Koskimäen tilalla kokeiltiin täsmälannoitusta Atfarm-sovelluksella

Carbo-pilottitiloilla testattiin kasvukauden 2020 aikana Atfarm-satelliittipalvelun tarjoamaa mahdollisuutta tuottaa levityskarttoja nurmille. Atfarm-mobiilisovellus mahdollisti levityskarttojen hyödyntämisen myös ilman suuria investointeja uuteen lannoitteenlevittimeen.

Koskimäen tilalla agroteknologiaa opiskeleva Eino Koskimäki teki levityskartat jokaiselle sadonkorjuukerralle ja levitti lannoitteet Bögballe I2 -levittimellä Atfarm-mobiiliapplikaation ohjeiden mukaan ajonopeutta säätelemällä. Täsmälannoitus ja tarkka ravinteiden käyttö ovat osa maatalouden ilmastotiekartan toimenpidevalikoimaa, joilla pyritään vähentämään maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Yaran lannoitteiden ostajilla on ensi kasvukaudella oiva mahdollisuus siirtyä täsmälannoittajiksi, myös nurmilla.

Tarkempi typenhallinta uutta nurmilla

Yara N-Sensor ja Yara N-Tester BT ovat olleet täsmälannoituksesta kiinnostuneille viljanviljelijöille tuttuja työkaluja jo useiden vuosien ajan. Nurmille ensimmäinen Yara N-Sensor beta-versio otettiin käyttöön tälle kasvukaudelle ja samalla myös Yaran N-Sensorin nurmialgoritmi tuli viljelijöiden käyttöön myös Atfarm-satelliittipalveluun.

Nurmilla N-Sensor algoritmin kehittäminen on vaatinut noin kymmenen vuoden tutkimuspanoksen Yara Kotkaniemen ja Yara Hanninghofin tutkimusasemilla. Nurmikasvustot ovat monilajisia ja lannoituskertoja on kasvukauden aikaan useita. Siinä missä NDVI-kasvustoindeksiin perustuvat kasvustokartat saturoituvat, N-Sensorin nurmialgoritmi pystyy vielä tarkkaan biomassan arviointiinkin.

Koskimäen tilalla käytössä peruslevitin ja Atfarm-mobiiliapplikaatio

Koskemäen tilalla lannoitettiin kaikki kolme satoa Atfarm-levityskarttoja ja Bögballe I2 -peruslevitintä hyödyntäen. Atfarm-ohjelmassa tehdyt levityskartat siirrettiin mobiilisovellukseen, joka ohjeisti pellolla oikean ajonopeuden.

Koskimäki Atfarm mobile 945x500.jpg

Kuvassa toisen sadon Atfarm-levityskartta Kirsilän Kytö -lohkolle. YaraMila NK 2 -lannoitetta levitettiin lietteen (30 t/ha) täydennyslannoitukseen keskimäärin 250 kg/ha, eli 55 kg N/ha. Atfarm-levityskartalla typen määrä vaihteli 40–70 kg N/ha. YaraMila-lannoitteen typen määrää säätelemällä peltolohkon sisällä tasoitettiin pellon sisäistä vaihtelua.

Ensi kasvukautena paljon uusia Atfarm-käyttäjiä

Täsmäviljely ja täsmälannoitus ovat tärkeitä keinoja vähentää maatalouden ympäristövaikutuksia. Täsmälannoitus on mukana myös maatalouden ilmastotiekartan toimenpidevalikoimassa, joilla pyritään vähentämään maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä.

Tutustu Atfarm-levityskarttojen tekoon tarkemmin.