestä pilottivuodesta, 2018 alkaen. Pilottivuosien aikana nurmisadon määrä ja...
Hiiliviljelyn kehittäminen kiinnostaa maatlaousyrittäjä Markus Rytköstä.

Carbo-pilottitilalla tehdään hiilitietoisia valintoja nurmiviljelyssä

Maaningalla Kuikkalahti Dairyssä otetaan tietoisia askeleita kohti hiilitietoista nurmirehuntuotantoa. Tilalla tehtäviä toimenpiteitä ovat tasapainoinen lannoitus, lannoitteen matala hiilijalanjälki, lannan, eli hiilisyötteen, käyttö lannoituksessa ja...
Virtual EGF2020: Towards Carbon Neutral Milk Production

Virtual EGF2020: Towards Carbon Neutral Milk Production

Pekon tila Artjärvellä on yksi Yaran ja Valion Carbo-pilottitiloista, joilla kehitetään resurssitehokasta ja hiilitietoista nurmiviljelyä. Videolla viljelijä Juha Pekko ja Yaran Mervi Seppänen käyvät läpi, miten pilotointi näkyy tilalla käytännössä.

Alajoen tila kehittää nurmiviljelyä monipuolisesti

Äärimmäiset sääolot luovat haasteita Suomen viljelyoloissa viihtyneelle nurmelle. Carbo-hankkeessa mukana olevalla Alajärven tilalla keskitytään muun muassa typpilannoituksen hallintaan ja viljelykasvien monipuolistamiseen sään aiheuttamien satomenetysten...

Pornaisissa poikkeuksellisen hyvä nurmivuosi

Tuula ja Janne Toivosen maitotila on yksi viidestäkymmenestä Valion ja Yaran Carbo-tiloista, jolla kehitetään resurssitehokasta nurmiviljelyä. Tilalle on asennettu Vaisalan sääasema ja maan lämpötilaa ja kosteutta mitataan SoilScoutin maasensoreilla....
Carbo on Valion johtama yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on hiilineutraali maitoketju

Yara Suomi mukana rakentamassa hiilineutraalia maitoketjua

Yara on vastuullinen ruokaketjun toimija, joka rakentaa yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa uudenlaista tulevaisuutta suomalaisille viljelijöille. Tuorein esimerkki tästä on nurmen resurssitehokkuuteen ja maitoketjun ympäristövaikutusten pienentämiseen...
Iitissä Markku Lallukan nurmipellot olivat kosteusantureiden perusteella kuivahtaneet lannoituskuntoon.

Luvassa viileämpää säätä ja sateita – lannoittaako vai eikö nurmia?

Viime vuonna kasvukauden alku oli kylmä ja kovia yöpakkasia esiintyi aina toukokuun loppupuolelle saakka. Onko taas tulossa kylmä kevät ja kuivuvatko pellot nopeasti? Etelä-Suomessa nurmipellot ovat hieman kuivahtaneet ja lannoitukset on aloitettu....
Atfarm-mobiilisovellus soveltuu myös nurmien täsmälannoitukseen.

Koskimäen tilalla kokeiltiin täsmälannoitusta Atfarm-sovelluksella

Carbo-pilottitiloilla testattiin kasvukauden 2020 aikana Atfarm-satelliittipalvelun tarjoamaa mahdollisuutta tuottaa levityskarttoja nurmille. Atfarm-mobiilisovellus mahdollisti levityskarttojen hyödyntämisen myös ilman suuria investointeja uuteen...
Sään ääriolot aiheuttavat nurmiviljelylle haasteita.

Miten sopeuttaa nurmiviljelyä kesän kuivuusjaksoihin?

Sään ääriolot aiheuttavat nurmiviljelylle haasteita. Erikoiset talvet ja keväät sekä kuivat kesät ovat johtaneet yllättäviin vaihteluihin niin nurmisadon määrässä kuin laadussa. Yksi sään ääriolojen erityispiirre jäi vähemmälle pohdinnalle – miten...
Nurmilla tehokasta typenkäyttöä Veneheitossa

Nurmilla tehokasta typenkäyttöä Veneheitossa

Maasta ja karjanlannasta vapautuvien ravinteiden määrä ja vapautumisnopeus vaihtelee vuosittain suuresti. Kuluvan kasvukauden aikana Yaran Carbo-pilottitiloilla sekä muilla yhteistyötiloilla on jätetty lannoittamattomia nollaruutuja, jonka avulla päästään...
Risto Linnainmaa ja Mervi Seppänen

Nurmenviljelijä tekee ilmastotyötä

Kaupin tilalla pyritään tehokkaaseen resurssien käyttöön nurmien viljelyssä. Kaupan päälle saadaan parempi sato ja eväitä tuotannon hiilijalanjäljen alentamiseen.
Carbo-yhteistyöhankessa toteutetaan jo nyt kasviravitsemuksen osalta ilmastotiekartalla mainittuja toimenpiteitä.

Carbo-pilottitilat maatalouden ilmastotiekartalla

Heinäkuussa 2020 ilmestyi maatalouden ilmastotiekartta Luonnonvarakeskuksen (Luke) toteuttamana ja maatalouden tuottajajärjestöjen (MTK ja SLC) tilaamana. Maatalousalan edelläkävijänä myös Yara tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä peltopäästöjen...
Nurmikasvustoa Hämeenkyrössä syyskuussa 2019.

Resurssitehokas nurmiviljely

Resurssitehokkuudessa tavoitteena on tuottaa suurempia ja parempilaatuisia satoja käyttämällä saman verran tai vähemmän tuotantopanoksia. Tavoitteen saavuttamiseksi tuotantopanoksia, kuten esimerkiksi lannoitteita, on käytettävä entistä tarkemmin.
Nurmen juuret

Nurmiheinien juuret mukana ilmastotalkoissa

Nurmikasvien juuristo on yksivuotisia viljelykasveja runsaampi ja juurten määrä lisääntyy nurmien vanhetessa. Nurmikasvien sitomasta hiilestä noin puolet onkin maan alla juuristossa.
CARBO-tilaisuus Kalajoella

Suurilla sadoilla kohti hiilineutraalia maitoketjua

CARBO-työpajoissa haetaan nurmenviljelyyn vauhtia. Pietilän tilalla nurmesta tavoitellaan suurta satoa. Sadon onnistuminen on ensiarvoisen tärkeää tilan talouden, eläinten ruokinnan ja hiilensidonnan kannalta.