Perunan lannoitus

Ravinteet annetaan mahdollisimman tarkasti sinne mistä peruna ravinteet ottaa. Myös oikea-aikaisuus on tärkeää, jotta taataan hyvä ja laadukas sato.

Sijoituslannoitus

Kevään sijoituslannoituksella annetaan suuri määrä ravinteita kasvin käyttöön. Starttilannoitus tehostaa itämisen jälkeistä ja taimettumisen aikaista ravinteiden saantia. 

Jos lannoitteet hajalevitetään, on tärkeää pyrkiä mahdollisimman tarkkaan levitystulokseen. Kymmenen prosentin vaihtelu levitystarkkuudessa johtaa jopa 2,5 tonnin satomenetyksiin hehtaarilla.

Starttilannoitus

Sijoituslannoituksen optimietäisyys mukulasta on 7 cm sivulle ja noin 5 - 7 cm mukulan alapuolelle.

Starttilannoituksessa on varottava liian suuria käyttömääriä. Ylisuuri lannoitemäärä istutusvaossa heikentää taimettumista. Rakeisia lannoitteita käytettäessä sopiva lannoitemäärä voi olla esimerkiksi 100 kg/ha.

YaraVita-lehtilannoitus

YaraVita-lehtilannoitteilla tarkkennetaan lannoitusta

Lehtilannoituksella tarkennetaan lannoitusta ja annetaan pieniä ravinnemääriä puutosoireiden välttämiseksi. Kun lehtilannoituksella pystytään ehkäisemään merkittävä ravinnepuutos, voi satovaste olla erittäinkin suuri. 

Lehtilannoituksella ei voi korvata kevätlannoitusta kokonaan, sillä ravinnemäärät lehtilannoituksessa ovat liian pieniä koko ravinnetarpeeseen nähden.

Lue kaikki perunasta

Perunan lannoitusohjelmat

Perunan lannoitusohjelma

Perunan lannoitusohjelman avulla valitset helposti parhaat lannoitteet ja lannoitusratkaisut peltoosi.
Perunan lannoituksen pääperiatteet

Perunan lannoituksen pääperiaatteet

Ravinteet annetaan mahdollisimman tarkasti sinne mistä peruna ravinteet ottaa. Myös oikea-aikaisuus on tärkeää, jotta taataan hyvä ja laadukas sato.
Perunan sadonlisäys

Perunan sadonlisäys

Peruna tarvitsee tasapainoisen lannoituksen häiritöttömään kasvuun. Myös lannoituksen ajoituksella on merkitystä.
YaraVita-lehtilannoitus perunalle

YaraVita Solatrel -lehtilannoitteella merkittävä sadonlisä perunalle

YaraVita Solatrel -lehtilannoite tuo merkittävän sadonlisän etenkin viileinä keväinä, jolloin kasvin fosforin saanti on haastavaa.
https://yaraurl.com/745z

Yaran lannoiteratkaisulla perunan hehtaarisatoon 10 t lisää

Perunantutkimuslaitoksella Ylistarossa 2017 tehdyissä kokeissa Yara Starttiravinne ja lisätyppilannoitus YaraLiva Nitraborilla nostivat perunasatoa huimasti. Samalla myös sadon laatu parani.
Perunan laatuvaatimukset

Perunan laatuvaatimukset

Perunanviljelyssä sadon laadulliset tavoitteet ovat yhä tärkeämpiä. Laatuvaatimukset ovat kiristyneet erityisesti ruokaperunamarkkinoilla.
Kalsiumin merkitys perunan viljelyssä

Perunan kalsiumlannoitus

Kalsium on soluseinän tärkeä rakennusmateriaali. Kalsiumin avulla perunan soluseinä on vahva ja kestävä.
Perunan mukulalukumäärä

Perunan mukulalukumäärään vaikuttaminen

Perunan mukulalukumäärään vaikuttavat lajikevalinta, vesitalous, lannoitus sekä kasvitaudit. Suuri mukulamäärä valmistaa sadon, jossa mukulakoko on pieni. Kun taas mukulalukumäärä on pieni, penkissä on tilaa paremmin ja mukulat kasvat isoiksi.
Perunan mukulakoko

Perunan mukulakoko

Perunan mukulakoko ja tasakokoisuus ovat tärkeitä laatuominaisuuksia niin ruoka- kuin teollisuusperunassakin.
Perunan ravinnetarve

Perunan ravinnetarve

Jokaisella ravinteella on kasvissa yksi tai useampi tehtävä, jota muut ravinteet eivät voi hoitaa. Tasapainoisen lannoituksen avulla saavutetaan hyvä ja laadukas perunasato.
Ravinteiden tarve eri kasvuasteissa

Ravinteiden tarve eri kasvuasteissa

Eri kasvuasteissa peruna tarvitsee eri ravinteita, joilla vaikutetaan perunan satoon ja laatuun.
Fosforin merkitys perunalle

Perunan fosforilannoitus

Fosfori on tärkeä ravinne perunan alkukehitykselle sekä juurten ja mukuloiden kasvulle. Fosfori tuottaa energiaa yhteyttämiseen sekä ravinteiden kuljetukselle.
Kalium perunalle

Perunan kaliumlannoitus

Laadukas perunasato tarvitsee kaliumia koko kasvukauden ajan. Kalium vaikuttaa veden kulkeutumiseen kasvissa. Perunan kaliumlannoitustarve vaihtelee Suomessa 120 - 200 kg/ha.
Perunan typpilannoitustarve

Perunan typpilannoitus

Typpi on tärkeä ravinne, joka kiihdyttää kasvua. Suuria satoja tavoiteltaessa typpi varmistaa yhteyttämiseen tarvittavan lehtimassan.
Perunan sinkkilannoitus

Perunan sinkkilannoitus

Sinkki vaikuttaa typen hyödyntämiseen ja sinkin puutoksesta kärsivät kasvustot sisältävät vähemmän proteiineja. Sinkki vaikuttaa myös perunan tärkkelyspitoisuuteen.
Rikin merkitys perunalle

Perunan rikkilannoitus

Rikki on tärkeä ravinne perunalle. Sen puutosoireet muistuttavat typen puutosoireita.
YaraVita-lehtilannoituksella hoidat helposti perunan mangaanilannoituksen

Perunan mangaanilannoitus

YaraVita-lehtilannoitus on paras tapa poistaa mangaanin puutos. Hoitamattomana se aiheuttaa yhteyttämisen heikentymistä ja siten sadonalenemaa.
Boorin merkitys perunanviljelyssä

Perunan boorilannoitus

Hivenravinteista boorilla on suurin merkitys sadon onnistumiseen. Ravinnetta tarvitaan useisiin kasvin prosesseihin, erityisesti solujen jakautumiseen. Ilman booria solut eivät jakaudu oikein ja kasvupiste tuottaa epämuotoisia kasvin osa.
Magnesiumlannoituksen vaikutus perunalle

Perunan magnesiumlannoitus

Magnesiumilla on keskeinen rooli yhteyttämisessä, sillä magnesium on jokaisen viherhiukkasen keskusatomi. Se vaikuttaa myös sokereiden ja proteiinien tuotantoon sekä niiden kuljettamiseen mukuloihin. Magnesiumin puutokset sekoittaa helposti...
Miten lannoituksella vaikutetaan perunan tärkkelyspitoisuuteen?

Miten lannoituksella vaikutetaan perunan tärkkelyspitoisuuteen?

Peruna on yksi maailman tärkeimmistä tärkkelyksen lähteistä. Lajikevalinnalla on suuri merkitys perunan tärkkelypitoisuuteen. Myös lannoituksella vaikutetaan perunan tärkkelykseen.
Miten vähentää perunan mustelmoitumista

Miten vähentää perunan mustelmoitumista?

Mustelmoituminen on merkittävä perunateollisuuden ongelma. Tasapainoinen lannoitus kasvukauden aikana vähentää mustelmoitumista. Ravinteista erityisesti kalium, kalsium, magnesium ja boori vaikuttavat mustelmoitumiseen.
Perunapenkki

Perunalajit ja viljelyn perusasiat

Perunalajeja on maailmassa yli 3 000. Viljelyn tavoitteena on tuottaa käyttötarkoituksen mukainen laadukas ja suuri sato. Suomen sääolot ovat suotuisat perunan tuotannolle.
Miten vaikuttaa lannoituksella perunan kuiva-ainepitoisuuteen?

Miten lannoituksella vaikutetaan perunan kuiva-ainepitoisuuteen?

Mukulan kuiva-ainepitoisuus on tärkeä laatuominaisuus ruoka- ja teollisuusperunassa. Ravinteista typpi, kalium ja magnesium vaikuttavat kuiva-ainepitoisuuteen.
Maa- ja lehtinäytteet perunanviljelyssä

Maa- ja lehtinäytteet perunanviljelyssä

Perunanviljelyssä maanäytteiden tuloksilla on suuri merkitys. Esimerkiksi kaliumlannoitusmäärä vaihtelee jopa 100 kg/ha riippuen viljavuusluokasta. Yara Megalab -kasvianalyysin avulla lannoitusta voidaan tarkentaa vastaamaan kasvukauden tarpeita.
Miten parantaa perunan kuoren laatua

Perunan kuorenlaatu

Tasapainoisella lannoituksella vaikutetaan kuoren laatuun. Kalsium vahvistaa kuorta, jonka johdosta kuori vastustaa tauteja paremmin. Myös boori, magnesium, mangaani, sinkki ja rikki ovat tärkeitä ravinteita.
Miten lannoituksella parannat perunan laatua

Miten lannoituksella parannat perunan lannoitelaatua

Perunan tärkeimmät laatukriteerit ovat mukulan sisäinen laatu, kuoren ominaisuudet, varastosäilyvyys ja keitto-ominaisuudet. Oikealla lannoitusohjelmalla vaikutetaan tärkeimpiin laatutekijöihin.
Miten vähennetään perunan sisäisiä laatuvirheitä?

Miten vähennetään perunan sisäisiä laatuvirheitä?

Mukulan sisäiset laatuvirheet yhdistetään usein liian vähäiseen tai keskeytyneeseen kalsiumin saantiin.

Ravinnepuutokset-Peruna