Perunan mukulalukumäärään vaikuttaminen

Perunan mukulalukumäärään vaikuttavat lajikevalinta, vesitalous, lannoitus sekä kasvitaudit. Suuri mukulamäärä valmistaa sadon, jossa mukulakoko on pieni. Kun taas mukulalukumäärä on pieni, penkissä on tilaa paremmin ja mukulat kasvat isoiksi.

Sadon käyttötarkoitus määrää tavoiteltavan mukulakoon. Pieni mukulakoko ja suuri lukumäärä ovat tärkeitä esimerkiksi siementuotannossa. Ruokateollisuudessa arvostetaan perunan isoa kokoa.

Lannoituksella, etenkin fosforilla ja kaliumilla, vaikutetaan mukulalukumäärään. Fosforin ja kaliumin saatavuus ja mahdollisten lisälannoitusten ajoitus vaikuttavat perunan satotasoon merkittävästi.

Perunan mukulat

Fosforilannoitus perunalle

Fosforin saatavuus etenkin mukulanmuodostuksen alussa vaikuttaa mukulamäärään. Mitä enemmän fosforia on saatavilla, sitä enemmän mukulanalkuja syntyy. Fosforin saantiin mukulanmuodostuksen alussa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siementuotannossa, jossa tavoitteena on suuri määrä pieniä mukuloita.

Istutusvakoon annettava starttifosfori nopeuttaa alkukehitystä ja varmistaa fosforin saatavuuden taimettumisen yhteydessä. Peruna antaa hyvän satovasteen fosforilannoitukselle.

Viljavuustutkimus on hyvä työkalu fosforitarpeen määritykseen.

Fosforin saatavuus etenkin mukulanmuodostuksen alussa vaikuttaa mukulamäärään. Mitä enemmän fosforia on saatavilla, sitä enemmän mukulanalkuja syntyy. Fosforin saantiin mukulanmuodostuksen alussa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siementuotannossa, jossa tavoitteena on suuri määrä pieniä mukuloita.

Fosfori ja lehtilannoitus perunalle

Kun fosforia ei ole riittävästi maanesteessä, YaraVita Solatrel -lehtilannoitus varmistaa nopean, lyhytaikaisen fosforin saatavuuden. Mukulanmuodostuksen alussa annettu fosforilannoitus lisää mukulalukua.

Lue lisää fosforin merkityksestä perunalle

 

Kaliumlannoitus perunalle

Kalium on tärkeä ravinne perunalle. Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että kaliumsulfaatti lisää perunan mukulamäärää ja satoa. YaraMila peruna- ja puutarhalannoitteissa kalium on aina kaliumsulfaattina.

Kaliumlähde ja mukulamäärä

Englantilainen tutkimus osoittaa, että kaliumsulfaatti lisää mukulamäärää kaliumsuolaa enemmän. Tutkimuksesta kaliumin levitysmäärä oli 200 kg/ha.

Kaliumsuolan ja kaliumsulfaatin vaikutukset satoon

Kaliumsulfaatti on suositeltava kaliumin lähde perunalle.

Lue lisää kaliumin merkityksestä perunalle

 

Muut perunan mukulamäärään vaikuttavat tekijät:

  • Lajikevalinta
  • Kasvuolosuhteet, maan rakenne ja vesitalous erityisesti perunan mukulanmuodostusvaiheessa
  • Fysiologisesti iäkkäämpi siemen
  • Harvempi istutustiheys
  • Kasvisuojelu