Resurssitehokas nurmiviljely

Resurssitehokkuudessa tavoitteena on tuottaa suurempia ja parempilaatuisia satoja käyttämällä saman verran tai vähemmän tuotantopanoksia. Tavoitteen saavuttamiseksi tuotantopanoksia, kuten esimerkiksi lannoitteita, on käytettävä entistä tarkemmin.

Viljely on resurssitehokasta, kun lannoitusta optimoimalla yhdellä typpi- tai fosforikilolla saadaan mahdollisimman suuri kuiva-ainesato. Ravinteiden tulee olla kasvin käytössä oikea-aikaisesti.

Yaran lannoitusohjelmilla resurssitehokuutta

Nurmien päiväkasvu voi keväällä olla jopa yli 200 kg kuiva-ainetta hehtaarilta. Tämä johtuu nurmikasvien luontaisesta kasvurytmistä, johon kuuluu kiivas kevätkasvu, keskikesän kasvun taantuma ja syksyksi piristynyt kasvu.

Yaran nurmen lannoitusohjelmat optimoidaan mukailemaan tätä nurmen luontaista kasvurytmiä. Tämän lisäksi nurmikasvien tarpeen mukaisella ja tasapainoisella lannoitusohjelmalla varmistetaan se, ettei mikään ravinne rajoita kasvua ja lisätyt ravinteet ohjautuvat tehokkaasti sadonmuodostukseen.

Näin varmistetaan resurssitehokas ravinteiden käyttö ja maksimoidaan nurmen luontainen satopotentiaali.

Yhdellä typpikilolla tuotetun kuiva-ainesadon määrä kasvaa, kun ravinteet vapautuvat oikea-aikaisesti ja kasvilla on käytössä riittävästi kaikkia sen tarvitsemia ravinteita. Kun lietelantaa käytetään ensimmäisen sadon sijasta toiselle sadolle, resurssitehokkuus paranee. Paras resurssitehokkuus on tässä lannoituskokeessa saavutettu YaraMila-lannoituksella ilman lietelannan käyttöä.